Jak se pes zbavuje vody

30. říjen 2010 | 06.00 | rubrika: Kmitání a vlnění

Když vyleze pes z vody, snaží se svůj kožich co nejdříve vysušit. Prudkým třepáním své srsti se zbavuje vody. Dá se říct, že přitom využívá i prvního Newtonova zákona - zákona setrvačnosti. Při svém periodickém kmitání tělem vždy na malý okamžik zastaví svoji pohybující se srst, ale kapky vody v ní obsažené, setrvávají v pohybu a vyletí z ní ven. Tento princip ždímání srsti vlastně využívají i konstruktéři praček při ždímání prádla. A tak se na něj zaměřili i fyzikové z Georgia Institute of Technology v Atlantě v USA

žádné komentáře | přidat komentář | hodnocení 1.5 (2x) | přečteno: 424x

Metrický cent

29. říjen 2010 | 06.00 | rubrika: Veličiny a jednotky

uhliTato stará jednotka hmotnosti nese u nás lidové označení metrák. Patří mezi ty jednotky hmotnosti, které se používají v zemích, kde byl cent (62 kg nebo 100 kg) ustanoven jako stonásobek základní jednotky hmotnosti - libry. Jednotka byla a ještě je používána v arabském světě, kde známá jako qintar. S obchodníky se pak dostala i do používání v Evropě. Označení metrického centu q bylo zřejmě odvozeno z francouzského quintal métrique.

žádné komentáře | přidat komentář | hodnocení 1.25 (4x) | přečteno: 1.852x

Podzimní mlhy

27. říjen 2010 | 06.00 | rubrika: Meteorologie

mlhaPodzim je období s typickým výskytem mlh. Mlha vzniká obvykle kondenzací vodní páry, ke které dochází  při nasycení vzduchu vodní parou,  v přízemní vrstvě vzduchu. Vzniká tehdy, poklesne-li teplota vzduchu pod teplotu rosného bodu. Podle způsobu, jakým dochází k ochlazování vzdušné masy rozlišujeme několik druhů mlhy: radiační, advekční, frontální, mlhy způsobené člověkem či kombinací některých výše uvedených druhů. Proč je však podzim obdobím, kdy řidiči ve zvýšené míře musí zapínat mlhovky?

žádné komentáře | přidat komentář | hodnocení 1.67 (3x) | přečteno: 1.279x

Břeclavská věž OTIS

25. říjen 2010 | 06.00 | rubrika: Zajímavosti

otisKaždý, kdo přijíždí do Břeclavi ji vidí už z dálky. V nížinné krajině je vidět na vzdálenost tří desítek kilometrů - úzká, 85 vysoká věž, která slouží k testování výtahů. V ní se nachází tři 70 metrů vysoké šachty - jedna je s výtahem o rychlosti 4 m/s, kde se testuje nový pohonný systém, v dalších šachtách jsou modernizační systémy určené pro modernizaci výtahů se strojovnou dole a se strojovnou nahoře. Věž je určena k testování jak bezpečnosti, kvality komfortu jízdy a pohonných prvků výtahů. Ověřuje se zde rovněž bezpečnost montážních metod při konstrukci výtahů.

žádné komentáře | přidat komentář | hodnocení 1 (2x) | přečteno: 885x

Stanovení průměrné denní teploty vzduchu

24. říjen 2010 | 06.00 | rubrika: Termodynamika

teploměr1Vypočítat průměrnou denní teplotu vzduchu není tak jednoznačné, jak se na první pohled zdá. Má se snad počítat ze všech teplot, získaných například v hodinových intervalech během celého dne? Na americkém kontinentě se například průměrná denní teplota vzduchu  získá zprůměrováním maximální a minimální teploty vzduchu v daném dnu, nejčastěji ze dvou pozorovacích termínů (v USA jsou tyto termíny z důvodu dobrovolných pozorovatelů stanoveny naprosto benevolentně, v Kanadě je třeba stanoveno, že se má měřit jednou ráno a podruhé v podvečeru). Odtud vyplývá, že takto vypočítané průměrné denní teploty mohou být značně rozdílné. Jak se určuje průměrná denní teplota vzduchu u nás?

