Hodinky s výškoměrem, teploměrem a kompasem

30. leden 2012 | 06.00 | rubrika: Meteorologie

hodinky1V době používání mobilních telefonů, které překypují každým rokem spoustou nových aplikací, se zdá, že používání hodinek bude odzvoněno. Vždyť se stačí podívat na display mobilu a požadovanou aplikaci spustit. Ovšem ne všude je dostatečné pokrytí signálem a také s používáním internetu v mobilu může být problém. Naštěstí se výrobci hodinek nevzdávají a nabízejí jejich vysoce sofistikovanou podobu ve formě outdoorových náramkových počítačů. Ocení je zejména lidé pobývající často v terénu nebo pod  vodní hladinou. Já jsem měl to štěstí, že jsem si mohl dostatečně osahat produkt firmy Suunto ve variantě Vector. Nabízí kromě chronometrických funkcí také jedinečné funkce jako jsou barometr, výškoměr, kompas či teploměr. O zkušenostech s nimi se s vámi můžu podělit.  

žádné komentáře | přidat komentář | hodnocení 2.33 (6x) | přečteno: 3.730x

Vrána a Archimédův zákon

29. leden 2012 | 06.00 | rubrika: Mechanika

Vrány jsou překvapivě inteligentní ptáci a navíc využívají poznatky fyziky mnohdy více než někteří lidé. Známá jsou videa, kdy vrána rozbíjí ořech tím, že si jej v zobáku vynese na drát elektrického vedení nad silnici. Tam usedne, ořech upustí ze zobáku na silnici, kde je rozdrcen pod koly projíždějících vozidel. Pak už jen stačí počkat na červenou a sletět dolů si rozlousknutý ořech si sebrat. Některé vrány umí úžasně surfovat na střeše domů a ve vědeckých experimentech umí používat i jednoduché nástrojeMě si však získalo video, kde vrána využívá znalosti Archimédova zákona.

žádné komentáře | přidat komentář | hodnocení 1.57 (7x) | přečteno: 820x

Šikmý kostel

27. leden 2012 | 06.00 | rubrika: Mechanika

Šikmá věž není jen v italské Pise, najdete ji také v Karviné u barokního kostela sv. Petra z Alkantary. Ještě před desítkami let stál kostel  v centru rušného města. Těžba černého uhlí způsobila pokles půdy pod kostelem o 37 metrů během krátké doby a došlo přitom k jeho naklonění směrem k jihu o 6,8°. Na světoznámou toskánskou Pisu chybí sklon pouhých 0,2°.

komentáře (1) | přidat komentář | hodnocení 1 (2x) | přečteno: 320x

Ultrazvuková úprava slivovice

25. leden 2012 | 06.00 | rubrika: Kmitání a vlnění

ultrazvukUltrazvuk má významné použití v lékařské a v technické praxi.  Jako zdroj ultrazvuku se používají elektronické generátory. Využívají toho, že ultrazvuk má menší vlnou délku než zvuk a proto je jeho šíření méně ovlivněno ohybem vlnění. Ultrazvuk se také výrazněji odráží od překážek a je méně pohlcován v kapalinách i v pevných látkách.  Proto se také využívá zejména v lékařské diagnostice na vyšetření vnitřních orgánů, kde nahrazuje ve větší míře škodlivé rentgenové záření, které se nesmí používat například při zobrazení plodu v těle matky.  Podobně se těchto vlastností využívá v průmyslu při zjišťování skrytých vad materiálu na základě šíření a odrazu ultrazvuku (ultrazvuková defektoskopie). Pomocí ultrazvuku lze dosáhnout dokonalejšího rozptýlení drobných částeček v kapalině (vytváření suspenze) nebo vytváření emulze např. tuku ve vodě. Ultrazvukem se také čistí v oční optice brýle nebo v klenotnictví šperky. Vibrace, které ultrazvuk v látkovém prostředí vyvolává, se uplatňují při vypuzování plynů z kapalin a pomáhají tak při výrobě valašského destilátu jehož sezóna práve vrcholí – slivovice.

