Znáte poradnu, která zná odpověď na každou otázku? Zapamatujte si www.poradte.cz Určitě se vám bude hodit.
FYZMATIK

FYZikálně - MATematIcKý blog

(Materiály zde shromážděné, citované a publikované slouží výhradně ke studijním účelům mých studentů.
)

Chování kostky ledu v oleji

12. červenec 2016 | 20.00 | rubrika: Mechanika

Zajímavé chování ledové kostky nám přiblíží následující experiment. Sklenici naplníme do poloviny rostlinným olejem a zbytek sklenice doplníme dětský olejem, který se používá k ošetření pokožky batolat třeba po koupeli. Do připravené sklenice pak vložíme kostku ledu z mrazničky a sledujeme její zajímavý pohyb. Čím je způsoben?

komentáře (2) | přidat komentář | hodnocení 0.00 (0x) | přečteno: 116x

Camera obscura ve Znojmě - fotogalerie

2. červenec 2016 | 20.00 | rubrika: Optika

znojmo0Dírkovou komoru (camera obscura) na Radniční věži ve Znojmě jsem znal pouze z vyprávění. Nezmiňuje se o ní ani aktuální informační materiál, vydaný turistickým informačním centrem ve Znojmě, či wikipedie. Neupozorní na ni ani slečna v pokladně, takže pokud bych se o ní nezmínil sám, tak žádnou další informaci nedostanu. No a na ochozu, kde se nachází, jsem měl velké štěstí – přesvědčil jsem všechny přítomné, aby se tentokrát nekochali výhledem z věže, ale raději zavřeli všechny okenice.

komentáře (1) | přidat komentář | hodnocení 1 (1x) | přečteno: 90x

Naučte se značky nových chemických prvků: Nh, Mc,

19. červen 2016 | 06.00 | rubrika: Atomová a jaderná

V periodické soustavě se pomalu začínají zabydlovat 4 nové chemické prvky. Od roku 2011, kdy do ní byly zařazeny prvky s protonovými čísly 114 a 116, pojmenované později flerovium a livermorium, jde o další významný přírůstek. Čtveřice nových prvků byla vyrobena na urychlovačích a zařadí se do mezer v sedmé řadě periodické tabulky prvků mezi tzv. transurany.

žádné komentáře | přidat komentář | hodnocení 0.00 (0x) | přečteno: 77x

Efekt rejnočí ploutve

9. červen 2016 | 06.00 | rubrika: Mechanika

Mezi zajímavé mořské živočichy se řadí Manta obrovská (rejnok manta). Jedná se o parybu, která se pohybuje v mořských vodách. Její tělo má hydrodynamický tvar, který zmenšuje odpor vody. Při svém pohybu mává na obě strany dvěma velmi ohebnými ploutvemi. Tento pohyb spíše připomíná ladný let ptáků. V hloubkách až kolem 100 metrů, kde se manty pohybují, je však velký hydrostatický tlak vody. Kde se v mantách bere energie potřebná k tomu, aby tento tlak překonala a snadno plavala?

žádné komentáře | přidat komentář | hodnocení 0.00 (0x) | přečteno: 139x

Jak byly poprvé změřeny van der Waalsovy síly

5. červen 2016 | 06.00 | rubrika: Molekulová fyzika

Van der Waalsovy síly dostaly svůj název podle nizozemského fyzika Johannese Diderika van der Waalse. Jedná se o přitažlivé nebo odpudivé interakce mezi molekulami případně atomy, jejichž velikost závisí na vzájemné vzdálenosti. Patří do kategorie chemických vazeb v nepolárních molekulách, které jsou slabší než vazby kovalentní či vodíkové můstky. Ač jsou považovány jako velmi slabé chemické síly, uplatňují se v nejrůznějších praktických situacích souvisejících s přilnavostí (adheze), přitažlivostí částic jedné látky (kohezí), třením či kondenzací. Fyzikům ze švýcarské Swiss Nanoscience Institute a University of Basel se letos  poprvé na světě podařilo změřit van der Waalsovy síly mezi jednotlivými atomy.