komentáře (1) | přidat komentář | hodnocení 2.21 (29x) | přečteno: 10.079x

S kamerou k vesmíru

23. říjen 2010 | 06.00 | rubrika: Zajímavosti

Dnešní doba nabízí neskutečné možnosti při realizaci roztodivných experimentů. Přejí tomu hlavně dostupnější technologické prostředky a spousta návodů na internetu, jak pokus realizovat. Proto čas od času se některé z experimentů opakují s překvapivě zřetelnějšími výsledky. Jedním z experimentů omílaných v tisku je pokus otce a syna Geissbühlerových, kteří vypuštěním meteorologického balónu s pouzdrem obsahujícím HD kameru s iPhonem, zachytili zakřivení zemského povrchu.

komentáře (4) | přidat komentář | hodnocení 1.5 (2x) | přečteno: 691x

Planckova soustava jednotek

22. říjen 2010 | 06.00 | rubrika: Fyzika mikrosvěta

PlanckKromě soustavy jednotek CGS a soustavy SI byly navrhovány i přirozené soustavy jednotek, které by lépe odpovídaly základním zákonům fyziky a byly by nezávislými na době jejich vzniku. S nápadem na přirozené jednotky ve fyzice přišel v roce 1899 Max Planck. Kromě jeho soustavy přirozených jednotek však světlo světa spatřily i další přirozené soustavy (Schrődingerova, Stoneyova, atomová, elektronická, kvantově elektrodynamická...). Planck hledal jakousi univerzální soustavu jednotek, která by byla použitelná ve všech dobách a dokonce by platila i pro různé možné mimozemské civilizace. Jeho soustava je považována za unikátní v tom, že tyto jednotky nejsou založené na vlastnostech prototypů těles nebo částice. Dnes bývá označována jeho jménem – Planckova soustava jednotek.

žádné komentáře | přidat komentář | hodnocení 1.33 (3x) | přečteno: 654x

Eulerova rovnost

20. říjen 2010 | 06.00 | rubrika: MATIKA

eulerMezi nejkrásnější matematické rovnice patří Eulerova rovnost. Byla známa už počátkem 18. století, ale teprve Leonard Euler ji v roce 1748 "znovuobjevil" a hlavně ve svém díle zpopularizoval. Geometrický význam tohoto vztahu však tehdy nebyl znám. Euler tedy ve své práci uvedl rovnost:

eix = cosx + i.sinx,

která platí pro každé reálné číslo x. Velmi těsně spojuje goniometrické funkce, Eulerovo číslo e a druhou odmocninu z čísla –1 (imaginární jednotku i)

žádné komentáře | přidat komentář | hodnocení 1.1 (10x) | přečteno: 1.578x

Hod falešnou mincí

18. říjen 2010 | 06.00 | rubrika: MATIKA

hod minciKdyž chceme spravedlivě a náhodně rozhodnout mezi dvěma možnými jevy, tak si obvykle házíme mincí. Stanovíme, jaký výsledek přísluší panně a jaký přísluší orlu. Mimochodem toto označení líce a rubu mince je u nás používáno ze staré korunové mince, kde byla na pohledové lícové straně vyobrazena klečící dívka, která sází lípovou ratolest. Pokud je mince v pořádku, pak pravděpodobnost, že padne panna nebo orel je stejná a sice ½. Co když ale máme podezření, že mince je falešná s tím, že pravděpodobnost jedné z možností je větší?

komentáře (1) | přidat komentář | hodnocení 1.2 (5x) | přečteno: 2.253x

Surfování na vlně vzduchu

17. říjen 2010 | 06.00 | rubrika: Stáhni si

kluzak2Pokud jste viděli někde na internetu záběry mladých lidí běhajících po tělocvičně s rukama napřaženýma před sebou (někdy dokonce v nich drží knihu, kus tvrdého kartónu apod.) a tlačících před sebou miniaturní model letadélka, zřejmě jste nechápali o co se jedná. Vypadá to docela magicky, ale takové letadlo si můžete vyrobit sami podle následujícího návodu. Za nepříznivého podzimního počasí tak získáte alternativu k pouštění u nás tak tradičních draků. 

