Někdo hledá houby, někdo zase prvočísla!

30. září 2008 | 19.25 | rubrika: MATIKA

mersenneprvočíslamersenne

Prvočísla jsou čísla dělitelná pouze číslovkou jedna nebo sama sebou. Prvními prvočísly jsou tedy dva, tři, pět, sedm a jedenáct.

Tisková zpráva: Kalifornští matematici našli prvočíslo, které má 13 miliónů cifer. K vypočítání tak vysoké hodnoty potřebovali propojit kapacity 75 počítačů.
komentáře (1) | přidat komentář | hodnocení 2.2 (5x) | přečteno: 1.141x

Gyroskop

30. září 2008 | 06.00 | rubrika: Mechanika

Gyroskop je zařízení, určené k navigaci a určování směru. Princip gyroskopu je znám od roku 1817, kdy jej objevil Johann Bohnenberger. Jako konstruktér gyroskopu je však označován až Léon Foucault, který na skutečném modelu předváděl v roce 1852 rotaci Země.

žádné komentáře | přidat komentář | hodnocení 2 (15x) | přečteno: 10.918x

Udělej si elektromotorek

29. září 2008 | 06.00 | rubrika: Magnetismus

Obklopují nás téměř všude, jsou součástí mnohých přísttrojů a zařízení (walkman, diskman, CD přehrávač, videopřehrávač, DVD přehrávač, větrák v PC, mixér, vysavač, výtah, elektrická lokomotiva...) - jsou to elektromotory. Za čtvrt hodinky si můžeme vyrobit podle návodu na videu či obrázku jednoduchý, fungující model elektromotorku.

komentáře (1) | přidat komentář | hodnocení 2 (17x) | přečteno: 2.117x

Švýcarský tryskový Ikarus

28. září 2008 | 06.00 | rubrika: Mechanika

Švýcarský pilot Yves Rossy (řečený Jet-man) jako první člověk na světě přeletěl kanál La Manche na "tryskovém křídle", které měl připevněno na zádech. Křídlo z uhlíku je poháněno čtyřmi motory. Rossy díky němu letěl z francouzského Calais do anglického Doveru a vzdálenost asi 35 kilometrů překonal za necelých deset minut.

žádné komentáře | přidat komentář | hodnocení 0.00 (0x) | přečteno: 238x

Číňanů je tolik, že jim nestačí místo na Zemi

27. září 2008 | 14.40 | rubrika: Astronomie

Ve čtvrtek 25. září 2008 vyslala Čína do vesmíru již třetí pilotovanou kosmickou loď s trojicí svých tchajkonautů, jejichž cílem bylo především uskutečnit výstup thajkonauta do volného kosmického prostoru. Start kosmické lodi Shenzhou 7 (Šen-čou-7) se uskutečnil pomocí nosné rakety Long March 2F z kosmodromu Jiuquan v severozápadní Číně.

komentáře (3) | přidat komentář | hodnocení 1 (1x) | přečteno: 165x

Principy speciální teorie relativity

27. září 2008 | 06.00 | rubrika: Spec. teor. relativ

V roce 1905 přistoupil Albert Einstein k problému relativity pohybu zcela novým způsobem. Navrhl založit fyziku na dvou základních principech – postulátech: principu relativity a principu konstantní rychlost světla. Cesta k nim však vedla mnohými úskalími, která popsali Newton a Galilei.

žádné komentáře | přidat komentář | hodnocení 1.33 (3x) | přečteno: 985x

7 způsobů jak změřit výšku mrakodrapu barometrem

26. září 2008 | 06.00 | rubrika: Mechanika

barometr
1.) Upevníte dlouhý kus provazu k vrchu barometru, pak spustíte barometr se střechy mrakodrapu na zem. Délka provazu plus výška barometru se rovná výšce budovy.

2.) Barometr hodíte přes okraj střechy mrakodrapu dolů a změříte čas, než barometr dopadne na zem. Výšku budovy h lze spočítat podle vzorce h = 1/2 g .t2.

