Rozdíly mezi Sluncem a vodíkovou bombou

31. srpen 2009 | 06.00 | rubrika: Atomová a jaderná

ppstringDva a půl tisíce let po Anaxagorově modelu Slunce jako rudé kouli rozžhaveného železa o něco většího než Řecko se dnes už ví proč Slunce svítí. Slunce je gigantická vodíková bomba. Od zbraně vytvořené lidmi se však liší minimálně ve 2 podstatných ohledech.

žádné komentáře | přidat komentář | hodnocení 1.83 (6x) | přečteno: 721x

Proč nepoznáme svůj nahraný hlas?

29. srpen 2009 | 06.00 | rubrika: Kmitání a vlnění

Pokud jste někdy zaznamenávali svůj hlas na jakékoli záznamové médium, tak při jeho opětovné reprodukci vás jistě udivilo, že tento hlas se tomu vašemu originálu příliš nepodobá. Pokud jste jej ovšem přehrávali i dalším lidem, tak ti vám shodně potvrdili, že je to skutečně váš hlas a není na něm naprosto nic divného.

komentáře (3) | přidat komentář | hodnocení 1.63 (8x) | přečteno: 2.009x

Bezstykové koleje - koleje bez drncání

28. srpen 2009 | 06.00 | rubrika: Mechanika

oprava kolejeCharakteristické drncání kol vagónů vlaku je v posledních letech čím dál méně patrné. Všimli si toho hlavně cestující na nově vybudovaných železničních koridorech. Za tím vším je přechod od stykované kolej k bezstykové. Ve stykovaných kolejích dochází vlivem teplot ke změně velikosti dilatační spáry mezi jednotlivými kolejnicemi, což způsobuje při vyšších rychlostech a zatíženích dynamické rázy od projíždějících kol vlakových souprav. Tyto vlivy způsobují závady v geometrii tvaru koleje. Pro zajištění plynulosti jízdy při vyšší rychlosti je nutné, aby pojížděná hrana kolejnice byla co nejméně přerušována. Z důvodu zvyšování požadavků na komfort, bezpečnost jízdy a snížení nákladů na údržbu kolejí je prosazován trend svařování kolejí do nekonečných pásů a tím vytváření bezstykové koleje.

komentáře (1) | přidat komentář | hodnocení 1.53 (15x) | přečteno: 4.128x

Záhada Fraunhoferových čar

27. srpen 2009 | 06.00 | rubrika: Optika

Fraunhofer

Sluneční spektrum rozložené optickým hranolem nebo mřížkou se na první pohled jeví zcela souvislé – spojité. Tak to také vnímal Newton, který sluneční světlo hranolem  rozložil na duhu a následně dalším převráceným hranolem složil tyto duhové složky zpět do bílého světla. Ovšem sluneční spektrum obsahuje velké množství černých čar! Všiml si toho až Josef von Fraunhofer.

komentáře (3) | přidat komentář | hodnocení 2 (6x) | přečteno: 1.121x

Není elektroměr jako elektroměr

25. srpen 2009 | 06.00 | rubrika: Elektřina

smart elektroměrKaždý pozná klasický elektroměr, který měří celkovou spotřebu elektřiny, ale informace o průběhu spotřeby v určeném časovém intervalu neposkytuje.
Technický vývoj však pokračuje dále. V minulém desetiletí přišli ve více krajinách s nápadem, aby v domácnostech nebyly klasické elektroměry, které přijdou pracovníci distribuční společnosti odečítat jen jedenkrát, maximálně dvakrát za rok. Namísto toho navrhli používat inteligentní (smart) elektroměry umožňující kromě jiného i přenos dalších informací od zákazníka k distribuční společnosti nebo od distribuční společnosti a obchodníka k zákazníkovi. Takto mohou sledovat nepřetržitý záznam průběhu spotřeby, odečítat ji na dálku, měnit tarify, ba dokonce odpojit nebo připojit odběratele na dálku i při neplacení.

žádné komentáře | přidat komentář | hodnocení 1 (2x) | přečteno: 1.380x

Ailovy harfy

23. srpen 2009 | 06.00 | rubrika: Kmitání a vlnění

Ailovy harfyNávštěvníci moravského hradu Bítov, který leží u Vranovské přehrady, mohou v některé dny slyšet neskutečně lahodné, zajímavé zvuky. Zvuk samotný zní jako bychom odněkud zdálky slyšeli zvláštní hudbu. Pátrání po tak nezvyklém zdroji zvuku vás na hradě dohání takřka k šílenství.

