Jaderné výbuchy v Evropě

31. květen 2009 | 06.00 | rubrika: Atomová a jaderná

ukrajinaV poslední době znepokojilo světovou veřejnost testování jaderné nálože v Severní Korei. Málokdo však ví, že jaderné nálože explodovaly i v Evropě v době studené války. Sovětský svaz však vždy vojenské informace tajil. O použití jaderných náloží pochopitelně nesměli vědět ani lidé, kteří v blízkosti výbuchů žili a třeba je dokonce i viděli na vlastní oči. Až v devadesátých letech minulého století se začalo toto tajemství pozvolna odhalovat.

komentáře (3) | přidat komentář | hodnocení 1.33 (6x) | přečteno: 1.685x

Jak daleko je k elementárním částicím?

30. květen 2009 | 06.00 | rubrika: Fyzika mikrosvěta

plPři hledání nejmenší a tedy elementární částice jsme se dostali nejprve k pojmu atom. Ten se samozřejmě skládá z elektronového obalu a z atomového jádra. Elektrony v obalu atomu považujeme za elementární a tedy dále již nedělitelné částice.V atomovém jádru jsou protony a neutrony a tyto částice jsou složeny z kvarků. Vzniká však otázka, jsou-li vůbec hranice v dělitelnosti částic?

komentáře (2) | přidat komentář | hodnocení 2 (3x) | přečteno: 302x

Co dělá smyčec

29. květen 2009 | 06.00 | rubrika: Mechanika

Na strunu kytary brnkneme buď prstem nebo trsátkem a hned prst či trsátko odděláme pryč. Ani nás nenapadne nechat jej tam, tření by totiž kmity rychle utlumilo. Na housle hrajeme tak, že na strunu celou dobu přitlačujeme koňské žíně.

žádné komentáře | přidat komentář | hodnocení 1.8 (5x) | přečteno: 657x

FYZMATIK má dnes 1 rok

28. květen 2009 | 06.00 | rubrika: INFORMACE

dortNa den přesně - před rokem - vznikl blog FYZMATIK. Předcházela tomu skutečnost, že jsem byl značně unaven neustálým kopírováním studijních materiálů a zadání projektů na školní kopírce a navíc jsem se rozhodl šetřit školními financemi. Nějakou dobu jsem hledal to, co by mělo být každému kantoru automaticky přístupné - kvalitní a připravená forma webových stránek. Pro tyto účely jsem náhodou našel server pise.cz a jsem s ním dosud velmi spokojen.

komentáře (5) | přidat komentář | hodnocení 1 (1x) | přečteno: 255x

Atmosférický tlak

27. květen 2009 | 06.00 | rubrika: Mechanika

Atmosféra Země je vzdušný obal Země a má také svoji hmotnost. Podle normální hustoty vzduchu má 1 m3 vzduchu hmotnost asi 1,29 kg. Hmotnost zemské atmosféry je  přibližně 5,157 tisíců tun. Tak velká hmotnost vzduchu působí svou tíhovou silou kolmo na libovolně orientovanou plochu na Zemi a způsobuje tak tlak.Tento tlak

komentáře (13) | přidat komentář | hodnocení 2.7 (70x) | přečteno: 35.233x

Proč šumí v mušli moře?

26. květen 2009 | 06.00 | rubrika: Kmitání a vlnění

šumění mořeKolem nás je spousta zajímavých zvuků. Jedním z nejromantičtějších je šumění způsobené přiložením mušle k uchu. Lidé si často přikládají lastury k uchu a poslouchají v nich šumění moře. Jenže moře v nich skutečně nešumí – tak co je tedy příčinou těchto zvuků?

komentáře (8) | přidat komentář | hodnocení 1.71 (48x) | přečteno: 10.257x

Collatzův problém

25. květen 2009 | 06.00 | rubrika: MATIKA

CollatzCollatzův problém je jedním z dosud nevyřešených matematických problémů. Je pojmenován po Lotharu Collatzovi, který jej poprvé formuloval v roce 1937. Tento problém je znám pod různými názvy: jako 3n + 1 problém, Ulamův problém (po Stanislawu Ulamovi), Syrakuský problém či sekvence ledové kroupy.

komentáře (7) | přidat komentář | hodnocení 1.69 (13x) | přečteno: 2.701x

Co je to elektrický náboj?