3.) Pokud svítí slunce, můžete změřit výšku barometru, pak ho postavit na zem a měřit délku jeho stínu. Pak změříte délku stínu mrakodrapu a potom pomocí poměrů odpovídajících stran podobných trojúhelníků spočítáte výšku mrakodrapu.

komentáře (7) | přidat komentář | hodnocení 2 (4x) | přečteno: 826x

Bzučící magnety

25. září 2008 | 16.46 | rubrika: Magnetismus

Najednou jsem uslyšel podivný zvuk. Otočil jsem se a nemohl jsem identifikovat, co jej způsobilo. Na ulici stál kluk a něco držel v ruce. Pak to vyhodil do vzduchu, spojilo se to, zacvrkalo a spadlo zpět do dlaně. Divný cvrkot. To bylo moje první seznámení s bzučícími magnety.

komentáře (6) | přidat komentář | hodnocení 0.00 (0x) | přečteno: 548x

Z deky do vesmíru a zpátky do mikrosvěta

25. září 2008 | 06.00 | rubrika: Astronomie

Film Powers of Ten je krátký devítiminutový dokumentární film režisérky Ray Eames z roku 1977 a jejího manžela Charlese Eamese. Jde o makroskopický a mikroskopický pohled na svět (resp. vesmír), vykreslující jeho velikost a zajímavost jednoduchou formou. Film je modernizovanou adaptací knihy Kees Boekeho z roku 1957.

žádné komentáře | přidat komentář | hodnocení 1 (1x) | přečteno: 213x

Trailer k Teorii relativity

25. září 2008 | 06.00 | rubrika: Spec. teor. relativ

K tomu, aby se kámen pohyboval jiným směrem než dolů je podle Aristotela třeba vnějšího vynuceného pohybu. Teprve Galileo Galileipopřel kolem roku 1590 Aristotelovy teze, že rychlosti volně padajících těles jsou určovány jejich hmotností, že těleso o větší hmotnosti dopadne na zem dříve než těleso s malou hmotností. Dokonce vznikla legenda o tom, že Galileo shazoval předměty zrovna z šikmé věže v Pise.

žádné komentáře | přidat komentář | hodnocení 1 (2x) | přečteno: 472x

Ten chlap má v hrdle dynamit!

24. září 2008 | 15.14 | rubrika: Kmitání a vlnění

Patrně jste viděli film Tajemný hrad v Karpatech a možná vás zaujalo, jak hrabě Teleke z Tölöke svým hlasem destruuuje nejprve svoji číši, pak sluhovu a nakonec i špionážní zařízení umístěné v pokoji k úděsu svého věznitele barona Gorce z Gorcu.

žádné komentáře | přidat komentář | hodnocení 0.00 (0x) | přečteno: 559x

O měření rychlosti světla

24. září 2008 | 06.00 | rubrika: Spec. teor. relativ

galileo2

Měření rychlosti světla bylo odedávna považováno za velmi složitý problém. Isaac Beeckman, navrhl v roce 1629 experiment, při kterém by se pozoroval záblesk z kanónu odražený ze zrcadla vzdáleného asi míli. Galileo Galilei nevěřil v nekonečnou rychlost šíření světla a navrhl proto počátkem 17. století ji změřit. Se svým pomocníkem by si vzali lucerny a vyšli na dva od sebe vzdálené kopce a provedli by docela naivní pokus. Experiment spočíval v tom, že by Galileo odkryl na krátký okamžik svou lucernu a když světlo uvidí na druhém kopci jeho pomocník, odkryl by svoji lucernu, kterou by uviděl Galileo. Podle Galilea stačilo zjistit vzdálenost obou pozorovatelů a změřit dobu, za kterou světlo tuto vzdálenost urazilo. Tak by se dala vypočítat rychlost šíření světla. 

komentáře (4) | přidat komentář | hodnocení 2.12 (26x) | přečteno: 10.265x

Co to zas dáváš do mikrovlnky?

