Olomoucký fyzikální kaleidoskop

31. říjen 2008 | 17.40 | rubrika: INFORMACE

kaleidoskopV pátek 21. listopadu 2008 se na Přírodovědecké fakultě Univerzity Palackého uskuteční již 6. ročník Fyzikálního kaleidoskopu. Jako obvykle je program naplněn přednáškami, pokusy a exkurzemi do jednotlivých vědeckých laboratoří. Akce je určena pro zájemce zejména z řad studentů středních škol. Vstup je volný. Program Kaleidoskopu najdete dále:

komentáře (3) | přidat komentář | hodnocení 1 (2x) | přečteno: 366x

Noční obloha v listopadu

31. říjen 2008 | 06.00 | rubrika: Astronomie

obloha listopad

První listopadový týden lze těsně před východem Slunce nad východním obzorem zahlédnout i obtížně pozorovatelný Merkur.

Venuše se v podobě večernice objeví za soumraku, nízko nad jihozápadním obzorem. Zapadá až po 18. hodině našeho času a tvoří nejnápadnější těleso večerní oblohy – s výjimkou Měsíce. Úzký srpek našeho nejbližšího průvodce najdeme u Venuše už v sobotu 1. listopadu.

žádné komentáře | přidat komentář | hodnocení 2 (4x) | přečteno: 830x

Jak určit vzdálenosti planet od Slunce?

30. říjen 2008 | 06.00 | rubrika: Astronomie

solarStruktura atomu bývá často kvůli lepší názornosti porovnávána se sluneční soustavou - okolo jádra (Slunce) obíhají po jistých drahách elektrony (planety). Tyto dráhy nejsou nahodilé, ale přesně určené, podobně jako vzdálenosti planet od Slunce. Zaměříme se proto na skutečnost, že vzdálenosti planet od Slunce se podřizují poměrně přesnému zákonu.

žádné komentáře | přidat komentář | hodnocení 2.42 (12x) | přečteno: 3.789x

Jak si zapamatovat fyzikální konstanty a čísla?

29. říjen 2008 | 06.00 | rubrika: MATIKA

Jak převádět dlouhá čísla do libozvučné písmenné kombinace, která by umožnila jejich snazší zapamatování? Je to mnohem úspornější řešení než říkanky, ve kterých jsou cifry zakódovány pomocí počtu písmen ve slovech. Uvedl jsem tu před časem říkanky k Ludolfovu číslu p a každý si asi pamatuje "šetři se osle” jako 6 378 k určení poloměru Země.

komentáře (3) | přidat komentář | hodnocení 1 (1x) | přečteno: 1.339x

Experimentální ověření obecné teorie relativity

28. říjen 2008 | 06.00 | rubrika: Spec. teor. relativ

1919 zatmeni1919exped1919Eddington


Sir Artur Eddington zorganizoval v roce 1919 astronomickou expedici na ostrov Principe u západního pobřeží Afriky, aby otestoval platnost Einsteinovy obecné teorie během zatmění Slunce dne 29. května 1919.

žádné komentáře | přidat komentář | hodnocení 1 (2x) | přečteno: 690x

Rychlovarná konvice

27. říjen 2008 | 06.00 | rubrika: Termodynamika

Proč je topné těleso ve varné konvici umístěno u dna konvice a ne nahoře u hladiny? A jak konvice pozná, že se má vypnout?

komentáře (2) | přidat komentář | hodnocení 1.4 (5x) | přečteno: 2.650x

Proč padala letadla z hliníku?

26. říjen 2008 | 06.00 | rubrika: Mechanika

koroze hliníku

Neberte si s sebou do letadla rtuťový teploměr či barometr. Proč? Protože v případě nehody by troška rtuti mohla rozežrat letadlo dříve, než by mělo šanci přistát. Letadlo je totiž převážně z hliníku a ten je v přítomnosti rtuti velmi nestabilní.
Hliník je kov, o kterém se traduje, že nerezaví. Do jisté míry to je pravda.
žádné komentáře | přidat komentář | hodnocení 2 (2x) | přečteno: 990x

Dezinformace o zimním čase

25. říjen 2008 | 12.00 | rubrika: Astronomie

časové zónyAni letos nebude díkybohu zaveden zimní čas! Dne 26. 10. 2008 u nás končí letní čas. Proto si ve 3 hodiny středoevropského letního času posuneme hodinky o hodinu dozadu, tedy na 2 hodiny času středoevropského. Noc z 25. na 26. října bude o hodinu delší.