24. květen 2009 | 06.00 | rubrika: Elektřina

electric fieldNěkteré fyzikální pojmy běžně používáme aniž bychom přesně znali jejich pravou podstatu a dostatečně ji pochopili. Obávám se, že vysvětlení pojmu elektrický náboj nebude zas tak jednoduché. Co říká o elektrickém náboji třeba wikipedie? Elektrický náboj vyjadřuje určitou vlastnost částic, která je spojována se vznikem vzájemného působení mezi tělesy (částicemi) podobným způsobem jako je hmotnost spojována s existencí gravitačního pole. Přítomnost elektrického náboje je tedy nutná pro vznik elektrického nebo magnetického pole. Pěkně řečeno, ale o jakou vlastnost částic vlastně jde?

komentáře (1) | přidat komentář | hodnocení 1.77 (30x) | přečteno: 6.013x

Matematik na dlažbě

23. květen 2009 | 06.00 | rubrika: MATIKA

mozaikaMatematik si všímá problémů prakticky všude  – i na dlažbě. Zajímavé úlohy v počítačové grafice, geometrii, umění i architektuře hrají obrazce (dlaždice – z anglického termínu tiles), ze kterých je možné sestavovat mozaiky beze zbytku vyplňující nějakou předem známou plochu nebo i celou rovinu. S dělením roviny souvisí  právě dlažby. Pokrýt podlahu dlaždicemi stejného tvaru lze různě. Pokud chceme vydláždit rovinu dlaždicemi určitého typu, zjistíme, že takovými dlaždicemi mohou být pravidelné trojúhelníky, čtverce, obdélníky, kosočtverce, šestiúhelníky - ve všech těchto případech stačí dlaždice jediného typu k pokrytí roviny beze zbytku. K pokrytí roviny ovšem nevystačíme např. s pravidelnými pětiúhelníky, k nim musíme přibrat ještě další "doplňkovou" dlaždici – kosočtverec.

žádné komentáře | přidat komentář | hodnocení 1.5 (4x) | přečteno: 1.439x

Objev izotopů

21. květen 2009 | 06.00 | rubrika: Atomová a jaderná

izotopy vodíkuOd dob řeckého filozofa Demokrita žilo lidstvo ve filozofické představě nejmenších částic - atomů. Až v roce 1803 došel k chemickému pojmu atom J. Dalton, který předpokládal po svém objevu zákonitostí slučování látek, že molekuly látek jsou tvořeny dále nedělitelnými částicemi - atomy. Tato 100 let stará představa padla díky vědeckým pracem Fredericka Soddyho v roce 1910.

žádné komentáře | přidat komentář | hodnocení 1.5 (2x) | přečteno: 813x

Spintronika

20. květen 2009 | 06.00 | rubrika: Magnetismus

spintronicsSpintronika je nový kvantově fyzikální obor na pomezí magnetismu a elektroniky, který patří do nanofyziky a těší se jako každý nový obor velkému zájmu výzkumu i aplikacím zejména ve sdělovací a výpočetní technice. Podstatou spintroniky je  řízení a ovládání proudu jen  magnetické charakteristiky  částic a sice magnetických momentů, kterým také říkáme spiny.V klasické elektronice  se spiny  částic (nejčastěji elektronů) neuvažují. ve spinoelektronice  se užívá tzv. spinový stupeň volnosti.

žádné komentáře | přidat komentář | hodnocení 0.00 (0x) | přečteno: 630x

Středověké GPS - kvadranty a sextanty

19. květen 2009 | 06.00 | rubrika: Astronomie

davisův kvadrantPředchůdcem moderních navigačních systémů GPS byly zajímavé přístroje, které jsou dnes známy zejména z románů. V nich se dočítáme, jak námořníci určovali svoji polohu na moři vzhledem ke slunci a ke hvězdám – kvadranty či sextanty.

žádné komentáře | přidat komentář | hodnocení 1.25 (8x) | přečteno: 2.041x

Andělé a démoni o antihmotě

18. květen 2009 | 06.00 | rubrika: Fyzika mikrosvěta

Nedávno měl premiéru film Andělé a démoni, který natočil Ron Howard podle bestselleru Dana Browna. Producentem filmu je Sony Pictures a u nás jej uvádí Falcon. Hlavní roli má Tom Hanks, ale také laboratoř CERN a antihmota. Film jsem zatím neviděl, a knihu jsem si poslechl v MP3. Ale dokážu si živě představit, jak lidé budou fyzikální aspekty ve filmu brát jako hotovou a pro ně jasnou věc. Proto je potřeba si vysvětlit, jak výroba antihmoty vlastně probíhá a nakolik je popisovaný děj filmu reálný.