žádné komentáře | přidat komentář | hodnocení 2 (6x) | přečteno: 860x

Adiabatický vznik mlh

15. říjen 2010 | 06.00 | rubrika: Meteorologie

warm frontAdiabatický děj lze charakterizovat tím,  že při něm nedochází k výměně tepla s okolím a plyn koná práci na úkor své vnitřní energie. Netradičním příkladem adiabatického děje v přírodě může být i vznik mlhy. Zatímco většina mlh vzniká uvnitř vzdušných hmot  v rozsáhlých oblastech s podobnými podmínkami, s adiabatickými mlhami se můžeme setkat například před teplými frontami v blízkosti rozhraní dvou různých vzduchových hmot.

žádné komentáře | přidat komentář | hodnocení 1.5 (4x) | přečteno: 597x

Antidetonační účinky benzínu

13. říjen 2010 | 06.00 | rubrika: Termodynamika

benzinPři normálním spalování připravené palivové směsi (benzín : vzduch = 1:8,5 až 1:22) je ve válci motoru dosahováno tlaku 800 až 1500 kPa a teploty od 400 do 600°C. Tato teplota není natolik vysoká, aby se směs benzínu se vzduchem sama zapálila, proto je zapálení způsobeno zažehnutím zapalovací svíčky. Od ní se pak teplo přenáší válcem motoru vedením, prouděním směsi a zářením, rychlostí kolem 10-25 m/s . Bývá dosaženo tlaku až 4 MPa a teplot přes 2 000°C. Na rychlost šíření tepla má vliv konstrukce motoru, provozní podmínky (otáčky, teplota ..) a hlavně palivo. Při spalování paliva dochází vlivem chemických reakcí ke vzniku volných radikálů, které nastartují detonační spalování. Zvýšení tlaku dojde k rozkmitání motoru vysokou frekvencí a v rezonanci s tělesem motoru vzniká slyšitelné klepání. Takové klepání motoru je nežádoucí, protože dochází k zeslabení  výkonu motoru a rychlému opotřebování pístu, ložisek, čepů a dalších částí motoru.  Jak klepání motoru zamezit?

komentáře (1) | přidat komentář | hodnocení 1.33 (3x) | přečteno: 914x

Staroměstský orloj oslavil 600 let

12. říjen 2010 | 06.00 | rubrika: Mechanika

orloj3Orloj (z lat. horologium a ital. orologio) jsou hodiny s mechanickou konstrukcí, které kromě času ukazují i nejrůznější astronomické okamžiky v pohybech nebeských těles na obloze. Dlouhou dobu se myslelo, že pražský orloj pochází z roku 1490, ale archiválie nalezené ve 20. století prokázaly, že nejranější zmínka o orloji je v literatuře datována k 9. říjnu 1410. Po  600 letech od této zmínky proběhla na Staroměstském náměstí oslava tohoto výročí. Tu doplnila 10 minutová úžasná noční animovaná  videoprojekce, která ukázala nejenom vlastní stavbu a zdokonalování orloje, ale také důležité historické okamžiky, které jej po celou dobu provázely.

komentáře (2) | přidat komentář | hodnocení 1 (2x) | přečteno: 841x

Návrhy nových definicí základních jednotek SI

11. říjen 2010 | 06.00 | rubrika: Veličiny a jednotky

SI logoS tím, jak roste rozsah vědeckých poznatků bude zřejmě docházet k novým definicím fyzikálních jednotek na základě přesnějších metod, založených na jevech probíhajících v atomech. Dojde zřejmě i k přehodnocení Mezinárodní soustavy jednotek SI. Možná vzniknou i nové fyzikální veličiny a odpovídající jednotky pro jejich vyjádření. Na vině je zejména jednotka hmotnosti kilogram, která je doposud definována na základě platinoiridového prototypu. Jednotka elektrického proudu ampér je rovněž s ohledem na současnou přesnost měření stanovena poněkud problematicky. Současná soustava jednotek SI má své slabiny, uvažuje se o jejich předefinování.