Poprvé byl u nás letní čas zaveden v roce 1916 od 30. dubna do 1. října, potom ještě v roce 1917 a 1918. Znovu byl zaveden za II. světové války v letech 1940-1941 a pak v letech 1943-1949.
V letech 1946 a 1947 byl dokonce zaveden zimní čas (o hodinu menší než středoevropský čas). Tato úprava je patrně světovým unikátem. Zákon č. 212/1946 Sb. o zimním čase nebyl zrušen a stále teoreticky umožňuje vládě kdykoli zimní čas zavést.
komentáře (2) | přidat komentář | hodnocení 1 (1x) | přečteno: 503x

Atomové hodiny do každé rodiny

25. říjen 2008 | 06.00 | rubrika: Atomová a jaderná

Aby satelitní navigační systém fungoval správně, je nezbytné aby družicové signály byly vysílány synchronně. Družice musí být proto vybaveny velmi stabilními hodinami, které tento požadavek splní. Družice Galileo ponesou dva druhy hodin: rubidiové atomové hodiny a vodíkové "maserové" atomové hodiny. Přesnost rubidiových hodin je 3 sekundy zpoždění za milion let. Vodíkové hodiny jsou ještě přesnější, zpozdí se jen o 1 sekundu za milion let. Nicméně taková přesnost je nutná, protože chyba při měření času pár nanosekund (miliardtiny vteřiny) by způsobila nepřípustnou polohovou chybu v řádu metrů.

žádné komentáře | přidat komentář | hodnocení 1.82 (11x) | přečteno: 3.560x

Zastavte Crookesův mlýnek!

24. říjen 2008 | 06.00 | rubrika: Atomová a jaderná

Přístroj, který názorně demonstruje působení energie světla je Crookesův mlýnek. V roce 1873 jej vynalezl chemik William Crookes. Snažil se jím změřit vliv světla na prováděná chemická měření.

komentáře (6) | přidat komentář | hodnocení 2 (4x) | přečteno: 2.425x

Poselství lidstva druhým civilizacím

23. říjen 2008 | 06.00 | rubrika: Astronomie

pioneer 10Už sondy Pioneer 10 a 11 měly na palubě uloženou plaketu s poselstvím případné mimozemské civilizaci navrženou Carlem Saganem a nakreslenou jeho ženou Lindou. Plaketu tvořila pozlacená hliníková destička s rozměry 152×229 mm připevněná k opěrám antény.Za základní jednotku délky je použita vlnová délka přechodu mezi para a orto stavem atomu vodíku (21 cm). U obrázku ženy je binární číslo 8 (8×21 cm = 168 cm) - průměrná výška ženy. Na pozadí je navíc silueta sondy umožňující jiný způsob dekódování rozměrů. Obrazec vlevo slouží k určení polohy Sluneční soustavy v naší Galaxii vzhledem k centru a vzhledem ke 14 pulsarům. V binární formě jsou zapsány periody pulsarů. Pulsary v průběhu let zpomalují svoji rotaci a tak se dá určit, kdy byla sonda vyslána. Ve spodní části je znázorněna Sluneční soustava. Binárně jsou zapsány vzdálenosti planet od Slunce a schematicky je naznačena trajektorie sondy.

komentáře (8) | přidat komentář | hodnocení 1.5 (2x) | přečteno: 2.077x

Jak si představit Avogadrovu konstantu?

22. říjen 2008 | 06.00 | rubrika: Molekulová fyzika

avogadroAvogadrova konstanta udává počet částic, v látkovém množství jeden mol. Značí se NA. Někdy se také nesprávně označuje jako Avogadrovo číslo. Hodnota Avogadrovy konstanty je pro naše úvahy přibližně NA = 6,022×1023 mol−1 .
Hodnota Avogadrovy konstanty je nepředstavitelně velké číslo. Abychom si je poněkud přiblížili nabízím několik příkladů:
žádné komentáře | přidat komentář | hodnocení 2.25 (4x) | přečteno: 752x

Počítač v antice!

