Dnešní den bude o sekundu delší!

30. červen 2012 | 09.45 | rubrika: Veličiny a jednotky

přestupná sekundaV důsledku slapové činnosti  Měsíce kolísá rotace Země a  tak se postupně zpomaluje. Atomové hodiny, které nám čas měří (Coordinated Universal Time – UTC), jsou mnohem přesnější a spolehlivější k určování času než rotace zeměkoule. Aby se čas na atomových hodinách (UTC) shodoval s pohybem Slunce po obloze, přidává se k němu buď 30. června nebo 31. prosince jedna sekunda navíc, a to tehdy, když odchylka dosáhne 0,9 sekundy. Tento okamžik nastane dnes a my tak budeme mít o sekundu delší sobotu, víkend, prázdniny...

žádné komentáře | přidat komentář | hodnocení 1 (1x) | přečteno: 325x

Suchý led v mikrovlnce

28. červen 2012 | 06.00 | rubrika: Termodynamika

Oxid uhličitý je bezbarvý plyn bez chuti a zápachu, který je běžnou součástí zemské atmosféry. Jeho koncentrace  v ovzduší kolísá v závislosti na místních podmínkách, na výšce nad povrchem a na relativní vlhkosti vzduchu v ovzduší. Při ochlazení pod -78,5 °C mění plynný oxid uhličitý svoje skupenství přímo na pevné (desublimuje) za vzniku bezbarvé tuhé látky, nazývané suchý led. Suchý led se uchovává v izolované nádobě. Čím je izolace silnější, tím pomaleji sublimuje na plynnou fázi. V závislosti na klimatických podmínkách a tloušťce stěny nádoby vysublimuje denně asi 2 až 10 % suchého ledu. Při své sublimaci 1 kg suchého ledu vyprodukuje asi 500 litrů plynného CO2. Při koncentraci nad 7 % v dýchaném vzduchu způsobuje bezvědomí a při koncentracích nad 8 % dokonce hrozí nebezpečí zadušení. Protože je plynný CO2 asi 1,5krát těžší než vzduch, klesá k zemi, kde se může hromadit. Jak se suchý led chová v mikrovlnce?

žádné komentáře | přidat komentář | hodnocení 1.33 (3x) | přečteno: 943x

Naprší nám saharský písek?

25. červen 2012 | 06.00 | rubrika: Mechanika

saharský písekObčas se stává, že po dešti jsou pěkně špinavá auta. Místo, aby je déšť umyl, jsou nejčastěji polepená pylem, který kapky deště při své cestě na zemský povrch z okolní atmosféry na sebe nachytaly. Někdy však příčinou ušpinění předmětů po dešti může být jemný saharský písek. Během písečné bouře se vlivem pohybu vzduchových mas zvedá do vzduchu jemný prach a písek, který se pak následně spolu s posunem vzdušných mas pohybuje do nových oblastí. Zvířený materiál je přenášen na překvapivě velké vzdálenosti.

žádné komentáře | přidat komentář | hodnocení 1 (2x) | přečteno: 344x

Potápěč rozbíjí pod vodou vejce

24. červen 2012 | 20.07 | rubrika: Mechanika

Některé experimenty s vajíčky jen tak snadno na vlastní oči nespatříte.  Co se stane s vajíčkem, které potápěč ponoří do zhruba dvacetimetrové hloubky? V podstatě nic, i když na jeho povrch působí ze všech stran kolmo poměrně velká hydrostatická tlaková síla. Při oválném tvaru vejce se působící síla rozkládá rovnoměrně na celý jeho povrch. Vejce je tak chráněno před vnějšími vlivy a podobně také před tlakem kvočny, která na něm třeba sedí. Jenže potápěč se rozhodl pod vodou vajíčko rozbít.

žádné komentáře | přidat komentář | hodnocení 1 (2x) | přečteno: 479x

Detekce blesků

20. červen 2012 | 22.35 | rubrika: Elektřina

Sezóna blesků je v plném proudu. Ne každý  z nás je amatérským meteorologem a  má detektor na zaznamenávání blesků ve svém okolí. Mnozí se tak musí spokojit se systémem čidel sítě EUCLID. Tento systém je schopný v reálném čase rozlišit výboje typu mrak-mrak (CC) nebo mrak-země (CG). Čidla oficiálního systému detekce blesků jsou rozmístěna po převážné části území EU (kromě Rumunska a Bulharska). Jsou to čidla různých provedení, pracující na různých principech, tak jak byla postupně vyvíjena jejich technologie. Údaje z čidel jsou centrálně zpracovávány v německém Karlsruhe. Zpracovaná data jsou následně předávána účastníkům projektu prostřednictvím internetu. A jak tato detekce funguje?

komentáře (3) | přidat komentář | hodnocení 2.33 (3x) | přečteno: 1.640x

Machův vlnostroj

16. červen 2012 | 06.00 | rubrika: Kmitání a vlnění

Pěkný vlnostroj vyrobili podle návrhu zveřejněného Richardem Bergem na univerzitě v Marylandu.  Údajně byl původně navržen a postaven pro Ernsta Macha, profesora matematiky v Praze a ve Vídni kolem roku 1867, který jej využíval ve výuce. Také bývá označován jeho jménem – Machův vlnostroj. Patnáct kyvadel s postupně narůstajícími délkami dokáže pěkným vizuálním způsobem demonstrovat mechanické vlnění.