komentáře (2) | přidat komentář | hodnocení 2.5 (2x) | přečteno: 714x

Boltománie aneb průměrná rychlost na 100 m

22. srpen 2009 | 18.00 | rubrika: Mechanika

Fenoménem letošního mistrovství světa v atletice a rovněž fenoménem překonávání lidských možností je bezpochyby jamajský atlet Usain Bolt. Jeho výkony ve sprintu jsou nadlidské. Jen považte, takovému sprinterovi při starořeckých olympiádách (tehdy se však 100 m neběhalo, atlet v té době by ji zvládnul za cca 14 s) by utekl na 100 metrové trati o 46 metrů! Prvnímu vítězi OH z Atén v roce 1896, který stovku běžel za 12 sekund by nadělil na stejné trati více než 25 metrů. A pokud jej srovnáváme se sprinterskou legendou Carlem Lewisem a jeho světovým rekordem na stovku 9,86 sekund z roku 1991 musíme konstatovat, že by ztrácel v cíli za Boltem asi 2,9 metru. Výpočty vychází  z průměrných rychlostí, tak jak je uveřejnil český tisk.

komentáře (6) | přidat komentář | hodnocení 3.67 (3x) | přečteno: 1.821x

Zvuk pneumatik

21. srpen 2009 | 06.00 | rubrika: Kmitání a vlnění

pneuUž z dálky je slyšet dunění automobilů jedoucích po dálnici nebo po rychlostní silnici. Není ani tak slyšet hluk motorů, jako právě to dunění pneumatik o vozovku. Jak je to možné, když pneumatiky se vyrábějí z gumy a ta patří mezi materiály tlumící hluk?

komentáře (1) | přidat komentář | hodnocení 1.6 (5x) | přečteno: 791x

Nová molekula - Rydbergova

19. srpen 2009 | 06.00 | rubrika: Fyzika mikrosvěta

Rydberg moleculePodstata chemických vazeb je založena na fyzikálních základech. Vědcům se nyní podařilo vytvořit molekulu, která dosud existovala pouze teoreticky. Rydbergova molekula je tvořena prchavými a extrémně slabými chemickými vazbami mezi dvěma atomy. Nový typ vazby nastává díky velké vzdálenosti elektronu od jádra jednoho z atomů. Objev molekuly podporuje základní kvantovou teorii o chování a interakci elektronů, kterou představil nositel Nobely ceny za fyziku Enrico Fermi.

žádné komentáře | přidat komentář | hodnocení 1.5 (2x) | přečteno: 549x

Proč se nosí na poušti černé hábity?

18. srpen 2009 | 06.00 | rubrika: Termodynamika

robesV extrémních letních dnech hledáme možnost jak se zchladit. Samozřejmě, že se méně oblékáme a také využíváme toho, že světlé oblečení lépe odráží tepelné záření než tmavé či černé, které je pohlcuje. Přesto pozorujeme, jak někteří obyvatelé pouští chodí v dlouhých černých hábitech. Proč si tak počínají?

komentáře (1) | přidat komentář | hodnocení 1.63 (16x) | přečteno: 3.959x

Sluneční hodiny s kanónem

17. srpen 2009 | 06.00 | rubrika: Mechanika

vranovMezi nejstarší přístroje, kterými se člověk snažil zachytit běh času, patří sluneční hodiny. Čas se měří podle délky a směru stínu, který vrhá sluncem ozařovaný předmět. Pro přesné určení času na nich musíme pochopit, že určují pouze lokální sluneční čas, pokud nejsou jakkoli upraveny.

komentáře (5) | přidat komentář | hodnocení 0.00 (0x) | přečteno: 859x

Vybírá si blesk stromy podle druhu?

16. srpen 2009 | 06.00 | rubrika: Elektřina

strom bleskZa bouřky často udeří blesk do stromu. S tím souvisí mnoho zajimavých otázek. Jaké druhy stromů si blesk vybírá? Proč udeří do člověka stojícího pod stromem? Proč je kmen stromu bleskem rozštípnut?

žádné komentáře | přidat komentář | hodnocení 1.63 (8x) | přečteno: 1.993x

Ionizační hlásič požáru

15. srpen 2009 | 06.00 | rubrika: Atomová a jaderná

hlásičNevinné kouření cigarety na záchodě ve veřejných budovách může mít za následek požární poplach. Prozradit vás může nenápadná krabička upevněná na stropě - jde o ionizační hlásič požáru. Toto zařízení obsahuje radioaktivní materiál a dokáže signalizovat přítomnost ohně.

komentáře (1) | přidat komentář | hodnocení 2.6 (5x) | přečteno: 1.357x

Praskání v radiopříjimači za bouřky

14. srpen 2009 | 06.00 | rubrika: Elektřina

piezozapalovačExistuje několik znaků, podle kterých můžeme rozpoznat blížící se bouřku. Prvním znakem je typická bouřková oblačnost. Dalším neklamným znakem je dunivé hromobití, Dalším spolehlivým a zároveň i zajímavým ukazatelem je praskání v rozhlasových a televizních přijímačích. My si tento efekt můžeme zkusit i bez bouřky a to s použitím piezoelektrického zapalovače plynu. Piezoelektrický zapalovač plynu je schopný vysílat i elektromagnetické vlny. Vysílá je tehdy, když mezi jeho kontakty přeskočí jiskra.