21. říjen 2008 | 06.00 | rubrika: Astronomie

antikytheraV roce 1900 objevil sběrač mořských hub Elias Stadiatos u řeckého ostrova Antikythera v hloubce 42 m vrak římské lodi. V jednom kusu kamene, který potápěči vynesli na povrch spolu s několika sochami a dalšími předměty objevil roku 1902 archeolog Spyridon Stais zaryté ozubené kolečko. Dalším zkoumáním bylo objeveno asi 70 silně zkorodovaných úlomků ozubených koleček, číselníků, ručiček a dřevěno-měděné schránky popsané řeckými nápisy.

žádné komentáře | přidat komentář | hodnocení 1 (2x) | přečteno: 485x

Meteory dnešní noci - Orionidy

20. říjen 2008 | 21.09 | rubrika: Astronomie

Orionidy

Pokud dnes v noci nebudete moci usnout, tak sledujte noční oblohu. Teda, pokud bude u vás jasno. V noci z 20. na 21.10. 2008 totiž nastane maximum meteorického roje Orionidy. Předpokládá se zvýšená aktivita roje, protože se blížíme do vrcholu 12 ročního cyklu aktivity tohoto meteorického roje.
žádné komentáře | přidat komentář | hodnocení 3 (1x) | přečteno: 603x

Vyrob si spektroskop

20. říjen 2008 | 06.00 | rubrika: Stáhni si

spectrum

Studium vzdálených hvězd provádějí astronomové spektroskopem. Ten rozloží přicházející světlo podle vlnových délek – do barevného spektra. Z takového záznamu pak odhadnou vzdálenost hvězdy, její povrchovou teplotu, chemické složení, rychlost rotace, intenzitu magnetického pole a dokonce přítomnost neviditelných planet.

žádné komentáře | přidat komentář | hodnocení 1.81 (21x) | přečteno: 5.306x

Relativita 7x Ne!

19. říjen 2008 | 18.59 | rubrika: Spec. teor. relativ

relativita7xNEČtyři a půl minuty dlouhý multimediální pořad vyvracející 7 častých omylů o speciální teorii relativity a jejím tvůrci Albertu Einsteinovi. Autorem pořadu je doc. RNDr. Jan Obdržálek, CSc. z Ústavu teoretické fyziky Matematicko-fyzikální fakulty UK. Najdete jej zde:
komentáře (4) | přidat komentář | hodnocení 1 (2x) | přečteno: 769x

Googol aneb jak pojmenovat velká čísla

19. říjen 2008 | 06.00 | rubrika: MATIKA
googolNázev největšího vyhledávače google vznikl jako zkomolenina výrazu googol. Googol je číslo 10100 (1 a sto nul). Název byl vytvořen pro pobavení, když jej vymyslel v roce 1938 devítiletý Milton Sera, když se ho jeho strýc, americký matematik Edward Kasner (1878-1955) zeptal, jak by toto velké číslo pojmenoval. Milton odpověděl googol. Kasner následně googol definoval jako 10100 - tedy číslo, které tvoří 1 následovaná 100 nulami.
Kasner pak definoval také pojem googolplex, což je číslo vzniklé ze zápisu 10googol.
komentáře (2) | přidat komentář | hodnocení 2.19 (16x) | přečteno: 2.252x

Motýl ve fyzice? Mol!

18. říjen 2008 | 06.00 | rubrika: Molekulová fyzika

molMol je jednotka látkového množství. Používána je nejenom ve fyzice, ale rovněž v chemii a ve fyzikální chemii. V podstatě jde o vhodně definované množství látky, které bude tvořit jednotku.

žádné komentáře | přidat komentář | hodnocení 1 (2x) | přečteno: 733x

Výtah do vesmíru

17. říjen 2008 | 06.00 | rubrika: Astronomie

Spisovatel A. C. Clark přišel s myšlenkou vesmírného výtahu. Z povrchu Země v blízkosti rovníku se natáhne lano tak daleko do vesmíru, aby jej odstředivá síla způsobená rotací Země udržela napnuté. Po laně by mohly šplhat různé dopravní prostředky a přitom být poháněné snadno dostupnými levnými zdroji energie. Problémy jsou s konstrukcí dostatečně pevného lana, které by takovou práci zvládlo. Zdá se, že to je zatím za možnostmi současné technologie. Nanotrubice by to možná vydržely, ale musely by být zhotoveny delší a s méně vadami než jakékoliv dosud vyrobené.