žádné komentáře | přidat komentář | hodnocení 0.00 (0x) | přečteno: 116x

Tmavá čára před letadlem

23. květen 2016 | 06.00 | rubrika: Meteorologie

tmavaLetový provoz nad naší republikou zažívá v posledních letech nebývalý rozvoj. Souvisí to částečně s odklonem leteckých linek přes dříve využívané území Ukrajiny či Ruska. A tak rok od roku nad našimi hlavami přibývá i bílých kondenzačních stop za letadly. Vznikají přirozeným spalováním leteckého benzínu v motorech letadla. Vzniklá vodní pára díky okolnímu chladnému vzduchu  (-40 až -55 °C) kondenzuje na mikroskopických pevných částečkách a následně se mohou vytvářet i drobné ledové krystalky. Ve vlhčím vzduchu může taková kondenzační stopa za letadlem přetrvávat i desítky minut, zato v sušším vzduchu se rychle rozpouští. Dlouho přetrvávající stopy se nejrůznějším způsobem kroutí a deformují až se z nich může stát i cirrovitá oblačnost. Spatřili jste však někdy tmavou čáru před letícím letadlem?

komentáře (1) | přidat komentář | hodnocení 1 (2x) | přečteno: 288x

Jak poznat napětí na elektrických stožárech

17. květen 2016 | 06.00 | rubrika: Elektřina

K dálkovému přenosu elektřiny z elektráren ke spotřebitelům se používají různé hodnoty střídavého napětí v rozpětí 22 000 V až 400 000 V. Důvodem použití tak vysokého napětí je dosažení co největší účinnosti při přenosu energie na velkou vzdálenost. Přenášený výkon je součinem proudu a napětí, ale vysoký proud ve vedení by znamenal především tepelné ztráty. Jejich velikost je závislá na odporu vedení a druhé mocnině hodnoty proudu. Proto se používá transformace na vysoké napětí (22 kV), popřípadě velmi vysoké napětí (110 – 400 kV). Jak můžeme orientačně poznat hodnotu napětí na stožárech?

žádné komentáře | přidat komentář | hodnocení 1 (3x) | přečteno: 267x

Akumulace elektrické energie na železniční trati

15. květen 2016 | 06.00 | rubrika: Elektřina

Při výrobě elektrické energie z obnovitelných zdrojů, kterými jsou třeba masivně rozšířené solární a větrné elektrárny, nastává problém, jak přebytky vyrobené energie skladovat. Existuje celá řada technologií, využívaných už v současné době. Asi nejznámějším způsobem akumulace energie, jsou přečerpávací vodní elektrárny. V době, kdy je vyrobené elektrické energie nadbytek, se přečerpává voda ze spodní nádrže do horní. Tím se elektrická energie přemění do tíhové potenciální energie vody v horní nádrži. Pokud je však potřeba vykrýt energetické špičky v distribuční síti, dojde k vypouštění vody z horní nádrže přes turbíny zpět do nádrže dolní a následné přeměně tíhové potenciální energie vody na energii elektrickou. Na podobném principu by v roce 2017 mohlo začít fungovat úložiště energie na železniční trati v Nevadě.

komentáře (1) | přidat komentář | hodnocení 1 (3x) | přečteno: 205x

Přechod Merkuru přes Slunce 9. 5. 2016

5. květen 2016 | 06.00 | rubrika: Astronomie

Patrně největší letošní astronomickou událostí pro pozorovatele v České republice je přechod planety Merkur přes sluneční kotouč. Dojde k němu v pondělí 9. května odpoledne, kdy nejmenší planeta sluneční soustavy Merkur, zamíří při svém oběhu kolem Slunce právě mezi tuto hvězdu a Zemi. Přitom jako černá tečka zakryje velmi malou část slunečního povrchu. Astronomové u nás na tuto událost čekají od posledního přechodu dne 7. května 2003 a připravují celou řadu akcí spojených s pozorováním tohoto úkazu.

žádné komentáře | přidat komentář | hodnocení 0.00 (0x) | přečteno: 246x

Nejtišší místnost na světě

1. květen 2016 | 06.00 | rubrika: Kmitání a vlnění

Nejtišší místnost na světě se patrně nachází v Orfieldově laboratoři v Minneapolis. Je vybudována se zvukotěsnými stěnami, které jsou včetně podlahy a stropu opatřeny klíny ze speciální pěnovité hmoty. Klíny umožňují, aby se zvuk v místnosti neodrážel. Při dopadu zvuku nízké frekvence na stěny místnosti, se tento zvuk utlumí při postupných dopadech na stěny klínu směrem dovnitř a při dopadu zvuků vysoké frekvence se tyto zvuky utlumí přímo v použité pěnovité hmotě klínů. V této místnosti prý nevydržel nikdo delší dobu. Ptáte se proč?

žádné komentáře | přidat komentář | hodnocení 0.00 (0x) | přečteno: 238x