žádné komentáře | přidat komentář | hodnocení 1 (4x) | přečteno: 881x

Teorie chlupatého míče

17. květen 2009 | 06.00 | rubrika: MATIKA

míčJe topologickou pravdou, že jakkoli dlouhá zakroucená hadice má dva konce. Topologie převádí takové vžité představy do přesného matematického jazyka. Zabývá se těmi vlastnostmi objektů, které nezávisejí na změnách jejich tvaru, i kdyby byly sebevětší. Pro topologie je například každé jednoduché těleso bez děr koule, neboť kdyby bylo z měkkého těsta, dalo by se přeměnit na kouli, aniž bychom je trhali. Například neporušený ubrus je tedy koule, ale děravý ubrus už koulí není.

žádné komentáře | přidat komentář | hodnocení 1.5 (2x) | přečteno: 603x

Historie zrcadel

15. květen 2009 | 06.00 | rubrika: Optika

Zrcadlo je lesklá hladká plocha, která výborně odráží světlo. Prvním zrcadlem zřejmě byla vodní hladina, kde lidé mohli pozorovat obraz svého okolí nebo také svůj obráz. Někdy v 6. tisíciletí př. n. l. se objevují vyleštěné obsidiánové desky, které slouží jako zrcadla. Od 2. století př. n. l. se začínají vyrábět kovová zrcadla z leštěného bronzu.Ve starověkém Egyptě lidé používali jako zrcadla mnoho věcí včetně hladiny vody v nádobách, leštěného kovu (nejčastěji ze stříbra) či vlhkých kamenů. Ale ani jedna z nich nebyla dostatečně hladká, aby vytvářela skutečně ostré a dokonalé obrazy. Také Číňané vyráběli vynikající zrcadla z leštěného kovu před více než 2000 lety.  

žádné komentáře | přidat komentář | hodnocení 1.88 (16x) | přečteno: 2.497x

Tabák - Lavoisierova smrt

14. květen 2009 | 06.00 | rubrika: Mechanika

LavoisierMnohé významné osobnosti vědy neměly svůj život lehký a v revolučních dobách jej navíc ani neměly pevně ve svých rukou. Před 215 lety, dne 8. května 1794 byl gilotinován chemik Antoine-Laurent de Lavoisier. Ačkoli chemicky popsal a pojmenoval prvky kyslík a vodík, tak se rovněž zasloužil o zavedení metrického systému a formuloval jednu z prvních verzí zákona o zachování hmoty.

žádné komentáře | přidat komentář | hodnocení 2.33 (3x) | přečteno: 328x

Foucaultovy proudy

13. květen 2009 | 06.00 | rubrika: Magnetismus

Pokud máme k dispozici hliníkové, niklzinkové či měděné mince popřípadě plastové žetony do nákupních košíků, můžeme s nimi dělat zajímavé pokusy. Při pohybu vodiče v magnetickém poli se v něm indukuje napětí. Toto napětí vytvoří ve vodiči vířivé indukované proudy, které si můžeme představit jako miniaturní víry, Podle objevitele Jeana Bernarda Leona Foucaulta (1819 - 1868)  nesou také název Foucaultovy proudy.

komentáře (2) | přidat komentář | hodnocení 1.13 (8x) | přečteno: 3.027x

Hydraulický zvedák - experiment se stříkačkami

12. květen 2009 | 06.00 | rubrika: Mechanika

pascalův zákonVelkým pomocníkem člověka jsou hydraulická zařízení. Používají se v hydraulických brzdách, zvedácích, lisech, kde umožňují přenos síly kapalinou a zejména její znásobení.

komentáře (2) | přidat komentář | hodnocení 2.5 (14x) | přečteno: 2.721x

Zákon velkých čísel

11. květen 2009 | 06.00 | rubrika: MATIKA

panna a orelZákon velkých čísel patří k nejčastěji špatně chápaným výsledkům počtu pravděpodobnosti a statistiky. Historie tohoto zákona začíná u Girolama Cardana (1501 – 1576). Ten tvrdil, že pravděpodobnost některého z možných jevů spojených s výsledky náhodného pokusu je rovna poměru mezi počtem možných výsledků,  ve kterých onen jev nastává, k počtu všech možných výsledků onoho pokusu. Například pravděpodobnost, že při hodu klasickou kostkou padne liché číslo je rovna poměru mezi počtem lichých výsledků (jsou 3) a počtem všech možných výsledků (je jich 6) – tedy  3/6 = ½.

