Solární kytka v květináči

28. květen 2012 | 06.00 | rubrika: Elektřina

Se solárními hračkami se už dávno roztrhl pytel. K dnešnímu 4. výročí stránek Fyzmatik jsem dostal jednu z nich. Hned jsem ji zařadil mezi pěkné fyzikální pomůcky. Na první pohled to je jednoduchá fotovoltaická kytička, která se vyrábí v různém provedení. V barevném plastovém květináči je plastová kytička (někdy také beruška), která se pohybuje zároveň se svými neméně plastovými zelenými lístky. Má hrozně ráda světlo, což se projeví jejím zběsilým kymácením při osvětlení vhodným zdrojem světla. Aby ne, když svou energii získává prostřednictvím fotočlánku.

žádné komentáře | přidat komentář | hodnocení 1 (2x) | přečteno: 522x

Paralaxa - určování vzdáleností v astronomii

25. květen 2012 | 06.00 | rubrika: Astronomie

Pro určování vzdáleností nejenom v astronomii se používá metoda triangulace. Provádí se trigonometrickým výpočtem v trojúhelníku. Vezmou se dva body, které určují základnu trojúhelníku, a jejíž vzdálenost můžeme změřit. Třetí vrchol trojúhelníku je obvykle daleko v prostoru, proto nelze změřit jeho vzdálenost od základny přímo. Můžeme však zjistit oba úhly při základně a spolu s délkou základny je to dostatečný počet údajů, jak vypočítat zbývající prvky trojúhelníku.

komentáře (1) | přidat komentář | hodnocení 0.00 (0x) | přečteno: 527x

Míchání whisky s vodou

23. květen 2012 | 06.00 | rubrika: Mechanika

Pokud nám barman nalije plnou štamprli whisky, můžeme mu za odměnu ukázat velmi jednoduchý fyzikální experiment. Podmínkou však bude to, aby se nám příliš neklepaly prsty. Druhou stejně velkou štamprli naplníme také po okraj ale obyčejnou vodou, pak ji překryjeme hrací kartou nebo jiným kouskem papíru a otočíme dnem vzhůru.

komentáře (3) | přidat komentář | hodnocení 1 (3x) | přečteno: 645x

Fyzika proudění krve - Poiseuillův zákon

21. květen 2012 | 06.00 | rubrika: Mechanika

Francouzský lékař Jean-Louis Poiseuille (čti poazej), který žil v letech 1799–186, se zapsal i do dějin fyziky. Zabýval se studiem dýchání a krevního oběhu. V roce 1828 použil rtuťový manometr k měření tlaku krve. Proslul svým zákonem pro poznání průtoku krve arteriemi a popsal závislost krevního tlaku na exspiraci a inspiraci. Zkoumal laminární proudění kapalin trubicemi.  

žádné komentáře | přidat komentář | hodnocení 1 (1x) | přečteno: 1.615x

Maxwellova barevná fotografie

19. květen 2012 | 07.06 | rubrika: Optika

maxwellova stuhaFyzikální princip vzniku barevné fotografie představil veřejnosti už v roce 1861 skotský fyzik James Clerk Maxwell. Svůj zájem o světlo projevil po seznámení se s experimenty s vnímání m světla lidským okem  Thomase Younga a Hermanna Helmholtze. Maxwell se svými pokusy zaměřil na existenci tří základních barev (červená, zelená a modrá). Potvrdil Youngovu teorii o přítomnosti receptorů lidského oka, citlivých na tyto základní barvy a vysvětlil barvoslepost jako poruchu těchto receptorů. Vysvětlil také, jak přidávání či odebírání množství složek těchto barev produkuje všechny ostatní barvy spojitého spektra.  V  londýnském Royal Institution of Great Britain promítl dne 17. května 1861 prostřednictvím barevných filtrů první barevnou fotografii.