žádné komentáře | přidat komentář | hodnocení 1 (3x) | přečteno: 409x

Zákeřnost hluku

13. srpen 2009 | 06.00 | rubrika: Kmitání a vlnění

hluk1Hluk se řadí mezi rizikové fyzikální faktory životního prostředí. Není o nic nebezpečnější než znečišťování prostředí chemickými látkami, radiací či jinými škodlivinami. Jeho nebezpečnost pro zdraví byla statisticky prokázána, a to i v těch případech, kdy se jednoznačně nejedná o zmenšení citlivosti zvuku nebo přímo o ztrátu slyšení. Dlouhodobé působení nižších hladin hluku nebo krátkodobá intenzivní expozice hlukem má negativní vliv i na jiné životně důležité funkce organismu. U člověka často pobývajícího v hlučném prostředí se kromě poruch slyšení mohou objevit změny  v hladinách hormonů, poruchy biochemických reakcí, změny v pohotovosti obranných a jiných reflexů, zvýšený krevní tlak a poruchy spánku.

komentáře (1) | přidat komentář | hodnocení 2.67 (3x) | přečteno: 835x

Jupiter i Venuše mají nové skvrny!

12. srpen 2009 | 06.00 | rubrika: Astronomie

venuše skvrnaAmatérská astronomie má ve světě moderní vědy stále své nezastupitelné místo. Amatéři i v dnešní době často jako první zjistí nové zajímavé objevy, na které zřejmě vědcům nezbývá dostatek času. Do poklidných atmosfér dvou planet naší sluneční soustavy zasáhly v posledním měsíci skvrny. Nejprve si 19. července 2009 australský astronom-amatér Anthony Wesley všiml na svém snímku tmavé skvrny na Jupiteru. Ve stejný den nalezl na severní polokouli Venuše nápadně světlou skvrnu americký amatérský astronom  Frank Melillo.

žádné komentáře | přidat komentář | hodnocení 2.75 (4x) | přečteno: 292x

Historie Ohmova zákona

11. srpen 2009 | 06.00 | rubrika: Elektřina

ohmGeorg Simon Ohm (1787 – 1854) publikoval objev jednoho ze základních zákonů elektřiny nazvaného jeho jménem v roce 1826 v díle Určení zákona. Tato jednoduchá závislost proudu na napětí a odporu má svoji historii, která stojí za připomenutí. Původní Ohmův objev zákona byl důsledkem vynikajících experimentálních zkušeností a konstrukčního důvtipu.

žádné komentáře | přidat komentář | hodnocení 1.71 (7x) | přečteno: 1.096x

Jak vzniká rosa

10. srpen 2009 | 06.00 | rubrika: Termodynamika

rosaV pozdním létě už v podvečerních hodinách se může začít tvořit rosa. Mnozí říkají, že "padá" rosa. Objevuje se jako drobné kapičky vody na zemském povrchu, nejčastěji je můžeme pozorovat na trávě. Rosa ale ve skutečnosti nepadá, je to usazená voda, která vzniká kondenzací vodní páry obsažené v okolním vzduchu. Ani to, že je večer bohatá rosa, nemusí znamenat, že bude ráno hezky. Na předpovídání počasí nemá rosa vliv.

komentáře (2) | přidat komentář | hodnocení 1.8 (15x) | přečteno: 5.341x

Automatické otevírání dveří

9. srpen 2009 | 06.00 | rubrika: Elektřina

sliding doorsBěžně se setkáváme s tím, že vchodové dveře u různých obchodů, úřadů vstupních hal nádraží a podobně se při přiblížení osoby automaticky otevírají a zavírají. Tato zařízení často pracují na principu optoelektronických senzorů. Ty vysílají a detekují přerušení svazku světla nebo častěji infračerveného záření nebo změnami jasu či kontrastu osvětlení vyvolaného přítomností osoby. Infračervené záření se užívá především proto, že řada materiálů (včetně látek oděvů) je výrazně lépe odráží a umožňuje tak využít i vyhodnocení odraženého svzku záření od osoby.

žádné komentáře | přidat komentář | hodnocení 1.33 (3x) | přečteno: 1.294x

Zavařujeme s fyzikou

8. srpen 2009 | 06.00 | rubrika: Termodynamika

zavařováníLetní teplé počasí začne pomalu odcházet a nám nezbývá nic jiného než zase počkat na příští rok. Kdyby tak šlo to teplo nějakým způsobem zakonzervovat! To ale dost dobře nejde, ale chutě a vůně teplých letních dnů nám v zimě připomene zavařené ovoce. Způsobů zavařování je celá řada, zmíním se tedy o tom klasickém: zavařování ovoce v zavařovacím hrnci s vodou.

