Projekt solární Sahary

15. prosinec 2010 | 06.00 |

Nekonečná saharská poušť doslova vybízí svými ideálními podmínkami k výrobě elektrické energie pomocí solárních panelů. Vždyť kde svítí slunce tak intenzivně po celý rok jako na Sahaře? A tak se japonští a alžírští vědci rozhodli spolupracovat na ambiciózním projektu. Ten by využil pouštní písek pro získávání čistého křemíku a z něj by se pak vyráběly solární panely, které by sloužili k získávání elektrické energie pro další výrobu křemíku a následně dalších solárních panelů. Takové saharské "perpetuum mobile"...

Na první pohled to vypadá něco jako počítačová hra "civilizace", kde se postupně obsazovala území, na nich se těžily vhodné suroviny a z nich pak celá civilizace získávala další vynálezy. Na Sahaře by tak podle vědců narůstal počet solárních panelů, které by dodávaly energii těžebnímu a zpracovatelskému průmyslu. Jistě by zbyla energie i na výstavbu zavlažovacích systémů, které by Sahaře vrátily kdysi ztracený život.  Sahara by se mohla stát do roku 2050 významným zdrojem elektrické energie, která by mohla prostřednictvím dálkového elektrického vedení velmi vysokého napětí zásobovat území až 500 km vzdálená. Vyžadovalo by to však vedení vyrobená z vysokoteplotních supravodičů, která by přenášela stejnosměrný elektrický proud téměř beze ztrát. Vedení by musela být zabudována pod zemí a chlazena kapalným dusíkem na teploty - 240°C.  

Tato myšlenka je jistě zajímavá, ale nesporně přinese spoustu problémů. Výroba křemíku z písku není zatím zaběhnutou technologií, vysokoteplotní supravodiče jsou velmi nákladné a složitě pracující zařízení, solární panely v poušti mohou být opětovně zasypávány při písečných bouřích atd.

Zpět na hlavní stranu blogu

Hodnocení

1 · 2 · 3 · 4 · 5
známka: 1 (1x)
známkování jako ve škole: 1 = nejlepší, 5 = nejhorší

Komentáře