V ČR dnes prudce klesá atmosférický tlak

29. leden 2015 | 20.30 | rubrika: Mechanika

tlakTaké se dnes cítíte nějak mizerně? Bolí Vás hlava nebo se vám špatně dýchá? Příčinou může být dnešní prudký pokles atmosférického tlaku. Atmosférický tlak je způsoben vlastní tíhou atmosféry. Atmosférický tlak však není stálý, ale na daném místě země kolísá kolem určité hodnoty. Měření hodnot atmosférického tlaku je důležité v meteorologii, protože změny tlaku a rychlost těchto změn umožňují předpovídat počasí. Například zvýšení atmosférického tlaku přináší obvykle pěkné slunečné počasí s malou oblačností, avšak pokles tlaku znamená zvýšený výskyt oblačnosti a s tím spojeného deštivého počasí.  Můj Goethův barometr začíná  dnes večer nestíhat.

komentáře (5) | přidat komentář | hodnocení 1 (2x) | přečteno: 1.786x

Kometa Lovejoy je nyní viditelná pouhým okem

26. leden 2015 | 18.00 | rubrika: Astronomie

Po několika dnech naprosto zatažené noční oblohy nastává i v ČR možnost sledovat na vlastní oči kometu C/2014 Q2 známou pod označení Lovejoy.  Kometu objevil australský amatérský astronom Terry Lovejoy 17. srpna 2014. Je to už jeho čtvrtá kometa, ale zdá se, že by mohla být výjimečná. Zpočátku měla jasnost 14,8 magnitudy a vypadalo to, že nebude nijak výrazným objektem noční oblohy. Její trajektorie je navíc kolmá k dráze naší Země, což bylo důvodem, že ještě koncem loňského roku byla dobře vidět pouze na jižní polokouli. V těchto dnech si to však začíná frčet přímo nad našimi hlavami.

komentáře (1) | přidat komentář | hodnocení 1 (1x) | přečteno: 378x

Z které láhve vyteče voda dříve?

25. leden 2015 | 06.00 | rubrika: Mechanika

Tento pokus patří mezi experimenty s poněkud absurdním výsledkem.  Do dvou naprosto stejných plastových lahví nalijeme také stejné množství vody. Do každého z plastových víček si vyvrtáme vždy po dvou zcela stejných otvorech.  Do jednoho z víček dáme do obou otvorů přibližně stejně dlouhá plastová brčka. Do druhého z víček vložíme do jednoho z otvorů stejně dlouhé brčko, jako tomu bylo u prvního víčka, ale do druhého otvoru zasuneme brčko mnohem delší tak, aby při zašroubování láhve trčel jeho dlouhý konec ven z láhve. Obě láhve připravenými víčky zašroubujeme, otočíme dnem vzhůru a necháme z nich napuštěnou vodu vytékat. Ze které z lahví vyteče voda ven dříve?

žádné komentáře | přidat komentář | hodnocení 1 (3x) | přečteno: 416x

Trik s rotující plastovou trubičkou

20. leden 2015 | 06.00 | rubrika: Mechanika

Uřízněte si asi 10 cm dlouhou plastovou trubičku a její konce označte na stejné straně například lihovou fixou symboly X a O. Pak trubičku položte na podložku tak, aby byla symboly natočená nahoru. Přiložte svůj ukazováček na jeden ze symbolů – například X a jeho prudkým sjetím z trubičky dolů ji uveďte do rotačního pohybu. Shora pozorujeme, že je na rotující trubičce vidět pouze symbol X. Pokud trubičku roztočíte prstem ze symbolu O, pak při rotaci spatříte pouze toto písmeno.  Proč je vidět pouze jedno písmeno při otáčení a sice to, které při roztáčení stisknete?  