komentáře (2) | přidat komentář | hodnocení 2.33 (3x) | přečteno: 610x

4 x 2. věta termodynamická

16. říjen 2008 | 06.00 | rubrika: Termodynamika

thermodyn

Existuje několik různých, ale obsahově rovnocenných formulací druhé termodynamické věty:
žádné komentáře | přidat komentář | hodnocení 1.83 (6x) | přečteno: 1.147x

Živé Slunce a pozorování jeho skvrn

15. říjen 2008 | 12.00 | rubrika: Astronomie

Také se celé mlhavé ráno těšíte, jak vyjde slunce? Nejenom, že nám poskytuje teplo a světlo, ale odehrává se na něm celá řada zajímavých jevů. Film brněnské hvězdárny vás seznámí se slunečním větrem, vznikem polární záře a také rádiovým šumem, který tato hvězda produkuje. Dozvíte se zde také o indukování silných elektrických proudů v elektrickém vedení a potrubí a co tento jev způsobuje.

žádné komentáře | přidat komentář | hodnocení 1 (1x) | přečteno: 150x

Bez teorie relativity je GPS nepoužitelné

15. říjen 2008 | 06.00 | rubrika: Spec. teor. relativ

Moderní fyzika nám vstupuje do běžného života formou teorií, jejichž nutnost bychom předpokládali jen v tak extrémních situacích, jako jsou černé díry či velké urychlovače částic. Příkladem může být korekce GPS systému.

komentáře (1) | přidat komentář | hodnocení 1.11 (9x) | přečteno: 1.349x

Fibonacciho králíci šifrou Mistra Leonarda

14. říjen 2008 | 12.00 | rubrika: MATIKA

Leonardo Pisánský byl znám spíše pod svojí přezdívkou Fibonacci. Byl synem Guilielma Bonnaciho. Jeho otec byl přezdíván Bonaccio (dobrák) a Leonardo byl po něm nazýván Fibonacci (z filius Bonacci - syn Bonacciův).

komentáře (1) | přidat komentář | hodnocení 1.7 (10x) | přečteno: 1.433x

Proč vlastně potřebujeme ten urychlovač?

14. říjen 2008 | 06.00 | rubrika: Atomová a jaderná

Naše civilizace je založena na poznávání. Víra ve smysl a důležitost poznávání zákonitostí přírody a jejich praktického využívání je to, co ji přivedlo tam, kde je. Můžeme diskutovat o pozitivech a negativech takové cesty.

komentáře (5) | přidat komentář | hodnocení 2 (3x) | přečteno: 291x

Radioaktivní kopec s bylinami

13. říjen 2008 | 06.00 | rubrika: Atomová a jaderná

monazit

Mosazit CePO4 je fosfát céru. Obvykle obsahuje příměsi dalších prvků, hlavně thoria (až 12 %) a vzácných zemin (ceria, yttria, thoria a lanthanu), takže je významnou strategickou surovinou. Řecký název monazit znamená jediný nebo vzácný.

žádné komentáře | přidat komentář | hodnocení 0.00 (0x) | přečteno: 285x

Roste ti v pokoji entropie

12. říjen 2008 | 06.00 | rubrika: Termodynamika

entropy

Entropie je v běžném životě definována jako míra neuspořádanosti systému. Často ji intuitivně chápeme jako chaos či dezorganizaci určitého systému. S pojmem entropie se v našem životě nesetkáváme v takové míře jako když se bavíme o jednotlivých energiích a jejich přeměnách.

komentáře (2) | přidat komentář | hodnocení 1 (1x) | přečteno: 1.174x

S pouťovými balónky do oblak

11. říjen 2008 | 06.00 | rubrika: Mechanika

Letos v červenci se konečně podařilo člověku letět za pomoci pouťových balónků a hlavně ve zdraví přistát. K zahradnímu křeslu přivázal 48-letý Američan Kent Couch 150 barevných balónků (každý o průměru 150 cm) naplněných heliem.

komentáře (1) | přidat komentář | hodnocení 1 (1x) | přečteno: 290x

Jak je to s kelvinem?

10. říjen 2008 | 06.00 | rubrika: Termodynamika


kelvinZatímco jako klasicky používaná teplotní stupnice pro běžné použití a pro většinu technických aplikací je Celsiova stupnice dělená ve stupních, soustava SI používá jako jednotku kelvin.