komentáře (6) | přidat komentář | hodnocení 2.33 (3x) | přečteno: 755x

Mapa zpoždění vlaků

9. říjen 2010 | 06.00 | rubrika: Zajímavosti

zpozdeniCestující vlakem mají jednu nespornou výhodu proti jiným dopravním prostředkům. Jejich vlak totiž neodjede nikdy dříve než má odjet podle jízdního řádu. Vlaky mívají především zpoždění, které může být nepříjemné hlavně  v situaci, kdy přesedáte na jiný spoj a na přestup máte málo času. Naštěstí někdy i navazující spoj počká, ale sám nabere další zpoždění. Je to takový začarovaný železniční kruh. Na internetu se dá ohledně cestování vlakem v ČR a zpoždění vlaků najít mnoho zajímavých informací. Jako například mapa zpoždění.

komentáře (5) | přidat komentář | hodnocení 2.75 (4x) | přečteno: 6.003x

Jak kokrystal přemění světlo na mechanickou práci

8. říjen 2010 | 06.00 | rubrika: Fyzika mikrosvěta

Kokrystal (cocrystal) je dosud nejednoznačně definovaný materiál, kam bývají zařazeny jak soli tak hydráty. Každopádně kokrystal, se kterým přišel tým japonských vědců pod vedením Masakazu Morimoty, patří mezi chytré materiály, které mění některé své vlastnosti (barva, vodivost, tvar) na základě změny vnějších podmínek (osvětlení, zahřátí, změna mechanického napětí či elektrického pole). Funguje na principu fotochromie, kdy světlem způsobíme vratnou chemickou změnu mezi dvěma isomery, které mají rozdílné absorpční spektrum. Jako fotochromní materiály se používají deriváty diaryletylénu, které se pod UV zářením mění z bezbarvých krystalů na zelené, žluté, modré či červené. Při osvětlení viditelným světlem se barevné krystaly změní zase na bezbarvé, což se dá několikatisíckrát změnit a může se to pak využít na výrobu barevných displejů či na medium pro uchování dat. Další využití je však neméně zajímavé.

žádné komentáře | přidat komentář | hodnocení 1 (3x) | přečteno: 447x

Straka v říši entropie

7. říjen 2010 | 06.00 | rubrika: Zajímavosti

strakaNestává se často, že by  u nás pro děti vycházely poučné knihy s fyzikální tematikou.  Hrdinové dětských knih jsou v současné době nejrůznější nadpřirozené obludy v podobě draků, elfů či upírů. V knize Markéty Baňkové "Straka v říši entropie" se však hrdiny fyzikálních bajek ze života stávají nejenom zvířátka, ale i fyzikální jevy a fyzikální zákony. Zajímavé na této knize je, že je určena nejenom dětem, kterým je mohou rodiče předčítat, ale i starším čtenářům, kteří si v ní to "svoje" jistě najdou. Je to u nás průkopnická populárně naučná a filozofující kniha, která nemá obdobu ani v zahraniční literatuře. Určitě je to jeden z námětů na vánoční dárek.

komentáře (1) | přidat komentář | hodnocení 1.67 (12x) | přečteno: 1.960x

Nobelova cena za fyziku udělena za grafen

6. říjen 2010 | 06.00 | rubrika: INFORMACE

geim a novoselovMateriál blízké budoucnosti - grafen, který své uplatnění najde v elektronice a nanotechnologiích, se pro Švédskou královskou akademii stal důvodem pro udělení Nobelovy ceny za fyziku. Obdržela ji dvojice vědců  ruského původu  Andre Geim  (51 let) a Konstantin Novoselov (36 let), kteří pracují na Manchesterské univerzitě ve Velké Británii,  "za přelomové experimenty týkající se dvojrozměrného materiálu grafenu". Geim má nyní nizozemské občanství a Novoselov přijal občanství britské.  Oba jsou absolventy Moskevského fyzikálně technického ústavu. Svým objevem popřeli teorii dalšího fyzika své mateřské země, nositele Nobelovy ceny Landaua, který tvrdil, že dvourozměrný krystal strukturou podobný grafenu, nemůže pro svou nestabilitu vůbec existovat.