žádné komentáře | přidat komentář | hodnocení 0.00 (0x) | přečteno: 376x

Indikátor topných nákladů

15. leden 2015 | 06.00 | rubrika: Termodynamika

indikatorElektronické indikátory topných nákladů jsou od letošního roku povinnými prvky na radiátorech v bytových jednotkách, kde dochází k rozúčtování nákladů na vytápění. Nejedná se však o měřiče tepla, jak bývá mylně uváděno, protože neukazují žádné fyzikální jednotky. Tyto indikátory sledují povrchovou teplotu jednotlivých topných těles a lze podle nich určit podíl topného tělesa na celkovém množství předávaného tepla. Tyto přístroje tedy teplo neměří, pouze pomáhají spravedlivěji vyúčtovat spotřebované teplo v jednotlivých bytech.  

žádné komentáře | přidat komentář | hodnocení 1.5 (2x) | přečteno: 595x

Levitující hliníková deska

10. leden 2015 | 06.00 | rubrika: Magnetismus

V roce 1820 objevil dánský fyzik Hans Christian Oersted poznatek, že v blízkosti vodiče protékaného proudem se vychýlí magnetka. Magnetické pole tedy není jen kolem trvalých magnetů či Země, ale také kolem vodičů protékaných proudem. Opačnou cestou se vydal anglický fyzik Michael Faraday – dokázal, že prostřednictvím měnícího se magnetického pole lze vytvářet elektrický proud. Objevil tak v roce 1831 elektromagnetickou indukci.

žádné komentáře | přidat komentář | hodnocení 0.00 (0x) | přečteno: 360x

Zpívající trubka

5. leden 2015 | 06.00 | rubrika: Kmitání a vlnění

V hudebních nástrojích – trubkách, vznikají hudební zvuky foukáním sevřenými rty do nátrubku. V dutině trubky dojde k rozechvění sloupce vzduchu, přičemž v dutinách nástroje, které fungují jako rezonátor, vzniká podélné stojaté vlnění. V upravené rovné kovové trubce však může vzniknout zvuk i jiným způsobem – například zahřátím jejího konce nad plynovým kahanem.

žádné komentáře | přidat komentář | hodnocení 0.00 (0x) | přečteno: 338x

Sněhová větvička - sublimace kyseliny benzoové

4. leden 2015 | 06.00 | rubrika: Termodynamika

Při likvidaci vašeho přírodního vánočního stromečku můžete vyzkoušet následující experiment, který vám zejména v období bez sněhu, může zlepšit náladu. Budeme potřebovat například větvičku z jedličky, zavařovací sklenici s víčkem a pak kyselinu benzoovou. Výsledkem experimentu bude zasněžená větvička.

žádné komentáře | přidat komentář | hodnocení 1 (1x) | přečteno: 483x

Svíčková houpačka

2. leden 2015 | 06.00 | rubrika: Mechanika

K experimentu se svíčkovou houpačkou potřebujeme dlouhou svíčku, kterou na obou koncích seřízneme shora pod úhlem asi 45° a ponecháme asi 1 cm dlouhý knot na obou stranách. Drát (hřebík, pletací jehlice) nahřátý v plamenu jiné svíčky či nad plynovým sporákem postupně protáhneme napříč středem svíčky tak, aby vedl těsně nad knotem. Drát se tak stane otočnou osou houpačky, kterou umístíme z obou stran například na sklenice. Pokud není svíčka vyvážena, upravíme ji dodatečným seříznutím jednoho z konců. Oba konce svíčky zapálíme a sledujeme, jak se svíčková houpačka pohybuje.

žádné komentáře | přidat komentář | hodnocení 0.00 (0x) | přečteno: 292x

Trhání telefonního seznamu

31. prosinec 2014 | 06.00 | rubrika: Mechanika

K velmi efektním trikům "siláků" patří i trhání tlustých telefonních seznamů či balíčků karet. V mnoha případech se však nejedná o silovou disciplínu, ale jednoduchý fyzikální trik. Nemyslím tím však finty typu, kdy se telefonní seznam či balíček karet asi 15 minut nahřívá na teplotu 200 °C v troubě, až jeho listy zkřehnou natolik, že se to trhá samo.

komentáře (1) | přidat komentář | hodnocení 1 (2x) | přečteno: 621x