žádné komentáře | přidat komentář | hodnocení 2 (10x) | přečteno: 1.381x

Další Grygarova přednáška

9. říjen 2008 | 06.00 | rubrika: Astronomie

Skvělý popularizátor vědy a hlavně astronomie astrofyzik Jiří Grygar přednáší na téma "Okna vesmíru stále dokořán". Grygar je autorem scénáře k seriálu Okna vesmíru dokořán, který v 80-tých letech minulého století vysílala bratislavská televize, protože v Čechách měl autorský zákaz. Na základě tohoto popularizačního seriálu, který získal pro astronomii spoustu mladých příznivců, vznikla také stejnojmenná kniha. Dá se ještě dnes sehnat v knihovně či v antikvariátu.

žádné komentáře | přidat komentář | hodnocení 0.00 (0x) | přečteno: 221x

Zemětřesení v ČR

8. říjen 2008 | 17.30 | rubrika: Mechanika

seizmické oblasti

(ČTK) Na Chebsku proběhlo v noci na středu 8.10. 2008 malé zemětřesení. Země se otřásala silou 2,5 stupně Richterovy stupnice. Podle odborníků v této oblasti tak silné zemětřesení nebylo od roku 2000, chvění se navíc může objevit v brzké době znovu.

komentáře (6) | přidat komentář | hodnocení 2.71 (24x) | přečteno: 12.261x

Motýlí efekt

8. říjen 2008 | 06.00 | rubrika: Molekulová fyzika

Fyzika je věda moderní a neustále se vyvíjející. Mnozí si o ní myslí, že má ráda přesnost a pořádek. Dnes si ukážeme, že opak bývá někdy pravdou. Nejzavilejší zastánci nové vědy jdou tak daleko, že říkají, že dvacáté století je charakterizováno třemi zásadními teoriemi: relativitou, kvantovou mechanikou a teorií chaosu. Věří, že chaos se stává revolucí tohoto století v přírodních vědách.

žádné komentáře | přidat komentář | hodnocení 1.44 (9x) | přečteno: 2.800x

Nobelovy ceny za fyziku za rok 2008

7. říjen 2008 | 21.42 | rubrika: Atomová a jaderná

nc1

JAPONCI vládnou letošní fyzice!

Letošními nositeli Nobelovy ceny za fyziku se stali japonští vědci Makoto Kobajaši a Tošihide Masukawa a americký vědec japonského původu Yoichiro Nambu. Ve Stockholmu to dnes oznámil výbor pro udělování Nobelovy ceny. Ocenění fyzikové si celkem rozdělí částku ve výši deseti milionů švédských korun (25,4 milionu korun). Nambuovi připadne polovina finanční částky, Kobajaši a Masukawa se podělí o druhou.

žádné komentáře | přidat komentář | hodnocení 1 (2x) | přečteno: 152x

Není nekonečno jako nekonečno

7. říjen 2008 | 06.00 | rubrika: MATIKA

kolo

Když jsme byli ještě malé děti, často jsme se dohadovali,
kdo z nás zná největší číslo na světě...

Nejdříve padaly tisíce, pak milióny, bilióny či kvadrilióny...
Pak některý ze starších kamarádů přišel s ležatou osmičkou...
Tenkrát jsme mu to moc nevěřili...

komentáře (2) | přidat komentář | hodnocení 1.14 (7x) | přečteno: 2.139x

INZERÁT - hledám fyzikální počítačové hry

6. říjen 2008 | 18.21 | rubrika: F ODKAZY

Na internetu je jistě celá řada zajímavých her s fyzikální tematikou. Na mysli mám takové hry, které můžete hrát na internetu, nemusíte si je stahovat do počítače a složitě instalovat. Můžou to být různé flashové záležitosti, kde se dá procvičit například odraz světla, gravitační pole apod... Pokud o některé z nich víte, tak vložte její adresu stránky do komentářů.

komentáře (9) | přidat komentář | hodnocení 1 (2x) | přečteno: 615x

Olbersův paradox

6. říjen 2008 | 06.00 | rubrika: Astronomie

olbers1

Olbersův paradox byl poprvé popsán německým astronomem Heinrichem Olbersem roku 1823, ale nad stejným problémem se již 200 let před ním zamýšlel například Johan Kepler.