žádné komentáře | přidat komentář | hodnocení 2.29 (17x) | přečteno: 8.474x

Jak fungují samozbarvovací skla brýlí

10. květen 2009 | 06.00 | rubrika: Atomová a jaderná

sklaV brýlích se dnes využívá tolik zajímavých fyzikálních jevů, kterým zákazník oční optiky ani nerozumí, hlavně že ho brýle poslouchají. Dnes se zaměříme na zajímavou vlastnost skel či plastů  v brýlích – samozabarvování.

komentáře (1) | přidat komentář | hodnocení 1.27 (11x) | přečteno: 1.886x

Radonové nebezpečí

9. květen 2009 | 06.00 | rubrika: Atomová a jaderná

radonRadioaktivní nebezpečí nečíhá na nás v jaderných elektrárnách, ale přímo v našich domovech. Česká kotlina patří k lokalitám s největší koncentrací uranových rud a existují zde proto rozsáhlá území se zvýšeným výskytem vyvěrajícího plynu - radonu.

žádné komentáře | přidat komentář | hodnocení 1.43 (7x) | přečteno: 2.400x

Krokové napětí

8. květen 2009 | 09.05 | rubrika: Elektřina

krokove napetiČasto se venku za bouřky pohybuje spousta lidí. I když bouřka dává o sobě dostatečně dopředu vědět, mnozí blížící se nebezpečí neberou vážně a spěchají dokončit rozdělanou činnost. Na louce mezi prvními blesky sklízejí vidlemi seno před zmoknutím, rybáři nahazují grafitovými pruty návnadu do vody – před bouřkou nejvíc berou ryby. Golfisté musí dohrát ještě jamku, cyklisté musí stihnout dojet pod ochranný přístřešek nejbližší autobusové zastávky, jezdci na koních uhánějí ke stájím a snaží se přitom dostat se do bezpečí před obyčejným zmoknutím. Přitom si neuvědomují nebezpečí přímého zásahu bleskem a riskují se svými životy.

komentáře (2) | přidat komentář | hodnocení 1.24 (25x) | přečteno: 12.508x

Tančící papoušek kakadu

7. květen 2009 | 06.00 | rubrika: Kmitání a vlnění

Nejenom televizní celebritou, ale dokonce vědeckou senzací, se stal kakadu tančící na melodii hudební skupiny Backstreet Boys "Everybody". Z videa je patrné, že pohyby hlavou a podupávání nožičkami u něj není náhodné, ale rytmickým tanečním vystoupením. Ty tam jsou představy, že vnímání hudby a její prožívání je vlastní jen nám lidem. Případem tančícího papouška se nyní zabývají vědci různých vědních oborů - i fyzikové. Tak si načešte na hlavě číro  a odreagujte se jako kakadu taneční hudbou.

žádné komentáře | přidat komentář | hodnocení 1.5 (10x) | přečteno: 1.629x

Úlohy o pohybu

6. květen 2009 | 06.00 | rubrika: Mechanika

autaSpousta studentů nesnáší úlohy o pohybu.  Kdy a kde se potkají dvě auta, která jedou z místa A do místa B a obráceně, nebo kdy dožene auto cyklistu, když vyjíždí ze stejného místa po určitém čase? Patříte mezi ně? Třeba vám k pochopení řešení pomůže následující program.