23. září 2008 | 06.00 | rubrika: Elektřina

Co se stane, když se do mikrovlnky vloží kov? Proč jiskří kovové nádobí v mikrovlnce – a proč některé nejiskří?

komentáře (1) | přidat komentář | hodnocení 2.33 (9x) | přečteno: 3.152x

Song o síle

22. září 2008 | 06.00 | rubrika: Mechanika

Pane učiteli zazpívejme si!
– Ve fyzice?
Když my tak málo zpíváme!
– Tak proč ne, třeba...

O síle!

komentáře (1) | přidat komentář | hodnocení 2.5 (2x) | přečteno: 252x

Jouleův pokus

21. září 2008 | 12.00 | rubrika: Termodynamika

joule2joule2

Až do začátku 18. století se učenci domnívali, že mezi mechanickou prací, teplem a elektřinou neexistuje žádná souvislost. Teprve Benjamin Thompson (1754 – 1814), známý ve fyzice spíše jako lord Rumford si jako první blíže všimnul souvislostí mezi teplem a mechanickou prací. V továrně, kde sledoval vrtání mosazných dělových hlavní, měřil množství tepla, které se přitom uvolňuje. Zjistil, že tupý vrták, ačkoliv řeže kov špatně, poskytuje hodně tepla. Dokud koně uváděli tento vrták do pohybu, bylo možné uvařit vodu v kotlích postavených na dělech. Tak se snažil změřit, jak se mechanickou prací vrtáku kov ohřívá.
Rozhodující a mnohem přesnější pokusy prováděl kolem roku 1845 inženýr J. P. Joule (1818 – 1889).
žádné komentáře | přidat komentář | hodnocení 2.04 (23x) | přečteno: 3.116x

Supratekutost helia

21. září 2008 | 06.00 | rubrika: Termodynamika

Helium patří mezi vzácné plyny a tvoří po vodíku druhou nejvíce zastoupenou složku vesmírné hmoty. Vyskytuje se především ve všech svítících hvězdách, kde je jedním z mezistupňů termonukleární syntézy, jež je zdrojem energie hvězd.
žádné komentáře | přidat komentář | hodnocení 1.29 (7x) | přečteno: 1.762x

V zemi jménem topologie

20. září 2008 | 06.00 | rubrika: MATIKA

Obor matematiky, který se zabývá zkoumáním vlastností a vztahů geometrických útvarů, které se zachovávají při oboustranně spojitých, vzájemně jednoznačných zobrazení se nazývá topologie (z řeckého topos - místo a logos - studie). Topologie, která se někdy též nazývá "kvalitativní geometrie", je velmi zhruba řečeno to, co zbude z geometrie, když si z ní odmyslíme všechno co má nějakou velikost (a v tomto smyslu i konkrétní tvar). Zabývá se kvalitativně tím, jak jsou body, množiny a objekty vnitřně a mezi sebou spojeny (propojeny), či jak spolu sousedí.

žádné komentáře | přidat komentář | hodnocení 2.67 (3x) | přečteno: 426x

Newtonova hora

19. září 2008 | 06.00 | rubrika: Mechanika

Newtonova hora

Isaac Newton přišel s následující úvahou: Představme si velmi vysokou horu, na jejíž vrchol vyšplháme a velkou silou z ní hodíme kámen.Vržený kámen se vlivem přitažlivosti odchyluje od přímočaré dráhy a dopadá vlivem gravitace na Zemi a přitom opisuje křivku.
komentáře (1) | přidat komentář | hodnocení 1.5 (2x) | přečteno: 386x

Na cestě k absolutní nule

18. září 2008 | 20.00 | rubrika: Termodynamika

zerokelvin

Třetí termodynamický zákon říká, že nemůžeme dosáhnout teploty absolutní nuly. Tato teplota má hodnotu 0 K (kelvinů), což je – 273, 15°C. Na začátku 18. století vyslovil francouzský vědec G. Amontons myšlenku, že musí existovat teplota, pod níž nemůžeme již žádnou látku ochladit.

