Rodné číslo z pohledu matematika

22. září 2009 | 06.00 |
› 

rodné číslo
Rodné číslo je identifikátorem osob v České republice, který přiřazuje každému obyvateli jedinečné číslo. Jde o 10-ti místné číslo (9-ti místné u lidí s datem narození do 1. 1. roku 1954). Je v něm nejenom ukrytý datum narození, pohlaví osoby, ale údajně i matrika a pořadové číslo narození. Kromě toho je v něm ukryta zajímavá kontrolní funkce. (Na zobrazené mapce ČR jsou oblasti rozdělené podle první číslice čísla následujícího za lomítkem.) 

První dvě čísla v rodném čísle jsou zkratkou roku narození, další dvě měsíce narození a další dvě jsou pak vyhrazena pro narozeninový den. Ženy mají k číslu svého měsíce narození  připočteno 50. Od roku 2004 (zákonem č. 53/2004 Sb.) je zavedena možnost v případě, že jsou v nějaký den vyčerpána všechna platná čtyřčíslí, použít alternativní rodné číslo, u kterého mají muži k číslu měsíce přičteno 20 a ženy 70. Poslední 4 čísla (u dříve narozených je koncovka pouze 3-místná), oddělená lomítkem, označují matriku a pořadové číslo narození ve stejný den.

Do 1. ledna 1954 za lomítkem následovaly právě jen tři cifry, poté přibyla čtvrtá číslice (tu mají v rodném čísle i osoby narozené před rokem 1954, kterým bylo rodné číslo přidělováno dodatečně, např. při získání občanství), která slouží ke kontrole platnosti jako kontrolní číslice. Čtvrté číslo se doplní tak, aby celé rodné číslo bylo beze zbytku dělitelné jedenácti (tzv. modulo); na posledním místě rodného čísla je tak zbytek po dělení devítimístného rodného čísla číslem jedenáct.

Dělitelnost jedenácti lze snadno zkontrolovat i zpaměti: kritériem dělitelnosti jedenácti je rozdíl součtu cifer na sudých a lichých místech a jeho dělitelnost jedenácti, např. u čísla 736028/5163 je součet číslic na lichých místech 7 + 6 + 2 + 5 + 6 = 26, součet číslic na sudých místech 3 + 0 + 8 + 1 + 3 = 15, rozdíl 26 − 15 = 11 je dělitelný jedenácti, takže celé rodné číslo je dělitelné jedenácti a tedy formálně platné.

Z tohoto pravidla existuje výjimka: pokud je zbytek po dělení devítimístného čísla roven deseti (a neexistuje žádná kontrolní číslice, která by splňovala předchozí podmínku), jako kontrolní číslice se použije nula (a celé rodné číslo pak dělitelné jedenácti není). Například: RČ 840501/1330: 840501133 mod 11 = 10 (a 8405011330 mod 11 = 1). Tato výjimka však byla použita jen zhruba u 1000 RČ, přidělování takových rodných čísel bylo roku 1985 podle interního předpisu FSÚ Č. Vk. 2898/1985 ukončeno; není však vyloučeno, že se v minimálním počtu vyskytlo takové RČ i v posledních letech.

Protože je rok narození v rodném čísle uveden pouze dvoumístně, rodné číslo přestane být roku 2054 jednoznačné (do té doby lze starší rodná čísla poznat podle jejich délky). Předpokládá se však, že do té doby bude nahrazeno zcela jiným identifikátorem, případně zavedena vhodná modifikace.

Zpět na hlavní stranu blogu

Hodnocení

1 · 2 · 3 · 4 · 5
známka: 2.25 (12x)
známkování jako ve škole: 1 = nejlepší, 5 = nejhorší

Komentáře

RE: Rodné číslo z pohledu matematika davidhavel 22. 09. 2009 - 16:33
RE(2x): Rodné číslo z pohledu matematika fyzmatik 22. 09. 2009 - 18:37
RE(3x): Rodné číslo z pohledu matematika petr* 16. 10. 2009 - 12:16
RE(3x): Rodné číslo z pohledu matematika veverka2 07. 11. 2009 - 22:32
RE: Rodné číslo z pohledu matematika pajaii 21. 10. 2009 - 09:33
RE: Rodné číslo z pohledu matematika jan k. 04. 04. 2010 - 23:10
RE(2x): Rodné číslo z pohledu matematika fidelitas 11. 01. 2012 - 16:56
RE: Rodné číslo z pohledu matematika eliška 20. 01. 2012 - 12:23
RE: Rodné číslo z pohledu matematika nela* 13. 02. 2012 - 19:51