žádné komentáře | přidat komentář | hodnocení 1.57 (14x) | přečteno: 3.218x

Blesk z čistého nebe

23. leden 2012 | 06.00 | rubrika: Elektřina

Mezi typické elektrické výboje za atmosférického tlaku patří jiskrový výboj, se kterým se v přírodě setkáváme zejména za bouřky v podobě blesku. Blesk je kromě oslnivého světla provázen hromem. Ten je způsoben prudkým ohřátím okolního vzduchu od elektrického výboje, který se prudce rozpíná. Blesky mohou vznikat uvnitř jediného mraku, mezi jednotlivými mraky nebo mezi mrakem a zemí. Většina blesků vzniklých mezi mrakem zemí tvoří blesky se zápornou polaritou. Spojují dolní záporně nabitou část mraku se zemí. Mnohem menší počet blesků (asi 5%) tvoří blesky s kladnou polaritou (označují se jako pozitivní blesky).

komentáře (3) | přidat komentář | hodnocení 1 (7x) | přečteno: 1.062x

Atomový čas zatím neporazil Greenwichský

21. leden 2012 | 06.00 | rubrika: Veličiny a jednotky

GeenwichMezinárodní komise, která ve čtvrtek 19. ledna 2012 zasedla v Ženevě, se nedohodla na zrušení současného určování času a přechodu na atomové hodiny. Největšími odpůrci byli pochopitelně Britové, kteří hájili svůj Greenwichský čas s argumentem, že by jej pak nebylo možné obnovit.

žádné komentáře | přidat komentář | hodnocení 2 (4x) | přečteno: 734x

Jak a proč odstranit sníh z auta?

18. leden 2012 | 06.00 | rubrika: Termodynamika

Zima udeřila a sníh pokryl vše kolem. I naše čtyřkolové miláčky, které parkujeme venku. Nezbývá než vytáhnout smetáček a sníh z kapoty auta odmést. Některým řidičům se to nepodaří zřejmě z nedostatku času udělat pořádně a pak vrstva ponechaného  sněhu na kapotě auta zvyšuje odporovou sílu, což se projeví  následně na větší spotřebě auta.  Během jízdy se v autě se topí a sníh ze střechy také pomalu taje. Ovšem při prudkém brzdění může vlivem setrvačnosti celá vrstva sjet dolů na čelní sklo a pořádně tak vyplašit dezorientovaného řidiče v ten nejnevhodnější okamžik. Kapitolou samou o sobě je odstranění sněhu ze skel automobilu.

žádné komentáře | přidat komentář | hodnocení 3 (3x) | přečteno: 734x

Bubliny v atmosféře při úplném zatmění Slunce

16. leden 2012 | 06.00 | rubrika: Meteorologie

zatměníPři zatmění Slunce vstupuje Měsíc  mezi Zemi a Slunce, takže jej částečně nebo zcela zakryje. Tato situace může nastat jen tehdy, když je Měsíc v novu. K zajímavým efektům dochází v případě úplného zatmění Slunce, protože se po zemském povrchu pohybuje stín Měsíce. Přitom dochází na zastíněné části Země k výraznému setmění a ochlazení, kolem Měsíce zakrývajícího Slunce je vidět  sluneční koróna, na obloze se objeví hvězdy i některé planety a jev mohou doprovázet také neobvyklé reakce živočichů a rostlin. Během tohoto úkazu se provádí různá meteorologická pozorování s cílem zjistit, jaký vliv má úplné zatmění Slunce  na děje v zemské atmosféře. Obvykle se při těchto experimentech provádí měření intenzity sluneční radiace, teploty a vlhkosti vzduchu, rychlosti a směru větru či teploty půdy. Japonští fyzici nyní ukázali, že při tomto jevu také v atmosféře vzniká  bublina vysokého tlaku vzduchu, která se pohybuje atmosférou rychlostí vyšší než 3200 km/h.

žádné komentáře | přidat komentář | hodnocení 0.00 (0x) | přečteno: 340x

Jak rychle chladne nitro Země?