Olbers přemýšlel nad tím, proč noční obloha není stejnoměrně jasná jako povrch Slunce.
komentáře (1) | přidat komentář | hodnocení 0.00 (0x) | přečteno: 798x

Paradox: Achilles a želva

5. říjen 2008 | 06.00 | rubrika: MATIKA

Nejstarší známé logické paradoxy sestavil řecký filozof Zénón z ostrova Elea v jižní Itálii. Nejznámějším paradoxem je paradox Achillea a želvy.Tento paradox spolu s dalšími vyslovil v pátém století před naším letopočtem. Chtěl tím dokázat především nemožnost pohybu.

komentáře (9) | přidat komentář | hodnocení 1.33 (12x) | přečteno: 9.435x

Teplota versus teplo

4. říjen 2008 | 06.00 | rubrika: Termodynamika

V 18. století bylo teplo nesprávně považováno za zvláštní látku (flogiston či fluidum), která při tepelné výměně přechází z teplejšího tělesa na chladnější. První snahy o určení vztahu mezi prací a teplem se pojí se jménem fyzika Rumforda (1753 – 1814). Rumford pracoval v továrně na výrobu děl.

komentáře (2) | přidat komentář | hodnocení 1.71 (7x) | přečteno: 3.676x

Jaderný reaktor v přírodě

3. říjen 2008 | 06.00 | rubrika: Atomová a jaderná

OkloŠokující objev byl učiněn v africkém státě Gabon v uranovém nalezišti Oklo v roce 1972. Tehdy si francouzský chemik Bougzigues, pracující v závodě na výrobu paliva pro jaderné elektrárny, všiml, že v jednom ze zpracovávaných vzorků je obsah uranu 235 nepatrně menší než očekávaných 0,72%.

žádné komentáře | přidat komentář | hodnocení 1 (9x) | přečteno: 2.424x

Dalekohled má dnes 400 let

2. říjen 2008 | 16.00 | rubrika: Optika

LippersheyPřed 400 lety, 2. října roku 1608, podal Holanďan Hans Lippershey žádost o první patent dalekohledu v historii. Už v rukopise z roku 1289 z Florencie se ale popisují čočky, které pomáhaly hlavně starším lidem číst. Šlo v podstatě o náhražku brýlí. Dále v 16. století použil Ital Giovanni Rucellai duté zrcadlo ke zkoumání včel. Vynálezci tak byli od sestrojení dalekohledu pouze krůček již delší dobu. Proto je s podivem, že se dalekohled nepodařilo vynalézt dříve, než kolem počátku 17. století. Jaký byl příběh vynalezení dalekohledu a hlavně co bránilo tehdejším vynálezcům sestrojit dalekohled?

komentáře (2) | přidat komentář | hodnocení 2 (1x) | přečteno: 551x

Vyrob si draka

2. říjen 2008 | 12.00 | rubrika: Stáhni si

edrakPlánek draka:http://www.pise.cz/blog/ftp/fyzmatik/drak.pdf

Podzim už je dávno tady. Patří k němu neodmyslitelně i pouštění draků. První pouštění draků se datuje do 4. století před naším letopočtem. V této době Číňané používali létající draky k plašení ptáků nad rýžovými poli, později i k zastrašování nepřátel. V Evropě se draci pouští přes 500 let.

komentáře (2) | přidat komentář | hodnocení 1.91 (22x) | přečteno: 6.859x

Animované polovodiče

2. říjen 2008 | 06.00 | rubrika: Elektřina

Polovodiče jsou látky, které mají měrný odpor mnohem větší než kovové vodiče, ale menší než izolanty. Za vhodných podmínek mohou vést elektrický proud. Vodivost polovodiče lze zvýšit zahřátím, osvětlením nebo dodáním příměsí. Nejvýznamnějším polovodičem je křemík, dále pak germanium, selen, telur a řada dalších.

žádné komentáře | přidat komentář | hodnocení 2.11 (9x) | přečteno: 1.988x

Proč má Země magnetické pole

1. říjen 2008 | 06.00 | rubrika: Magnetismus

Video nám ukazuje, k čemu slouží magnetické pole Země. Modelem tohoto pole mohou být dva silné podkovovité magnety ze slitiny hliníku, niklu a kobaltu.
komentáře (2) | přidat komentář | hodnocení 2.53 (15x) | přečteno: 3.634x