Druhy radioaktivního záření - song

31. leden 2009 | 06.00 | rubrika: Atomová a jaderná

zareniExistuje několik druhů radioaktivního záření, které se liší svou schopností pronikat látkou a chováním v elektrickém a magnetickém poli. Tyto druhy radioaktivního záření byly označeny jako záření α, záření β, záření γ či neutronové záření.  Jednotlivé druhy radioaktivního záření je možné také detekovat buď fotografickou deskou nebo Geiger-Müllerovým počítačem. 

žádné komentáře | přidat komentář | hodnocení 2.3 (20x) | přečteno: 7.997x

Objev nového druhu radioaktivity

30. leden 2009 | 06.00 | rubrika: Atomová a jaderná

V roce 1896 objevil Henri Becquerel radioaktivitu. Becquerel se zabýval výzkumem látek, které světélkují po vystavení slunečnímu světlu, a rozhodl se, že zjistí, zda takové látky vyzařují také rentgenové paprsky. Položil vzorky látek na fotografické desky zabalené do neprůsvitného tmavého papíru a nechal je několik hodin na slunci. Potom desky vyvolal a zkoumal, zda rentgenové paprsky pronikly papírem. Pokusy pokračovaly hladce, ale koncem února se obloha zatáhla. Becquerel čekal, až se počasí zlepší, a zatím odložil několik neúplně exponovaných vzorků spolu s deskou do zásuvky.

žádné komentáře | přidat komentář | hodnocení 1 (2x) | přečteno: 512x

Obohacování jaderného paliva

28. leden 2009 | 06.00 | rubrika: Atomová a jaderná

obohacovani1obohacovani2

Jako palivo lehkovodních reaktorů atomové elektrárny slouží často uran. Ne ledajaký, ale obohacený. Technologie obohacování patří mezi strategické činnosti a zvládá ji v plném rozsahu jen několik průmyslově vyspělých států.

komentáře (3) | přidat komentář | hodnocení 1.52 (21x) | přečteno: 5.144x

Newtonovo vědro

27. leden 2009 | 06.00 | rubrika: Mechanika

Při svém slavném pokusu nechal Newton roztáčet vědro naplněné vodou a zavěšené na stočeném laně a pozoroval, jak se mění tvar vodní hladiny. Protože voda je vazká newtonská kapalina, zůstává její hladina zpočátku vodorovná a nehybná. Postupně se pak dostává do pohybu, jak přejímá hybnost od stěn vědra a nakonec se pohybuje spolu s vědrem. Její hladina zaujme přitom tvar rotačního paraboloidu.

komentáře (1) | přidat komentář | hodnocení 1 (1x) | přečteno: 804x

Regelace ledu

26. leden 2009 | 06.00 | rubrika: Termodynamika

regelace3Praskla vám struna na kytaře? Nevyhazujte ji a zkuste s ní pokus označovaný jako regelace ledu. Stejně jako se režnou nití krájejí z knedlíkové šišky jednotlivé knedlíky, budeme řezat led. Výsledek pokusu však bude zcela odlišný.

komentáře (2) | přidat komentář | hodnocení 2.44 (9x) | přečteno: 4.343x

První letošní prstencové zatmění Slunce

25. leden 2009 | 20.40 | rubrika: Astronomie

prsten1zatm2

První letošní zatmění Slunce nastane v pondělí 26. ledna 2009. Bude prstencové, ale bohužel nebude vidět z našeho území. Naštěstí jsou tu internetové stránky, na kterých budete moci úkaz při vhodném počasí pohodlně sledovat.

žádné komentáře | přidat komentář | hodnocení 0.00 (0x) | přečteno: 1.281x

Žebříček největších fyzikálních objevů roku 2008

24. leden 2009 | 06.00 | rubrika: INFORMACE

physics

Na základě článků spousty vědeckých časopisů byl publikován žebříček největších fyzikálních objevů roku 2008. Zde uvádím jeho podobu uveřejněnou na stanici Leonardo:

komentáře (1) | přidat komentář | hodnocení 2.33 (12x) | přečteno: 1.612x

Zelený paprsek

23. leden 2009 | 06.00 | rubrika: Optika

zpaprsek1

Spousta fyzikálních jevů kolem nás je tak neobvyklých, že se s nimi lidé nesetkají po celý svůj život. A ti, kteří se s nimi naopak mají možnost setkat, jsou z nich tak překvapení, že si je často neumí vysvětlit. Tak vznikají nejčastěji různé báchorky, příběhy o ufonech a případy později plnící ordinace psychiatrů. Přitom stačí někdy tak málo, jako zajímat se o to, co se kolem nás děje a jak to vlastně funguje. Jedním z nejzajímavějších a také nejvzácnějších optických jevů způsobených lomem světla je zelený paprsek.