14. leden 2012 | 06.00 | rubrika: Atomová a jaderná

KamLANDNaše Země vznikla asi před 4,6 miliardami let a stále si zachovává velký díl svého původního tepla, i když postupně chladne. Nové výzkumy odhalily, že celá polovina vnitřního tepla Země pochází z přirozených radioaktivních rozpadů. Zbytek je původní teplo z doby, kdy Země vznikala spojováním horkého oblaku plynů, prachu a dalších materiálů. Jak si Země svoji teplotu udržuje, když se nachází v okolním mrazivém vesmíru? Pokud by byla odkázána pouze na sebe, její chladnutí by bylo natolik rychlé, že by byla mrazivá už po několika miliónech let. Naštěstí je tu Slunce, jehož energii také Země získává – a jeho tepelný příspěvek by oddálil chladnutí Země několikanásobně. Převrat v úvahách o vnitřním teple Země přinesl objev radioaktivity jako přírodního zdroje tepla. Bylo zjištěno, že se rozpadají jednak nejtěžší prvky, jako uran či thorium, jednak některé středně těžké izotopy, např. draslík 40K. Jejich radioaktivní rozpad probíhá jen na povrchu, v zemské kůře, a nejde příliš do hloubky. Klasické druhy radioaktivního záření: alfa (jádra hélia), beta (elektrony) a gama (fotony krátké vlnové délky), vznikající při různých typech radioaktivních přeměn, nám při zkoumání rozložení radioaktivních prvků v zemském povrchu nepomohou, neboť je zadrží už celkem tenká vrstva zeminy. A tak se zkoumají tzv. antineutrina vznikající při beta rozpadu.  

komentáře (4) | přidat komentář | hodnocení 0.00 (0x) | přečteno: 637x

Jak se bránit německé elektřině?

12. leden 2012 | 06.00 | rubrika: Elektřina

SRNV souvislosti s plánovaným odstavením jaderných elektráren v Německu přichází na řadu otázka, čím dosud instalovaný výkon Němci skutečně nahradí. Německá průmyslová skupina Bundesverband WindEnergie (BWE)  zveřejnila odhady, podle kterých by až 65 % výroby energie v Německu  mohly pokrýt větrné elektrárny.  Větrné elektrárny ale řadíme k nestabilním zdrojům energie. Každý podzim se o tom přesvědčuje zejména polská a česká přenosová soustava, která se musí vypořádat s obrovským náporem energie vyrobené ve větrných elektrárnách v Německu. Problém je v tom, ž e elektřinu nelze dlouhodobě skladovat a neplánované toky elektřiny pak způsobují zmíněné přetěžování přenosové soustavy. Polsko už zareagovalo – přílivu energie z Německa se bude bránit nainstalováním speciálních transformátorů na hranicích s Německem.

komentáře (4) | přidat komentář | hodnocení 2.5 (2x) | přečteno: 469x

Kvazikrystaly

10. leden 2012 | 06.00 | rubrika: Molekulová fyzika

kvazikrystalPevné látky obvykle dělíme na látky krystalické – jejichž částice jsou pravidelně uspořádány a na amorfní (beztvaré), které nemají částice pravidelně uspořádány. Kapitolou samou o sobě jsou dosud učebnicím fyziky zapovězené tzv. kvazikrystaly.  Kvazikrystaly jsou pevné látky s  uspořádáním atomů do vzoru, v němž nelze najít pravidelně opakující se motiv jako u krystalických látek.  V uspořádání částic  byla pomocí rentgenové nebo elektronové difrakce odhalena jistá pravidla, která jsou v mineralogii zcela netypická – například  pětičetná rotační osa symetrie. Jak došlo k objevu kvazikrystalů?

komentáře (2) | přidat komentář | hodnocení 2.29 (7x) | přečteno: 703x

Stephen Hawking má dnes 70. narozeniny

8. leden 2012 | 06.00 | rubrika: Osobnosti

HawkingDnes se dožívá významného životní jubilea 70. let populární britský fyzik Stephen William Hawking. Určitě jste jej viděli zcela nemohoucího sedět v invalidním vozíku a slyšeli ho komunikovat prostřednictvím elektronického hlasového syntezátoru. Někteří jej třeba znáte z animovaného seriálu Simpsonovi nebo ze seriálu Star Trek: Nová generace.  Geniální mozek je uvězněn v nemocném těle – vždyť téměř 50 let trpí nevyléčitelnou chorobou motorických neuronů. Jde o  amyotrofickou laterální sklerózu (ALS) projevující se postupným rozkladem nervových buněk, které řídí pohyb svalů. Z dosud neznámého důvodu nemoc u Hawkinga postupovala pomaleji než ve většině podobných případů -  vždyť mu bylo při diagnóze v jeho 21 letech předpovídáno několik let života. Naštěstí, tento génius 20. a 21. století stále žije a jeho názory, objevy a knihy tak mohou být lidstvu stále prospěšné.