žádné komentáře | přidat komentář | hodnocení 1 (1x) | přečteno: 479x

Jihoatlantská magnetická anomálie

16. květen 2012 | 06.00 | rubrika: Magnetismus

Existují místa, kde jsou už nyní v magnetickém poli Země výrazné anomálie. Nejrozsáhlejší  je mezi břehy Afriky a jižní Ameriky. Tady v hloubkách asi 3000 km pod zemským povrchem Jižní Ameriky došlo už nyní k přepólování  magnetického pole. Změna v proudění tekutého vnějšího jádra Země (tvořeného většinou železem) nastartovala zpětný chod zemského dynama, což se stále zřetelněji projevuje jako výkyv magnetického pole nad zemským povrchem. Oblast je označována jako jihoatlantická anomálie.

komentáře (2) | přidat komentář | hodnocení 1 (2x) | přečteno: 845x

Na Vestě je hora srovnatelná s Olympus Mons

14. květen 2012 | 06.00 | rubrika: Astronomie

Téměř 11 měsíců zkoumá sonda Dawn (Úsvit) z oběžné dráhy povrch planetky Vesta. Stala se tak jejím umělým satelitem, přičemž poloměr své oběžné dráhy postupně snižuje z původních 2 750 km na současných 200 km a při svých obězích trvajících 4,3 hodiny mapuje její povrch. Za 3 měsíce si to nasměruje k trpasličí planetě Ceres. K Zemi zasílá desetitisíce snímků povrchu a měření. Na Vestě tak sonda zmapovala i velkého konkurenta marsovské hory Olympus Mons.

žádné komentáře | přidat komentář | hodnocení 1 (1x) | přečteno: 258x

Jak slábne zemský magnetismus

12. květen 2012 | 06.00 | rubrika: Magnetismus

Magnetické pole Země je velmi důležité pro zachování života na Zemi. Chrání nás totiž před nebezpečným kosmickým zářením. Čas od času se polarita magnetického pole Země otočí a severní magnetický pól si prohodí místo s jižním pólem. K tomuto přepólování  dochází průměrně jedenkrát za 250 000 let. Američtí profesoři Glatzmaier a Roberts vytvořili fyzikální počítačový model zemského magnetického pole, do kterého zadali skutečné parametry vnějšího zemského jádra (hmotnost, hustotu, teplotu, rychlost rotace Země) a sledovali simulaci na superpočítačích. Tuto simulaci nastavili na dobu 300 000 let a podařilo se jim tak namodelovat skutečnou podobu zemského magnetického pole. Video ukazuje okamžik spontánního zrušení zemského magnetického pole. Modelování času plyne v řádu 100 let za sekundu, celý  proces se dokončí za méně než tisíc let. Všimněte si, že zde intenzita barvy nevyjadřuje intenzitu pole. 

žádné komentáře | přidat komentář | hodnocení 1 (1x) | přečteno: 1.020x

Pokus s těžištěm

9. květen 2012 | 06.00 | rubrika: Mechanika

Pokusy s těžištěm tělesa bývají obvykle vděčné a efektní. Používané pomůcky jsou často běžně dostupné v každé domácnosti. Záleží jenom na naší fantazii a zkoušení  velikosti a tvaru pomůcek. Nutné však je, vybrat takové, které se dají vzájemně spojit do jednoho celku. Potom to bude vyžadovat trochu šikovnosti  a hlavně trpělivosti při sestavování .  Aby se  předměty nesmekly a nedošlo k porušení sestavy, můžeme vzájemnou třecí sílu hladkých těles zvýšit například přelepením izolepou, případně nanesením  vrstvičky vhodného lepidla.

komentáře (1) | přidat komentář | hodnocení 2.09 (11x) | přečteno: 1.527x

Dnešní úkaz na noční obloze

4. květen 2012 | 07.30 | rubrika: Astronomie

spicaO víkendu nás čeká největší měsíční úplněk v tomto roce. Dnes navíc vytvoří Měsíc velmi pohledné seskupení s planetou Saturn a hvězdou Spica ze souhvězdí Panny. Začátkem měsíce května se Měsíc dostává do konjunkce s planetou Saturn, na obloze to činí úhlově necelých sedm stupňů.

žádné komentáře | přidat komentář | hodnocení 2 (8x) | přečteno: 2.372x