komentáře (2) | přidat komentář | hodnocení 1.14 (7x) | přečteno: 1.696x

Stočené rádiové vlny

14. červen 2012 | 06.00 | rubrika: Kmitání a vlnění

Když byl vynalezen bezdrátový telegraf, což byl vlastně první způsob radiového spojení, začaly po celém světě vznikat telegrafní ústředny a do éteru se vydaly uměle vytvořené signály. Časem jich přibývalo v podobě rozhlasového a televizního vysílání. Když se k tomu přidaly další druhy bezdrátové komunikace, začalo to vést k nasycení všech dostupných kmitočtových pásem, dokonce i k přijetí řady technologií které zvyšují jejich přenosovou kapacitu. Novinkou jsou rádiové vlny ve tvaru šroubovitých těstovin, které  se podařilo skupině italských a švédských výzkumníků přenést přes Benátky. Jde zřejmě o revoluci v přenosu rádiových vln.

komentáře (5) | přidat komentář | hodnocení 1 (2x) | přečteno: 511x

Jak vyrobit elektřinu ze dvou svíček

12. červen 2012 | 06.00 | rubrika: Elektřina

K této netradiční výrobě elektrického proudu potřebujeme 2 svíčky, čím jsou širší, tím lepší. Do každé ze svíček zasuneme hřebík. Nesmíme zapomenout na důležitý moment – hřebíky zmagnetovat třením magnetu. Přitom můžeme pronášet magická slova: Simsala – bim. Pak hřebíky propojíme navzájem vodiči se žárovkou, která se rozsvítí v okamžiku zažehnutí obou svíček. Pokud svíčky zhasneme, přestane proud obvodem procházet a žárovka zhasne. A teď vážně:

žádné komentáře | přidat komentář | hodnocení 2.5 (6x) | přečteno: 4.100x

Kolize Galaxie s galaxií v Andromedě potvrzena

10. červen 2012 | 06.00 | rubrika: Astronomie

Mlhavý obláček na noční obloze se za miliardy let stane pro naši Galaxii pořádným temným mrakem v její historii. Pozorování Hubbleovým dalekohledem potvrdilo teorii o srážce naší Galaxie (Mléčné dráhy) se sousední galaxií v Andromedě. Začne se odehrávat za 4 miliardy let a potrvá další miliardu let. Při sledování posunu spektrálních čar světla vysílaného galaxií vzhledem k naší Galaxii se zjistilo, že se k sobě posunují rychlostí nepředstavitelných 400 000 km/h.

žádné komentáře | přidat komentář | hodnocení 1 (1x) | přečteno: 394x

Galaktické písmo

8. červen 2012 | 06.00 | rubrika: Astronomie

fyzmMezi málo používané textové fonty patří galaktické písmo. Aby také ne, vždyť se o jeho existenci ví pramálo. Zavedli jej pracovníci projektu Galaxy Zoo, kteří do své "zoologické zahrady"  přidávají postupně v rámci projektu Sloan Digital Sky Survey statisíce fotografií galaxií. Při zobrazení širokoúhlým teleskopem z observatoře Apache Point v Novém Mexiku si povšimli, že některé galaxie asociují tvar písmenek, a tak neváhali a vznikla z nich galaktická abeceda. Šifrovaným galaktickým písmem můžete psát i vy, protože to umožňuje připravená webová aplikace.

žádné komentáře | přidat komentář | hodnocení 1.33 (6x) | přečteno: 431x

Akustická kamera - zviditelnění zvuku

6. červen 2012 | 06.00 | rubrika: Kmitání a vlnění

Brzdění vlaku ve stanicích je někdy o zvukové bubínky. Skřípění brzd je někdy natolik silné, že hluk může přesáhnout hygienické limity. A kdo bydlí blízko železniční trati, ten by mohl vyprávět. K zaznamenání hladiny intenzity zvuku existuje celá řada přístrojů, některé z nich jako třeba speciální akustická kamera, umí zvuk také graficky zviditelnit.

žádné komentáře | přidat komentář | hodnocení 1 (2x) | přečteno: 542x

Přechod Venuše přes sluneční kotouč 2012

5. červen 2012 | 06.00 | rubrika: Astronomie

Jsou pravidelné astronomické jevy, které jsou však natolik vzácné, že je můžete spatřit pouze několikrát za svůj život. Jedním z nich je přechod planety Venuše přes sluneční kotouč. Tato (pro astronomy často neopakovatelná) událost může nastat pouze začátkem června nebo začátkem prosince, tedy v době kdy orbitální uzly Venuše přecházejí přes Slunce a to s periodou opakování po 8, 121,5 ,  8  a 105,5 letech. Naše generace má tedy to štěstí, že po 8 letech je tu další přechod Venuše už ve středu 6. června 2012. Další podobný úkaz nastane až v roce 2117. Mezitím se na naší planetě narodí 5 nových pokolení. Jak můžeme poslední tranzit Venuše v tomto století pozorovat?

žádné komentáře | přidat komentář | hodnocení 1 (1x) | přečteno: 284x

Jak můžeme zprůhlednit matné sklo

1. červen 2012 | 00.06 | rubrika: Optika

Matné sklo se používá všude tam, kde nepotřebujeme přímou viditelnost do místnosti. Je součástí některých oken, výplní dveří či pracovních boxů. Patří mezi průsvitná optická prostředí. Nepravidelně mění směr šíření světla, takže při pohledu přes něj není možné někdy zjistit přesnou polohu zdroje světla za sklem. Světlo, které na ně dopadá, se rozptyluje na nerovnostech jeho povrchu do všech stran.  Přesto je možné i matné sklo jednoduchým způsobem zprůhlednit.
komentáře (1) | přidat komentář | hodnocení 1 (1x) | přečteno: 995x