Heliograf - Jak se měří sluneční svit?

14. prosinec 2010 | 06.00 |

heliografV zimním období si sluníčka obvykle příliš neužijeme. Přesto je sluneční svit důležitý pro zlepšení nálady, tvorbu vitamínu D či pro investory solárních elektráren. Jak asi meteorologové měří délku slunečního svitu? Přístrojem zvaným heliograf.  Slovo heliograf má několik možných významů. Jednak je to přístroj pro měření délky denního svitu, ale také to může být signalizační přístroj, který prostřednictvím zrcadla odrážejícího sluneční světlo, vysílá záblesky Morseovou abecedou. Heliograf (optický (Campbell-Stokesův) používaný meteorology  má tvar skleněné koule o průměru asi 10 cm, soustřeďující se na sluneční světlo na papír a vypalující tam stopu. Podle ní se pak dá odečíst trvání slunečního svitu. *

Heliograf se umisťuje na 1 metr vysoký zděný podstavec, otevřenou stranou misky k jižní světové straně. Bývá opatřen třemi stavěcími šrouby a libelou, která slouží k jeho nastavení  do vodorovné polohy. Koule je umístěna na kruhovém prstenci.
V ohnisku koule je upevněn papírový registrační pásek s vyznačeným dělením po hodinách. Pracuje na jednoduchém principu. Pokud není během dne slunce schováno za mraky, soustředí skleněná koule jeho paprsky jako spojná čočka (princip lupy) na pásek, který propaluje. Koule je ze speciálního leštěného a broušené skla. K vytvoření viditelné stopy, je nutná intenzita přímého slunečního záření 120 W/m2.


Heliograf zaznamenává především dobu slunečního záření. Protože se během roku mění výška a délka dráhy Slunce po obloze, používají se 3 druhy registračních pásků: pro letní, zimní a přechodná roční období. Trvání a doba výskytu slunečního svitu se vyhodnocuje pomocí předtištěného časového rozdělení pásky v pravém slunečním čase. Čas se odečítá při pohybu Země kolem její osy během 24 hodin.
Na misce ve vzdálenosti ohniska koule jsou 3 zářezy. Pro zimní období je zářez v horní poloze, protože v tomto období je nejkratší doba slunečního svitu. Zářez v nejnižší poloze, je nejdelší a slouží  pro letní měření, kdy je nejdelší doba svitu. Třetí zářez - rovnodennostní, se používá v období 3 týdny před rovnodenností a 3 týdnů po rovnodennosti. Miska je rozdělena polední ryskou, která umožňuje nastavit přístroj k polednímu měření.

Jeho obsluha je jednoduchá.Meteorologové připraví měřící pásku každý den  ráno v 7:00 hodin ráno. Po proměření slunečního svitu se měrná páska odesílá k vyhodnocení do Českého hydrometeorologické ústavu. ČHMÚ však měření slunečního svitu zautomatizoval a protože jeho pořizovací a historická hodnota je velká, tak jej nadále používá jako záložní  náhradní měřidlo  pro případ selhání elektronického pořizování údajů.

Obrázek: http://da.wikipedia.org/wiki/Heliograf

Zpět na hlavní stranu blogu

Hodnocení

1 · 2 · 3 · 4 · 5
známka: 1.33 (3x)
známkování jako ve škole: 1 = nejlepší, 5 = nejhorší

Komentáře