komentáře (1) | přidat komentář | hodnocení 1 (4x) | přečteno: 1.036x

Jak mrzne voda

22. leden 2009 | 06.00 | rubrika: Termodynamika

voda

V úvodní animaci si postupně na molekulární úrovni prohlížíte molekuly vody vázané ve formě ledu, poté ve formě chladné kapky a na závěr ve formě horké kapky, ze které se odpařují jednotlivé molekuly do okolí.
Pokud však chcete vědět, co se vlastně s vodou děje, když se mění v led, podívejte se na následující video. Animace zobrazuje molekuly vody,  které se pohybují stále pomaleji a pomaji. Tvoří se krystalizační jádra a vznikají postupně krystaly ledu.

komentáře (1) | přidat komentář | hodnocení 1.69 (13x) | přečteno: 2.355x

Země jako nabitý kondenzátor

21. leden 2009 | 06.00 | rubrika: Elektřina

blesk1

Na povrchu Země se nacházíme nejenom v tíhovém a magnetickém poli, ale také ve velmi silném elektrickém poli. Zemi můžeme považovat za vodivou kouli – půda obsahuje vodu s rozpuštěnými solemi a většina zemského povrchu je pokryta slanou vodou moří a oceánů.

Ve výškách 60 – 500 km obklopuje Zemi několik vrstev velmi řídké atmosféry, tvořené nabitými částicemi – elektrony a ionty. Nazýváme je ionosféra a využívají ji nejenom radioamatéři a rozhlasové vysílače k odrazům šířeného radiového či rozhlasového vysílání.

komentáře (2) | přidat komentář | hodnocení 1.5 (6x) | přečteno: 700x

Jak vzniká elektřina v mracích?

19. leden 2009 | 06.00 | rubrika: Elektřina

Vznik elektrického náboje mraku je znám pouze rámcově. Sluneční paprsky způsobí přehřátí části zemského povrchu a přízemních vrstev vzduchu. Tento přehřátý vzduch se dere prudce vzhůru, zvláště když jej vytlačuje vzduch studené fronty. Tak vznikají výstupní vzdušné proudy vzduchu, které těmito obrovskými "komíny" stoupají vzhůru rychlostí několik desítek metrů za sekundu.

žádné komentáře | přidat komentář | hodnocení 2.4 (5x) | přečteno: 528x

Galileiho princip relativity

17. leden 2009 | 06.00 | rubrika: Mechanika

Sedíte takhle ve vlaku ve stanici a koukáte z okna. Konečně se vlak rozjíždí, jenomže to není ten vlak ve kterém sedíte, ale ten na vedlejší koleji. Dokonalé zmatení smyslů. Stav klidu a rovnoměrného přímočarého pohybu jsou nerozlišitelné. Jsme-li uvnitř vagonu se staženými záclonkami na oknech a vlak se pohybuje rovnoměrně přímočaře bez jakýchkoliv otřesů, nemůžeme žádným způsobem rozhodnout, zda vlak stojí, nebo se pohybuje.

komentáře (1) | přidat komentář | hodnocení 2.13 (8x) | přečteno: 1.011x

Henryho zákon a dekompresní nemoc

16. leden 2009 | 06.00 | rubrika: Molekulová fyzika

Fyzikální principy, jimiž se řídí obsah rozpuštěných plynů ve vodě, patří do nejzákladnějších znalostí každého akvaristy. Pomohou při úvahách, jak dosáhnout optimálního prostředí pro ryby i rostliny, jak se mění obsah plynů ve vodě v závislosti na procesech, které v akváriu probíhají. Stejně tak jsou důležité pro potápěče, piloty letadel či kosmonauty.

žádné komentáře | přidat komentář | hodnocení 1.75 (4x) | přečteno: 2.849x

Nezanedbávejme tření těles

15. leden 2009 | 06.00 | rubrika: Mechanika

Ve fyzice často uvažujeme pohyby těles, kde pro zjednodušení zanedbáváme odporové síly. Mezi ně patří třecí síly a odpor prostředí. Třecí síly jsou nazývány disipativními silami. Jsou to síly zvláštního druhu, při jejich působení se kinetická energie těles mění nevratně v energii mikroskopického tepelného pohybu. Tyto síly provázejí každý mechanický pohyb a i když nám často ztěžují matematické řešení příkladů a problémů, tak jsou v praxi velmi užitečné. Bez nich by nebylo možné se vůbec pohybovat, zatáčet, zastavovat či nakonec brzdit.