komentáře (1) | přidat komentář | hodnocení 1.5 (6x) | přečteno: 1.502x

Urychlovač LHC má problém

18. září 2008 | 17.35 | rubrika: Atomová a jaderná

lhc

Před týdnem byl dán do provozu největší urychlovač světa LHC. Po víkendovém útoku hackerů na server analyzující výsledky pokusů se vyskytnul vážnější problém.
komentáře (1) | přidat komentář | hodnocení 0.00 (0x) | přečteno: 235x

Konec vzducholodě Hindenburg

18. září 2008 | 00.00 | rubrika: Mechanika

Německá vzducholoď Hindenburg byla spolu se svou sesterskou lodí Graf Zeppelin II největším létajícím strojem všech dob. Byla pojmenována po říšském prezidentovi Paulovi von Hindenburg a sestrojena v roce 1935. Její konstrukce byla z duralu, měla délku 245 m a průměr až 41 m. Naplněna byla zhruba 200 000 m³ vodíku rozděleného do 16 částí. Původně měla být naplněn heliem, ale embargo USA přinutilo německé konstruktéry změnit projet a použít vysoce hořlavý vodík.

komentáře (3) | přidat komentář | hodnocení 2 (10x) | přečteno: 4.855x

Jak z lidí vybrousit diamanty

17. září 2008 | 12.00 | rubrika: Molekulová fyzika

diamant1diamant2

Pouze pro silné nátury.

komentáře (5) | přidat komentář | hodnocení 1.2 (5x) | přečteno: 2.192x

Varování pro kuřáky - tekutý kyslík

17. září 2008 | 06.00 | rubrika: Termodynamika

Nejprve chemickou cestou uvolníme kyslík do připraveného balónku. Balónek poté vložíme do tekutého dusíku. Teplota tekutého dusíku je – 196 °C.
žádné komentáře | přidat komentář | hodnocení 1 (2x) | přečteno: 1.739x

Doktor na mě posvítí a hned má teplotu

16. září 2008 | 16.00 | rubrika: Termodynamika

Tak si představte, že přijdete k lékaři a místo toho, aby vám sestra změřila teplotu, vytáhne na vás doktor nějakou pistoli, poprosí ať otevřete pusu a z několika metrové dálky vám do ní tou pistolkou posvítí červeným laserovým paprskem. Dost možná, že se tak v budoucnu bude měřit tělesná teplota bezdotykově, to ale poněkud přeháním...

žádné komentáře | přidat komentář | hodnocení 1 (1x) | přečteno: 226x

Galileiho teploměr

16. září 2008 | 12.00 | rubrika: Termodynamika

Letos tomu bude 7 let, co jsem si z Holandska přivezl svůj první Galileiho teploměr. Tento pokojový teploměr je ze skleněného válce, naplněný po zúžený vrchol vodou a je v něm umístěno 5 dutých skleněných baněk naplněných různobarevnou tekutinou.

komentáře (1) | přidat komentář | hodnocení 1 (2x) | přečteno: 1.704x

Vyrob si lihový teploměr

16. září 2008 | 09.00 | rubrika: Termodynamika

Princip kapalinového teploměru je založen na tepelné roztažnosti jednotlivých látek, kdy je objem měrné látky závislý na její teplotě. Většinou se používají teploměry naplněné rtutí nebo obarveným lihem. Každý má svůj rozsah teplot, které může naměřit. Rtuťový teploměr měří od –30°C do 300 °C, lihový od –110°C do 70°C.

žádné komentáře | přidat komentář | hodnocení 2.6 (5x) | přečteno: 1.901x

Penroseho trojúhelník - tribar

16. září 2008 | 06.00 | rubrika: MATIKA

Objekt zvaný tribar se poprvé objevil v roce 1934 v díle švédského umělce Reutersvärda. Jeho dílo ale zůstalo prakticky až do 80. let 20. století neznámé.