žádné komentáře | přidat komentář | hodnocení 2 (3x) | přečteno: 1.279x

Proč jsou kostky ledu uvnitř zakalené

7. srpen 2009 | 06.00 | rubrika: Termodynamika

iceDáváte si rádi do sklenic s nápoji ledové kostky, a všimli jste si někdy, jak jsou uvnitř více zakalené než na svém okraji? Zakalení představuje spousta drobných vzduchových bublinek. Je to vzduch, který byl rozptýlený ve vodě a při zmrznutí vody je vytlačovaný. Když se díváte lupou, uvidíte zřetelněji jednotlivé bublinky.

komentáře (1) | přidat komentář | hodnocení 2.25 (4x) | přečteno: 928x

Dnešní polostínové zatmění Měsíce

6. srpen 2009 | 00.01 | rubrika: Astronomie

lunar eclipse august 2009V letošním roce si neužijeme příliš úplných zatmění Měsíce. Dnešní zatmění Měsíce je pouze polostínové. Nastane ve čtvrtek 6. srpna 2009 po půlnoci od 1 hod do 4:17 hod s maximem ve 2:39 hod (na obrázku je světový čas). Polostínová zatmění patří k nenápadným úkazům a bez pomoci speciálních přístrojů nejsou pozorovatelná, protože pokles jasu Měsíce je nepatrný. Abyste mohli lépe porovnat pokles jasu Měsíce, bude lepší si na pomoc vzít malý dalekohled. Ztmavnutí části Měsíce lépe porovnáte, budete-li se dívat nejen v maximální fázi, ale i před ní a po ní, abyste mohli porovnávat. Nejlepší je zatmění pozorovat mimo město. Úkaz je možné zachytit i vhodně nastaveným digitálním fotoaparátem.

žádné komentáře | přidat komentář | hodnocení 5 (1x) | přečteno: 862x

MASER - LASER a dnes už i SASER

4. srpen 2009 | 06.00 | rubrika: Kmitání a vlnění

saser2Slovo LASER je dnes běžně známým a užívaným pojmem. Ale co když bude za několik let stejně používán pojem SASER, jako jeho zvuková analogie, kterou se nyní podařilo sestrojit britským a ukrajinským vědcům? Co je to tedy SASER? Zvukový LASER. 

komentáře (1) | přidat komentář | hodnocení 2.67 (3x) | přečteno: 647x

Bazilíškův běh po vodě

3. srpen 2009 | 06.00 | rubrika: Mechanika

Schopnost pohybovat se na vodní hladině byla zkoumána u různých živočichů. Například u ještěrek Basiliscus basiliscus byl studován vzájemný vztah mezi hmotností těla a schopností pohybu po vodní hladině. Byla prováděna měření morfologická, hydrodynamická i kinematická. Tak bylo zjištěno, že ještěrka o hmotnosti 2 gramy je schopna vyprodukovat silový impuls, který je více než dvojnásobkem oproti velikosti potřebné ke zvednutí hmotnosti těla. Naproti tomu 200 gramová ještěrka v optimálním případě jen stěží unese hmotnost svého těla. Bylo zjištěno, že nejdůležitější pro pohyb po vodě je úder nohy na vodní hladinu a její vytažení před tím, než se uzavře vzduchová "kapsa" ve vodní hladině.

komentáře (1) | přidat komentář | hodnocení 3 (2x) | přečteno: 1.074x

Allaisův jev

2. srpen 2009 | 06.00 | rubrika: Mechanika

Foucaultovo kyvadlo, kterým se dá zjistit otáčení naší Země kolem své osy, nefunguje vždy bezchybně. Poprvé na to upozornil francouzský fyzik a ekonom Maurice Allais (nositel Nobelovy ceny za ekonomii!!!). Ten si během zatmění slunce v roce 1954 všiml nepravidelností v jeho pohybu.

komentáře (1) | přidat komentář | hodnocení 0.00 (0x) | přečteno: 494x

Slídová houpačka

1. srpen 2009 | 06.00 | rubrika: Termodynamika

slídová houpačkaK následujícímu pokusu potřebujeme kovovou podložku (může to být masivní kovový plech, kovadlinka či velké kladivo...), kousek měděného (mosazného či bronzového) plechu. Z plechu vystřihneme obdélník 2 x 5 cm, který ohneme do tvaru oblouku. Největším problémem bude sehnat malou slídovou destičku o rozměrech 1,5 x 3 cm, která by neměla být moc silná.

žádné komentáře | přidat komentář | hodnocení 2 (1x) | přečteno: 417x