Naučte se značky nových chemických prvků: Nh, Mc,

19. červen 2016 | 06.00 | rubrika: Atomová a jaderná

V periodické soustavě se pomalu začínají zabydlovat 4 nové chemické prvky. Od roku 2011, kdy do ní byly zařazeny prvky s protonovými čísly 114 a 116, pojmenované později flerovium a livermorium, jde o další významný přírůstek. Čtveřice nových prvků byla vyrobena na urychlovačích a zařadí se do mezer v sedmé řadě periodické tabulky prvků mezi tzv. transurany.

žádné komentáře | přidat komentář | hodnocení 0.00 (0x) | přečteno: 328x

Efekt rejnočí ploutve

9. červen 2016 | 06.00 | rubrika: Mechanika

Mezi zajímavé mořské živočichy se řadí Manta obrovská (rejnok manta). Jedná se o parybu, která se pohybuje v mořských vodách. Její tělo má hydrodynamický tvar, který zmenšuje odpor vody. Při svém pohybu mává na obě strany dvěma velmi ohebnými ploutvemi. Tento pohyb spíše připomíná ladný let ptáků. V hloubkách až kolem 100 metrů, kde se manty pohybují, je však velký hydrostatický tlak vody. Kde se v mantách bere energie potřebná k tomu, aby tento tlak překonala a snadno plavala?

komentáře (2) | přidat komentář | hodnocení 5 (1x) | přečteno: 314x

Jak byly poprvé změřeny van der Waalsovy síly

5. červen 2016 | 06.00 | rubrika: Molekulová fyzika

Van der Waalsovy síly dostaly svůj název podle nizozemského fyzika Johannese Diderika van der Waalse. Jedná se o přitažlivé nebo odpudivé interakce mezi molekulami případně atomy, jejichž velikost závisí na vzájemné vzdálenosti. Patří do kategorie chemických vazeb v nepolárních molekulách, které jsou slabší než vazby kovalentní či vodíkové můstky. Ač jsou považovány jako velmi slabé chemické síly, uplatňují se v nejrůznějších praktických situacích souvisejících s přilnavostí (adheze), přitažlivostí částic jedné látky (kohezí), třením či kondenzací. Fyzikům ze švýcarské Swiss Nanoscience Institute a University of Basel se letos  poprvé na světě podařilo změřit van der Waalsovy síly mezi jednotlivými atomy.

žádné komentáře | přidat komentář | hodnocení 0.00 (0x) | přečteno: 284x

Tmavá čára před letadlem

23. květen 2016 | 06.00 | rubrika: Meteorologie

tmavaLetový provoz nad naší republikou zažívá v posledních letech nebývalý rozvoj. Souvisí to částečně s odklonem leteckých linek přes dříve využívané území Ukrajiny či Ruska. A tak rok od roku nad našimi hlavami přibývá i bílých kondenzačních stop za letadly. Vznikají přirozeným spalováním leteckého benzínu v motorech letadla. Vzniklá vodní pára díky okolnímu chladnému vzduchu  (-40 až -55 °C) kondenzuje na mikroskopických pevných částečkách a následně se mohou vytvářet i drobné ledové krystalky. Ve vlhčím vzduchu může taková kondenzační stopa za letadlem přetrvávat i desítky minut, zato v sušším vzduchu se rychle rozpouští. Dlouho přetrvávající stopy se nejrůznějším způsobem kroutí a deformují až se z nich může stát i cirrovitá oblačnost. Spatřili jste však někdy tmavou čáru před letícím letadlem?

komentáře (1) | přidat komentář | hodnocení 1 (3x) | přečteno: 650x

Jak poznat napětí na elektrických stožárech

17. květen 2016 | 06.00 | rubrika: Elektřina

K dálkovému přenosu elektřiny z elektráren ke spotřebitelům se používají různé hodnoty střídavého napětí v rozpětí 22 000 V až 400 000 V. Důvodem použití tak vysokého napětí je dosažení co největší účinnosti při přenosu energie na velkou vzdálenost. Přenášený výkon je součinem proudu a napětí, ale vysoký proud ve vedení by znamenal především tepelné ztráty. Jejich velikost je závislá na odporu vedení a druhé mocnině hodnoty proudu. Proto se používá transformace na vysoké napětí (22 kV), popřípadě velmi vysoké napětí (110 – 400 kV). Jak můžeme orientačně poznat hodnotu napětí na stožárech?