žádné komentáře | přidat komentář | hodnocení 1.67 (6x) | přečteno: 677x

Abeceda v kapkách

5. leden 2012 | 06.00 | rubrika: Optika

S lomem světla si po svém pohrává Jesse Zanzinger. Do stojanu upevní kádinku zřejmě s vodou  a pod ní rozsype kartičky s písmeny abecedy a číslicemi. Do kádinky nalije trochu olejovité kapaliny a výsledek svého snažení  pak zachytil objektivem kamery.  Vznikla zajímavá optická animace.

žádné komentáře | přidat komentář | hodnocení 1 (1x) | přečteno: 351x

Jaké letopočty se píší v roce 2012?

3. leden 2012 | 06.00 | rubrika: Veličiny a jednotky

calendar 2012Letošní letopočet 2012 je dělitelný 4 a proto bude rok 2012 opět přestupný s 366 dny. Dochází k tomu proto, že  tropický rok je dlouhý 365,24219 dne a během čtyř let se tak naskládá délka jednoho dne navíc, kterému se pak říká přestupný den. Během tisíciletí však dochází k diferenci 7,81 dní, které vzhledem ke skutečnosti přebývají. Upravuje to námi používaný gregoriánský kalendář, který zavedl papež Řehoř XIII. Ten upřesnil, že roky dělitelné 100 jsou přestupné jenom tehdy, jsou-li zároveň dělitelné 400.  To je z hlediska délky našeho života zatím dostačující. Vzhledem k poplašným zprávám o konci světa v roce 2012 podle mayského kalendáře je potřeba si upřesnit, jaké letopočty píší různé kalendáře.

žádné komentáře | přidat komentář | hodnocení 1.5 (2x) | přečteno: 696x

Dvojice družic Grail tvoří gravitační mapu Měsíce

2. leden 2012 | 14.00 | rubrika: Astronomie

grailNáš vesmírný souputník Měsíc je stále opředen rouškou záhad. I když by se zdálo, že je už dostatečně prozkoumán z pohledu vesmírných družic a úspěšných misí, které na něm přistály, vědcům stále není jasné proč je odvrácená strana Měsíce hornatější, než ta, která je přivrácená k Zemi. Na přivrácené straně se tak nachází rozsáhlá lávová pole nazývaná moře, která na té odvrácené části Měsíce chybí. Vědci se tak podle poslední hypotézy domnívají, že naše planeta měla dvojici měsíců, které se při své hře na honěnou kolem Země spojily do jednoho tělesa. O pravdivosti této hypotézy by mohly rozhodnout výsledky zkoumání dvojice sond Grail, která o víkendu začala mapovat gravitační pole Měsíce.

žádné komentáře | přidat komentář | hodnocení 0.00 (0x) | přečteno: 333x

Hankeho-Henryho permanentní kalendář

1. leden 2012 | 00.01 | rubrika: Veličiny a jednotky

The Hanke-Henryho permanent CaSe začátkem nového roku 2012 si připomínáme 430. výročí platnosti gregoriánského kalendáře, zavedeného papežem Řehořem XIII., který nahradil juliánský kalendář císaře Julia Caesara z roku 46 před naším letopočtem. Gregoriánský kalendář  napravil postupné zpožďování kalendáře zejména vzhledem  k rovnodennosti či slunovratu, jejichž přesné stanovení bylo důležité pro církevní svátky. V období papeže Řehoře XIII. diference činila neúnosných 10 dnů a tak bezprostředně po svátku sv. Františka, připadajícím na čtvrtek 4. října následoval pátek 15. října. Dnes by tento rozdíl mezi juliánským a gregoriánským kalendářem činil 13 dní, proto také Vánoce např. v Rusku, kde se církev řídí ortodoxním (juliánským) kalendářem, nastávají až za 13 dní po římskokatolických Vánocích. Na gregoriánský kalendář tak jsme dnes zvyklí, ale může nám vadit například to, že každý rok připadá stejné datum (například 1. ledna) na jiný den v týdnu. Co kdyby nějaký kalendář stanovil, že každé datum v roce bude připadat na stejný den? S návrhem takovým přichází Hankeho-Henryho permanentní kalendář.

žádné komentáře | přidat komentář | hodnocení 5 (1x) | přečteno: 631x