komentáře (1) | přidat komentář | hodnocení 3.16 (32x) | přečteno: 6.533x

Bernoulliho rovnice - hydrodynamický paradox

5. květen 2009 | 06.00 | rubrika: Mechanika

Bernoulli3Kapalina protékající zúženým místem zde má podle rovnice spojitosti (kontinuity) větší rychlost. Pokud se zvětšuje rychlost kapaliny, musí se také zvyšovat její pohybová (kinetická) energie. Z hlediska zákona zachování mechanické energie roste kinetická energie na úkor energie potenciální. Tíhová potenciální energie  vody se však nemění, protože podélné osy obou průřezů jsou u vodorovného potrubí ve stejné výši, potenciální energie pružnosti u ideální kapaliny také nepřipadá v úvahu – kapalina je nestlačitelná. Když se tedy nemůže podle zákona zachování energie měnit pohybová energie v některou z těchto druhů potenciální energie, tak je to přinejmenším podivné. Že by zákon zachování v tomto případě neplatil? Chyba je někde jinde - u proudící kapaliny musíme uvažovat změnu energie, která souvisí s tlakem proudící kapaliny -  nazývá se tlaková potenciální energie.

žádné komentáře | přidat komentář | hodnocení 1.83 (42x) | přečteno: 8.584x

Nesmyslnost denních teplotních rekordů

4. květen 2009 | 15.30 | rubrika: Termodynamika

KlementinumV pražském Klementinu opět padl teplotní rekord 228 let starý, hlásají novinové titulky či kvákají sličné rosničky v televizních předpovědích počasí. Problém denních teplotních maxim je v tom, že jsou zatíženy takovými chybami, že nemají kromě malého nádechu senzace žádnou významnou vypovídací hodnotu.

žádné komentáře | přidat komentář | hodnocení 1.75 (8x) | přečteno: 1.953x

Curieho teplota aneb jak zrušit magnet

3. květen 2009 | 06.00 | rubrika: Magnetismus

domena1....vznik domény.....>> domena 2

Běžné magnety jsou vyráběny z feromagnetických látek. Patří mezi ně především železo, kobalt a nikl. Feromagnetické látky jsou složeny z paramagnetických atomů, ale v takovém uspořádání, že výrazně zesilují magnetické pole. Jejich relativní permeabilita je mnohem větší než 1. Slabým magnetickým polem lze u nich vyvolat takové uspořádání atomů, že se magnetické pole zesílí a dojde ke magnetování látky. Magnetické pole ve feromagnetické látce zůstává, i když vnější pole zanikne. Příčinou magnetizace látky je působení sil mezi sousedními atomy. Jejich vlivem nastává i bez vnějšího magnetického pole souhlasné uspořádání magnetických polí v malé oblasti látky. Při této samovolné magnetizaci vznikají v látce zmagnetované mikroskopické oblasti (o objemu 0,001 – 10 mm3) nazývané magnetické domény, které jsou orientovány nahodile. Působením vnějšího magnetického pole se tyto domény orientují souhlasně a látka získává vlastnosti magnetu. Při tomto ději se objem domén postupně zvětšuje, až při jejich souhlasném uspořádání doménová struktura mizí - látka je magneticky nasycena.

žádné komentáře | přidat komentář | hodnocení 2.29 (14x) | přečteno: 4.512x

Nosič cihel

2. květen 2009 | 06.00 | rubrika: Mechanika

Lidé po celém světě nosí náklad na hlavě. Výjimku tvoří Evropa a Severní Amerika. Evropané přenášeli těžké věci na hlavě zřejmě naposled v pravěku, později se ujalo přenášení zboží na zádech či v ruce. Afričané či asiaté nosí na temeni všechno. Tak schválně, kolik unesete v rukou klasických pálených cihel? A kolik jich odnesete na své hlavě? Ale to jste ještě neviděli šikovného nosiče cihel v Bangladéši, který se touto činností musí zřejmě denodenně živit. A právě životní zkušenost mu zavelela nosit cihly místo na rukou na své hlavě!

žádné komentáře | přidat komentář | hodnocení 0.00 (0x) | přečteno: 487x

Mechanika vodního ptactva

1. květen 2009 | 06.00 | rubrika: Mechanika

I fyzikové rádi chodí do přírody a vnímají její krásy. Dokonce se nechávají přírodou inspirovat při konstrukcích nejrůznějších strojů a zařízení. Vlastní sledování některých živočichů klade nejrůznější otázky, jak vlastně příroda funguje a jak to má všechno spolehlivě promyšleno a propracováno. Podívejme se dnes blíže třeba na mechaniku vodního ptactva.

žádné komentáře | přidat komentář | hodnocení 2.31 (16x) | přečteno: 1.738x