Nepřetržité zvonění v Oxfordu

28. červenec 2014 | 06.00 | rubrika: Elektřina

V chodbě před foyerem Clarendonské laboratoře v Oxfordu už téměř 175 let nepřetržitě kmitá experimentální elektrický zvonek. Tento experiment je popsán v rukopisu profesora fyziky Roberta Walkera z roku 1840. Není ale vyloučeno, že jeho zahájení je podle některých zmínek už o 15 let dříve, protože Robert Walker toto zařízení zakoupil v roce 1825. Zvonek pohání téměř nepřetržitě, kromě občasných krátkých přerušení způsobených vysokou vlhkostí, dvojice baterií zvaných Voltův sloup. Proč je jeho zvonění téměř neslyšné?

žádné komentáře | přidat komentář | hodnocení 1 (3x) | přečteno: 555x

Rozbouřená mořská hladina na obloze

21. červenec 2014 | 06.00 | rubrika: Meteorologie

Po více než 60 letech by mohl být meteorology uznán nový typ mraku, který lidem připomíná vlnící se hladinu moře na obloze.  Jeho objevitelé mu navrhují prozatím latinské označení undulatus asperatus, což se dá přeložit jako "neklidné zvlnění".

žádné komentáře | přidat komentář | hodnocení 0.00 (0x) | přečteno: 311x

Proč se při tankování nemáme vracet zpět do auta?

18. červenec 2014 | 06.00 | rubrika: Elektřina

U benzinové pumpy je zakázána celá řada činností, které by mohly způsobit požár.  Samozřejmostí by mělo být v blízkosti čerpací stanice nekouřit a nepoužívat otevřený oheň. Řidič také při tankování musí zastavit motor, vypnout zapalování a topení. Navíc by měl zamezit všem okolnostem, které by vedly k samovznícení benzinových či naftových par, které mají teplotu vznícení kolem 220°C. Proč se však během tankování nemáme od tankovací pistole vracet například do auta?

komentáře (1) | přidat komentář | hodnocení 1.25 (4x) | přečteno: 941x

Proč zpívají mayské pyramidy

15. červenec 2014 | 11.05 | rubrika: Kmitání a vlnění

Průvodci turistů u mayské pyramidy Kukulkan předvádějí zajímavý akustický jev. Před pyramidou krátce zatleskají a vzniklá ozvěna vrací jejich zvuk v podobě cvrlikavé ozvěny. Archeologové se domnívají, že se jedná o cílený záměr stavitelů pyramid, kdy navržené zvuky mají připomínat cvrlikání posvátného, pralesního ptáka kvesala. Tajemství vzniklého zvuku však spočívá ve strmosti vnějších kamenných schodů pyramidy.

žádné komentáře | přidat komentář | hodnocení 1 (1x) | přečteno: 351x

Woodův kov

13. červenec 2014 | 07.00 | rubrika: Termodynamika

Existují kovy, které mají na tento materiál, nezvykle nízkou teplotu tání. Dosahuje se toho tím, že se nejedná o jediný kov, ale o směs několika kovů, která pak má výrazně nižší teplotu tání než je teplota tání jednotlivých složek. Takovým materiálům říkáme eutektika (z řeckého eu-tektós = " brzy tající"). Mezi nimi vyniká Woodův kov s teplotou tání 60 až 70 °C.

žádné komentáře | přidat komentář | hodnocení 0.00 (0x) | přečteno: 803x

Noční svítící oblaka

10. červenec 2014 | 06.00 | rubrika: Meteorologie

Během června a července nastává období pozorování nočních svítících oblaků (polární mezosférický oblak nebo noctilucent).  Pozorovat je můžeme pouze několik hodin na soumračné obloze po západu slunce nebo před jeho východem mezi severozápadním a severovýchodním obzorem. Ideálním místem jejich spatření jsou vyšší polohy našich hor či místa s nízkým světelným znečištěním.  Noční svítící oblaka mají podobu stříbřitých oblačných závojů, připomínajících cirrovitou oblačnost, které mohou za nastupujícího svitu Měsíce na tmavém pozadí oblohy nádherně světélkovat.

žádné komentáře | přidat komentář | hodnocení 1 (1x) | přečteno: 303x

Barusův efekt

8. červenec 2014 | 06.00 | rubrika: Mechanika

Vedle newtonovských kapalin (látky, které se deformují působením tlaku průběžně, nezávisle na jeho velikosti) existují i kapaliny, které se Newtonovým zákonem neřídí. Označují se proto jako nenewtonovské kapaliny a jsou to např. roztoky a taveniny polymerů, suspenze, různé pasty apod. Mezi ně může patřit také některé tekuté mýdlo s vhodnou konzistencí. Při vytlačování této kapaliny úzkým otvorem z nádoby pozorujeme deformaci jejího proudu. V literatuře bývá označován tento jev označován jako Barusův efekt nebo Merringtonův jev či swell (vtlačení).

žádné komentáře | přidat komentář | hodnocení 0.00 (0x) | přečteno: 392x

Laserové domino

4. červenec 2014 | 06.00 | rubrika: Optika

Světlo z laseru je jednobarevné (monochromatické) a šíří se pouze v úzkém paprsku, který má velmi malou rozbíhavost. To znamená, že laser je optický zdroj emitující fotony v koherentní paprsek. Díky své vysoké koherenci a monochromatičnosti můžeme laserovým paprskem soustředit velké množství energie na malé ploše. Toho se využívá při řezání tkání v medicíně, při vrtání a řezání materiálů v průmyslu.  Pro svou malou rozbíhavost jsou laserové svazky používány při záznamech a snímání dat optických záznamových médií (CD, DVD) a také pro měřicí aplikace. Pro datové přenosy v optických vláknech se využívá zejména monochromatičnost a rychlá modulace polovodičových laserů. Jeho energii si můžeme ukázat na laserovém dominu sestaveném z nafukovacích balónků.  

žádné komentáře | přidat komentář | hodnocení 1 (1x) | přečteno: 350x

Faradayovy vlny

1. červenec 2014 | 06.00 | rubrika: Kmitání a vlnění

Výborný experimentátor Michael Faraday, proslulý zejména objevem jevu elektromagnetické indukce, se zabýval také vlněním. V roce 1831 popsal nelineární stojaté vlnění, které vzniká na rozvibrované vodní hladině. Zajímavých efektů můžeme dosáhnout například při vymývání skleničky na víno.

žádné komentáře | přidat komentář | hodnocení 1 (1x) | přečteno: 405x

Jak se uvolní ze zboží tvrdá etiketa?

24. červen 2014 | 06.00 | rubrika: Magnetismus

Na dražší zboží upevňují prodavači v obchodech nejrůznější bezpečnostní ochranné  prvky, které mají zabránit jeho odcizení. K dispozici je dnes velký výběr bezpečnostních etiket a ostatních prvků, které aktivním či pasivním způsobem chrání před krádeží zboží. Jednou z mnoha možností je tzv. tvrdá etiketa, která je ke zboží (nejčastěji textil, kožené výrobky, sportovní potřeby, hračky...) připevněna a u pokladny je při placení odstraněna. Jak funguje tvrdá etiketa?

žádné komentáře | přidat komentář | hodnocení 1 (1x) | přečteno: 922x