žádné komentáře | přidat komentář | hodnocení 2 (4x) | přečteno: 869x

Kdo to na nás svítí?

15. září 2008 | 20.30 | rubrika: Astronomie

gama

V březnu překvapil astronomy velmi silný energetický gama záblesk GRB (gamma ray burst) 080319B (číselný kód znamená datum a pořadí v daném dni, v tomto případě druhý záblesk dne 19.3.2008). Záblesk poprvé zaregistrovala na tuto činnost specializovaná družice Swift. Okamžitě se na tento objekt zaměřilo velké množství dalekohledů.

komentáře (1) | přidat komentář | hodnocení 1 (1x) | přečteno: 155x

Pascalův trojúhelník

15. září 2008 | 06.14 | rubrika: MATIKA

Pascalův trojúhelník je schéma, které dobře znázorňuje některé vlastnosti kombinačních čísel. Jde o geometrické uspořádání binomických koeficientů do tvaru trojúhelníku. Je pojmenován po Blaise Pascalovi, přestože se touto problematikou zabývali jeho předchůdci stovky let před ním.

žádné komentáře | přidat komentář | hodnocení 2.17 (6x) | přečteno: 3.357x

Zazpívejme si o molekulách

14. září 2008 | 19.16 | rubrika: Molekulová fyzika

Látky jsou složeny z částic: molekul, atomů a iontů. Částice se v látce neustále a neuspořádaně pohybují. Žádný ze směrů pohybu částice nemá přednost před ostatními směry pohybu. Také rychlosti pohybu jsou různé. Tento pohyb částic v látce se nazývá tepelný pohyb. Mezi důkazy potvrzující tento poznatek patří např. Brownův pohyb nebo difúze.

žádné komentáře | přidat komentář | hodnocení 2.25 (4x) | přečteno: 347x

10 největších záhad sluneční soustavy

14. září 2008 | 06.00 | rubrika: Astronomie

10 největších záhad sluneční soustavy podle astronomického serveru Universe Today
(s bonusem za trpělivost nakonec)

žádné komentáře | přidat komentář | hodnocení 5 (1x) | přečteno: 501x

Co dělá podchlazená voda

13. září 2008 | 06.00 | rubrika: Termodynamika

Podchlazená voda je jeden ze čtyř metastabilních stavů vody. V této podobě je voda v kapalném skupenství, i když má teploty nižší, než je její teplota tuhnutí. Samo ochlazení vody pod 0 °C ještě nezaručuje její zmrznutí.

komentáře (2) | přidat komentář | hodnocení 1.83 (6x) | přečteno: 2.527x

Voda v beztížném stavu

12. září 2008 | 06.00 | rubrika: Molekulová fyzika

Kapalina je ve stavu beztíže velmi nebezpečná, protože může vniknout kamkoliv a v elektronice by mohla napáchat značnou škodu. Na mezinárodní kosmické stanici ISS si s kapalinou zafixovanou v drátěné smyčce pohrával astronaut Don Pettit v rámci svého výzkumu.

žádné komentáře | přidat komentář | hodnocení 2.25 (4x) | přečteno: 917x

Banán v kapalném dusíku

11. září 2008 | 06.00 | rubrika: Termodynamika

Pokud stlačíme vzduch při pokojové teplotě a pak mu odebereme teplo, které stlačením vznikne, a následně zase tento vzduch necháme rozpínat, získáme kapalný dusík. Kapalný dusík je 800krát hustší než plynný. Teplota tekutého dusíku je – 196 °C. Je to teplota srovnatelná s povrchovou teplotou na planetě Neptun během tamního letního dne.