žádné komentáře | přidat komentář | hodnocení 1 (4x) | přečteno: 671x

Akumulace elektrické energie na železniční trati

15. květen 2016 | 06.00 | rubrika: Elektřina

Při výrobě elektrické energie z obnovitelných zdrojů, kterými jsou třeba masivně rozšířené solární a větrné elektrárny, nastává problém, jak přebytky vyrobené energie skladovat. Existuje celá řada technologií, využívaných už v současné době. Asi nejznámějším způsobem akumulace energie, jsou přečerpávací vodní elektrárny. V době, kdy je vyrobené elektrické energie nadbytek, se přečerpává voda ze spodní nádrže do horní. Tím se elektrická energie přemění do tíhové potenciální energie vody v horní nádrži. Pokud je však potřeba vykrýt energetické špičky v distribuční síti, dojde k vypouštění vody z horní nádrže přes turbíny zpět do nádrže dolní a následné přeměně tíhové potenciální energie vody na energii elektrickou. Na podobném principu by v roce 2017 mohlo začít fungovat úložiště energie na železniční trati v Nevadě.

komentáře (2) | přidat komentář | hodnocení 1 (4x) | přečteno: 372x

Přechod Merkuru přes Slunce 9. 5. 2016

5. květen 2016 | 06.00 | rubrika: Astronomie

Patrně největší letošní astronomickou událostí pro pozorovatele v České republice je přechod planety Merkur přes sluneční kotouč. Dojde k němu v pondělí 9. května odpoledne, kdy nejmenší planeta sluneční soustavy Merkur, zamíří při svém oběhu kolem Slunce právě mezi tuto hvězdu a Zemi. Přitom jako černá tečka zakryje velmi malou část slunečního povrchu. Astronomové u nás na tuto událost čekají od posledního přechodu dne 7. května 2003 a připravují celou řadu akcí spojených s pozorováním tohoto úkazu.

žádné komentáře | přidat komentář | hodnocení 0.00 (0x) | přečteno: 420x

Nejtišší místnost na světě

1. květen 2016 | 06.00 | rubrika: Kmitání a vlnění

Nejtišší místnost na světě se patrně nachází v Orfieldově laboratoři v Minneapolis. Je vybudována se zvukotěsnými stěnami, které jsou včetně podlahy a stropu opatřeny klíny ze speciální pěnovité hmoty. Klíny umožňují, aby se zvuk v místnosti neodrážel. Při dopadu zvuku nízké frekvence na stěny místnosti, se tento zvuk utlumí při postupných dopadech na stěny klínu směrem dovnitř a při dopadu zvuků vysoké frekvence se tyto zvuky utlumí přímo v použité pěnovité hmotě klínů. V této místnosti prý nevydržel nikdo delší dobu. Ptáte se proč?

žádné komentáře | přidat komentář | hodnocení 0.00 (0x) | přečteno: 491x

Odhalí termokamera mechanický doping v cyklistice?

19. duben 2016 | 06.00 | rubrika: Termodynamika

Profesionální cyklistika po "běžných" dopingových skandálech závodníků, musí čelit dopingu mechanickému. Cyklisté přestávají pod tlakem dopingových komisařů používat krevní transfúze či pomocné medikamenty a hledají další možnosti, jak podvádět, aby zvítězili.  Pokud sledujete cyklistiku, jistě jste si všimli někdy naprosto nečekaných nástupů jezdců, kteří vyrazí dopředu či do kopce v místech, kde jejich soupeři musí vstávat ze sedla. "Ten snad má v tom kole motor", řeknete si. Jak vyplývá z posledních sledování kol cyklistů pomocí termokamery, to zřejmě bude pravda.

žádné komentáře | přidat komentář | hodnocení 3.67 (3x) | přečteno: 558x

Chcete chemický prvek lemmium?

18. duben 2016 | 06.00 | rubrika: Zajímavosti

Mezinárodní unie pro čistou a užitou chemii (IUPAC) uznala oficiálně existenci čtyř nových chemických prvků. Jde o transurany s protonovými čísly 113, 115, 117 a 118, které byly objeveny díky práci vědeckých týmů z Ruska, Japonska a USA. Zatím mají název podle latinského označení jejich protonových čísel, ale jejich praktické označení musí dle zásad IUPAC vycházet z mytologie, jména vhodného místa, země či významné osobnosti. A toho se chytili fanoušci anglické heavy metalové kapely Motörhead.

žádné komentáře | přidat komentář | hodnocení 1 (1x) | přečteno: 292x