žádné komentáře | přidat komentář | hodnocení 1.25 (4x) | přečteno: 1.185x

Druhy vakua

14. leden 2009 | 06.00 | rubrika: Fyzika mikrosvěta

vakuum

Vakuum chápeme jako vzduchoprázdno. Nic, které je mezi stěnami termosky, ve vesmíru, pod vývěvou či pod obalem oblíbené potraviny... Fyzici se díky pokrokům na poli částicové fyziky za posledních 30 let na vakuum začali dívat zcela jinak. Výzkum vakua neustále pokračuje, a čím víc o něm víme, tím složitěji i zajímavěji vypadá.

komentáře (6) | přidat komentář | hodnocení 1 (1x) | přečteno: 1.044x

Hydrostatický paradox

13. leden 2009 | 06.00 | rubrika: Mechanika

hydr par
Že nejde roztrhnout pořádný naplněný dubový sud přepásaný navíc železnými obručemi, když do něj nalijeme navíc trochu vody? Tak to neznáte jev zvaný hydrostatický paradox a pokus, který předvedl Blaise Pascal.

komentáře (3) | přidat komentář | hodnocení 1.21 (19x) | přečteno: 6.366x

Fata morgána

12. leden 2009 | 06.00 | rubrika: Optika

fata1fata

Slyšeli jsme a četli o tom mnohokrát. Po nekonečné poušti jde karavana, když se najednou v dálce objeví oáza. Palmy, budovy, studny - vše je tak, jak má být. Nadarmo se však lidé v karavaně těší, pozorovaná oáza je pouze fata morgánou. A přestože karavana postupuje k oáze, ta je stále stejně daleko, a po čase se ztratí úplně. V čem spočívá podstata tohoto úkazu? Je to jen přelud? Pokud ne, proč bývá fatamorgána obvykle pozorovaná v pouštích? Je možné ji vidět i jinde?

komentáře (2) | přidat komentář | hodnocení 1.32 (22x) | přečteno: 5.519x

Flettnerovy lodě s rotory

11. leden 2009 | 06.00 | rubrika: Mechanika

Praktické využití Magnusova jevu není pouze při dělostřelbě a sportu. Zajímavým příkladem je plachetnice bez plachet. Ve dvacátých letech 20. století se Magnusovým jevem zabýval německý inženýr Anton Flettner (1885-1961), který v letech 1919 - 1920 postavil loď experimentálně poháněnou dvěma rotujícími válci (tzv. Flettnerovy rotory).

žádné komentáře | přidat komentář | hodnocení 2.5 (4x) | přečteno: 1.365x

Není M(m)ěsíc jako M(m)ěsíc

10. leden 2009 | 16.26 | rubrika: Astronomie

Dnešní mrazivou noc nám opět zpříjemní nádherný obraz Měsíce. Ten dnešní Měsíc bude protentokrát největším v roce 2009 !

žádné komentáře | přidat komentář | hodnocení 1 (1x) | přečteno: 163x

Bernoulliho jev

10. leden 2009 | 06.00 | rubrika: Mechanika

Vezměte si fén a třeba pingpongový míček nebo velký nafukovací míč. Zapněte fén na největší výkon tak, aby foukal směrem svisle vzhůru a do proudu vzduchu vložte některý z míčů. Potom proud vzduchu z fénu naklánějte do stran. Než to provedete, tak "jistě" víte, co se stane. Fén míček odfoukne a ten spadne... Je tomu skutečně tak?

komentáře (3) | přidat komentář | hodnocení 1.2 (5x) | přečteno: 2.813x

Rosný bod - proč se zrcadlo v koupelně orosí?

9. leden 2009 | 06.00 | rubrika: Termodynamika

zrcadlo

Při dlouhém napouštění vany a následném koupání nebo při sprchování v koupelně stoupá teplota vzduchu a obsah vodních par v něm. Pokud vlhkost vzduchu dosáhne rosného bodu odpovídajícího dané absolutní vzdušné vlhkosti začne voda kondenzovat. Kondenzace se projeví například jako zarosení zrcadla. Zrcadlo má teplotu nižší než je hodnota rosného bodu, proto na něm vodní pára zkondenzuje. Jakmile se po chvíli zrcadlo zahřeje na okolní teplotu, sražená vodní pára se ztratí.

komentáře (5) | přidat komentář | hodnocení 2.22 (41x) | přečteno: 9.464x

Zpomalený kulečník

8. leden 2009 | 06.00 | rubrika: Mechanika

Při studiu fyziky srážek dvou koulí nazývaném také ráz těles platí celá řada fyzikálních zákonů. Jde například o zákon zachování energie, zákon zachování hybnosti těles nebo zákon o shodnosti úhlu dopadu a odrazu. Kdo si tohle pamatuje a jen chvíli se podívá na to, jak zacházejí kvalitní hráči s koulemi na kulečníkových stolech, asi dojde k závěru, že něco není v pořádku. Buď v kulečníku nefunguje naše školní fyzika, nebo hráči tu fyziku nějakým záhadným způsobem šidí.