žádné komentáře | přidat komentář | hodnocení 1 (2x) | přečteno: 706x

Kelvinova bouřka - elektrostatický generátor

5. říjen 2010 | 06.00 | rubrika: Elektřina


V roce 1867 Lord Kelvin - William Thomson (1824 - 1907) demonstroval, že statická elektřina může vznikat z kapající vody. Sestrojil zajímavý elektrostatický generátor, který nazval "kondenzátor na vodní kapky". Bývá také označován "Kelvinova bouřka" či "Kelvinovo kapátko". Toto zařízení pro výrobu statické elektřiny pomocí kapající vody pracuje podobně jako indukční elektrika. To vše bez jakéhokoliv vnějšího zdroje energie – jednoduše jen využitím energie padajících vodních kapek.  

komentáře (3) | přidat komentář | hodnocení 1 (7x) | přečteno: 2.379x

Kdo zítra získá Nobelovku za fyziku?

4. říjen 2010 | 06.00 | rubrika: INFORMACE

nobelTento týden začíná vyhlašování letošních Nobelových cen. Zítra bude udělena Nobelova cena za fyziku za rok 2010. Při obrovském počtu vědců, kteří se snaží získat tuto poctu,  se dá očekávat, že ji neobdrží pouze jeden člověk, ale hned několik vědců najednou. Ostatně tak to bývá v posledních letech časté. Kdo ji podle vás letos obdrží?

žádné komentáře | přidat komentář | hodnocení 1.5 (2x) | přečteno: 340x

Návod na čtení času na Brněnském „orloji“

3. říjen 2010 | 06.00 | rubrika: Zajímavosti

orloj1Má to koule, stojí to. Je to v Brně, co je to? Ani Brno nechce zůstat stranou zájmu turistů, které láká na náměstí Svobody na novou atrakci - hodiny ve tvaru obelisku (nábojnice, kosmické lodi nebo...), které stály daňové poplatníky nepředstavitelných 12 milionů korun. Však už je brňáci docela nehezky označují časoměrným pyjem. Šest metrů vysoké "hodiny" z luxusní černé žuly dovezené až z JAR však místo přehledného znázornění času způsobují nemalé rozpaky kolemjdoucích. Hodinový strojek totiž odbíjí podle brněnské legendy poledne už v jedenáct hodin a tak připomíná obléhání města Švédy v roce 1645. Generál Torstenson se tehdy po čtyřech měsících obléhání města dne 15.srpna 1645 ráno zavázal, že když se do města nedostane do poledne, odtáhne. Obránci Brna  však lstivě odbili z chrámu na Petrově poledne už v 11 hodin a Torstenson s vojskem tedy s přesilou vojáků odtáhl pryč.
Co tento umělecký artefakt vlastně nabízí?  Na hodinovém stroji totiž lidé (stejně jako na pražském orloji) nedokážou poznat, kolik je hodin. A to je zde hodinovým strojkem přijímán přesný radiový čas až z Frankfurtu.

komentáře (2) | přidat komentář | hodnocení 2.82 (11x) | přečteno: 7.112x

Zavedení pásmového času

1. říjen 2010 | 06.00 | rubrika: Veličiny a jednotky

time zone1Dnes si připomínáme výročí zavedení pásmového času. Při určování času používáme čas sluneční. Země se však otáčí kolem své osy a tak na každém poledníku by měl být jiný čas. Takovýchto poledníků je však na zeměkouli nekonečně mnoho a proto bychom měli nekonečný počet místních časů, které se budou lišit podle polohy daného místa. Při určování místního času bychom měli uvádět i přesnou zeměpisnou délku, což je samozřejmě nepraktické. Proto se přešlo na zavedení času pásmového.

komentáře (2) | přidat komentář | hodnocení 1.5 (6x) | přečteno: 1.925x