žádné komentáře | přidat komentář | hodnocení 1.8 (5x) | přečteno: 3.265x

Za stínem světlo najdeš…

10. září 2008 | 12.00 | rubrika: Optika
Za osvětlenou neprůhlednou překážkou bychom očekávali na stínítku její stín. Pokud jsou však rozměry překážky srovnatelné s vlnovou délkou světla začnou se projevovat ohybové jevy (difrakce světla).
žádné komentáře | přidat komentář | hodnocení 2 (2x) | přečteno: 264x

Bublinky se stále vznáší

10. září 2008 | 06.00 | rubrika: Mechanika

Když vyfukujeme bublifukem bublinky, pozorujeme mimo jiné i to, jak se pozvolně snáší vlivem gravitace k zemi. Jak je však možné, že v pokusu uvedeném na videu nedopadnou až na dno připravené nádoby?

žádné komentáře | přidat komentář | hodnocení 1.5 (2x) | přečteno: 218x

Spící gigant se probouzí

9. září 2008 | 14.23 | rubrika: Atomová a jaderná


Zítra, ve středu 10. září to v 9:30 vypukne. Nejsložitější a vlastně největší vědecký přístroj v lidských dějinách bude spuštěn.

komentáře (4) | přidat komentář | hodnocení 1 (1x) | přečteno: 219x

Hrnečku vař!

9. září 2008 | 06.00 | rubrika: Molekulová fyzika

Některé krystalické látky disponují zajímavými schopnostmi. Polyakrylát sodný je úžasný absorbátor vody

komentáře (2) | přidat komentář | hodnocení 1 (3x) | přečteno: 386x

O čem ta fyzika vlastně je?

8. září 2008 | 16.05 | rubrika: Mechanika

Fyzika je přírodní věda (z řeckého φύσις (physis) příroda), která zkoumá hmotu, její vlastnosti a chování během dějů. Vlastnosti a vztahy mezi nimi popisuje zpravidla jazykem matematiky. Fyziku zjednodušeně rozdělujeme podle metod na teoretickou fyziku, experimentální fyziku a aplikovanou fyziku (viz video).

žádné komentáře | přidat komentář | hodnocení 1 (3x) | přečteno: 246x

Vejce šup do láhve!

8. září 2008 | 06.00 | rubrika: Mechanika

Pokusy s vejci budí většinou velkou pozornost. Jeden z nejznámějších povelikonočních pokusů je pokus s oloupaným uvařeným vajíčkem, které se pokusíme dostat do láhve, aniž bychom jej poškodili.

komentáře (1) | přidat komentář | hodnocení 2 (6x) | přečteno: 904x

Obyčejné tání ledu

7. září 2008 | 06.00 | rubrika: Termodynamika

Sklenice naplněná ledem se postupně mění na sklenici s vodou. Led přijímá teplo, roste pohybová energie kmitavého pohybu částic v ledu.

žádné komentáře | přidat komentář | hodnocení 2.33 (6x) | přečteno: 2.635x

Jak rozhoupat svíčku?

6. září 2008 | 06.00 | rubrika: Kmitání a vlnění

Zařízení, které bez vnějšího působení (tzn. volně) kmitá je mechanický oscilátor. Může jím být třeba kyvadlo, závaží na pružince, voda v U-trubici, či rozkmitané pravítko přes hranu stolu. Ale, že by oscilátorem mohla být i svíčka, to není tak docela běžné.

žádné komentáře | přidat komentář | hodnocení 1 (3x) | přečteno: 309x

100 dní

5. září 2008 | 18.39 | rubrika: MATIKA

Slavíme 100 dní FYZMATIKA, tak něco pro odlehčení na dnešní den. Počítáme do sta japonsky

komentáře (2) | přidat komentář | hodnocení: 1 · 2 · 3 · 4 · 5 | 3 (2x)

Obloha v září

5. září 2008 | 12.00 | rubrika: Astronomie

antares2Astronomické léto končí letos 22. září v 17 hodin a 44 minut středoevropského letního času.
Až 22. září vstoupí Slunce do znamení Vah, začne astronomický podzim.
Tomuto okamžiku říkáme podzimní rovnodennost.