žádné komentáře | přidat komentář | hodnocení 1.83 (6x) | přečteno: 1.174x

Song o elektromagnetickém spektru

7. leden 2009 | 06.00 | rubrika: Elektřina

Kolem nás se šíří nepřeberné množství nejrůznějšího vlnění (rozhlasové, televizní signály či frekvence mobilních operátorů), které naštěstí svými receptory všechno nevnímáme. Označujeme jej jako elektromagnetické spektrum.Elektromagnetické spektrum (někdy zvané Maxwellova duha) tedy zahrnuje elektromagnetické záření všech možných vlnových délek. Vnímáme z něj dostatečným způsobem pouze světlo. Další druhy tohoto spektra nám představí fyzikální song.

žádné komentáře | přidat komentář | hodnocení 2 (3x) | přečteno: 595x

Cykloida a brachistochrona

6. leden 2009 | 06.00 | rubrika: Mechanika

Cykloida je křivka, která se ve fyzice těší značné pozornosti. Opisuje ji bod na obvodu kola, jestliže se kolo valí po rovině.

žádné komentáře | přidat komentář | hodnocení 2.33 (6x) | přečteno: 1.612x

Vysokonapěťové výboje v kapalinách

5. leden 2009 | 06.00 | rubrika: Elektřina

Dnešní "domácí kutilové" se baví všelijak. K dispozici jim je dnes neskutečné množství možností a pomůcek. Mnohé jsou však tak nebezpečné, že je radši lepší se na ně jen dívat, než je s ohrožením života a riskováním popálení provádět. Budeme sledovat několik vysokonapěťových výbojů v kapalině. Autor na webu uvádí hodnoty napětí mezi elektrodami kolem 25 000 voltů.

žádné komentáře | přidat komentář | hodnocení 0.00 (0x) | přečteno: 324x

Jaká může být výška stromů?

4. leden 2009 | 06.00 | rubrika: Mechanika

sekvojTělesa, s nimiž se ve fyzice setkáváme, nejsou nikdy ideálně tuhá a dají se deformovat. Deformací se mění vzájemné vzdálenosti částí těles. Neformovatelná tělesa jsou tvořena velkým počtem částic, které konají chaotický tepelný pohyb a přitom jsou k sobě poutány soudržnými, molekulárními silami elektrické povahy. Při zkoumání takových těles nerozlišujeme jednotlivé částice a považujeme takové těleso za spojité – kontinuální. Tímto zkoumáním těles se zabývá fyzika kontinua.

žádné komentáře | přidat komentář | hodnocení 1.33 (3x) | přečteno: 2.503x

Magnusův jev

3. leden 2009 | 06.00 | rubrika: Mechanika

Tento fyzikální jev je známý zejména ve svých praktických důsledcích ve fotbale, golfu, baseballu či tenise. Všechny ty zajímavé údery nohou či raketou ("šajtle", tenisové topspiny, čopy) jsou založeny na jevu, jehož si všimli poprvé dělostřelci někdy v 17. století. Zarazilo je, že se letící dělová koule někdy prapodivně odchyluje od přímého směru.

žádné komentáře | přidat komentář | hodnocení 1.2 (5x) | přečteno: 1.565x

Průlet šachtou středem Země

2. leden 2009 | 06.00 | rubrika: Kmitání a vlnění

Napadlo vás někdy, jak by probíhal pád do šachty vyvrtané středem Země na druhou stranu zeměkoule, z Evropy do Austrálie? Pomineme samozřejmě otázku, jak takovou šachtu vyvrtat a následky, které by nám takovým pádem vznikly v tomto teoretickém experimentu.

komentáře (6) | přidat komentář | hodnocení 4 (2x) | přečteno: 812x

PF 2009 Píseň mikrovlnek

1. leden 2009 | 00.01 | rubrika: Elektřina

Všechno nejlepší do roku 2009!

žádné komentáře | přidat komentář | hodnocení 1 (2x) | přečteno: 292x