žádné komentáře | přidat komentář | hodnocení 1 (1x) | přečteno: 174x

Mach 3, 4, 5 ....

5. září 2008 | 06.00 | rubrika: Mechanika

Mach

Mnohé z vás při přečtení nadpisu asi napadne asociace s holícími strojky těchto značek...
Inu i výrobci se při vymýšlení názvů nechávají inspirovat. A mají kým.
komentáře (1) | přidat komentář | hodnocení 1 (3x) | přečteno: 752x

Proč praskají po dešti třešně?

4. září 2008 | 18.45 | rubrika: Molekulová fyzika

Zralé třešně, které obsahují mnoho cukru, za vydatného deště popraskají. Příčinou je jev zvaný osmóza.

komentáře (1) | přidat komentář | hodnocení 1 (4x) | přečteno: 955x

Jak funguje difuze

4. září 2008 | 16.10 | rubrika: Molekulová fyzika

Stalo se vám někdy, že jste si do šálku vody vhodili sáček čaje a horká voda se za poměrně krátkou dobu bez míchání sama zbarvila? Tak to jste byli svědky difuze.

komentáře (3) | přidat komentář | hodnocení 2.74 (19x) | přečteno: 4.755x

Cola s Mentosem – palivo současnosti

4. září 2008 | 06.00 | rubrika: Mechanika

Do dietní coly (nebo RC coly) vhodíme vhodné množství tabletek Mentos. Experimenty provádíme zásadně venku a tam, kde nanapáchají žádné škody.

komentáře (1) | přidat komentář | hodnocení 1 (2x) | přečteno: 328x

Youngův pokus na dvojštěrbině – applet

3. září 2008 | 18.00 | rubrika: Optika

Anglický fyzik Thomas Young předvedl svůj pokus (Youngův experiment) veřejně v Londýně v roce 1801. Do zatemněné místnosti přicházelo sluneční světlo úzkou štěrbinou, které pak bylo rozděleno do dvou svazků paprsků pomocí dvojice štěrbin (dvojštěrbina) v malé vzájemné vzdálenosti.

žádné komentáře | přidat komentář | hodnocení 3.25 (4x) | přečteno: 2.452x

Člověk v rovnovážné poloze na láhvi

3. září 2008 | 06.38 | rubrika: Mechanika

Jak najít správnou rovnovážnou polohu člověka na prázdné láhvi? V cirkuse jste jistě viděli ledacos, ale přímo na ulici vám to zprostředkuje video.

žádné komentáře | přidat komentář | hodnocení 2 (2x) | přečteno: 280x

Perpetuum mobile

2. září 2008 | 16.29 | rubrika: Mechanika

Perpetuum mobile bývá česky nazýváno věčným strojem či věčným samohybem.
Je to smyšlený stroj, který by pro svůj chod nepotřeboval žádný vnější zdroj energie.

komentáře (3) | přidat komentář | hodnocení 2.5 (20x) | přečteno: 5.867x

Newtonovy zákony

2. září 2008 | 06.00 | rubrika: Mechanika

Obor mechaniky, který se zabývá příčinami změn pohybového stavu tělesa se nazývá dynamika (dynamis = síla). Základem dynamiky jsou tři Newtonovy (pohybové) zákony, které formuloval anglický fyzik Isaac Newton (1643 - 1727) koncem 17. století. Video nám humornou formou ukáže jednotlivé zákony.

komentáře (5) | přidat komentář | hodnocení 2.83 (121x) | přečteno: 21.909x

Hexafluorid sírový dýchánek

1. září 2008 | 06.00 | rubrika: Kmitání a vlnění

Všichni jsme jistě slyšeli, jaký hlas vydávají hlasivky, když se nadýcháme hélia z pouťového balónku. Myslím si, že jste ale neslyšeli, jaký hlas vydávají Žbirkovy hlasivky po nadechnutí hexafluoridu síry.

žádné komentáře | přidat komentář | hodnocení 2 (8x) | přečteno: 6.517x