Sievert a diagram ekvivalentní dávky záření

30. březen 2011 | 06.00 |

radiationNásobky a díly jednotek používaných denodenně si docela dokážeme představit. Tušíme kolik je  kilometr, decimetr, centimetr, milimetr...Horší to je bude s jednotkami a jejich díly, které si ani představit nedokážeme. Projevilo se to v době rozšíření radioaktivity z japonské elektrárny Fukušima až k nám do České republiky. Přitom panika není na místě. Naměřené hodnoty radioaktivity jsou natolik směšné, že si to v nedokážeme ani porovnat s běžnou přirozenou radioaktivitou způsobenou například radonem. A tak se do boje za lepší představu radioaktivity a jejich účinků vydal kreslíř komiksů Randall Munroe. Autor komiksu xkcd.com, nakreslil úžasný diagram srovnávající hodnoty radiace.

Stáhnete si jej  i zde: http://www.pise.cz/blog/ftp/fyzmatik/radiation.png

Diagram začíná levým obdélníkem, ve kterém jsou pomocí malých modrých  čtverečků a anglického popisu  naznačeny hodnoty ekvivalentní dávky ionizujícího záření v mikrosievertech. Celý levý obdélník představuje hodnotu asi 60 mikrosievertů a vstupuje do obdélníku se zelenými čtverečky. Zde je opět skládáním jednotlivých čtverečků naznačeno, jaké dávky (tentokrát už v milisievertech) už začínají být pro nás v různých situacích nebezpečné. Vrcholem diagramu je vstup do posledního obdélníku se žlutými čtverečky, který představuje hodnotu 50 Sv, což odpovídá desetiminutovému pobytu u Černobylského reaktoru po jeho výbuchu.

Pro vyjádření podílu množství absorbované energie v určité hmotnosti a v závislosti na daném druhu ionizujícího záření se používá jednotka sievert (Sv). Rozměrově se jedná o joule na kilogram. Jednotka sievert je jednotkou ekvivalentní dávky ionizujícího záření případně dávkového ekvivalentu. Dávka 1 Sv jakéhokoli záření má stejné biologické účinky jako dávka 1 Gy (gray) rentgenového nebo gama záření.
Více najde na
http://www.radioaktivita.cz/jednotky.html

Jednotka sievert je od roku 1979 pojmenována po Rolfu Maximilianu Sievertovi, který byl průkopníkem měření radioaktivní dávky a radiační ochrany. Protože dlouho po objevu radioaktivity ještě neexistovaly standardy v měření dávky ozáření zahájil od roku 1925 Sievert působení organizace, která byla odpovědná za nepřetržitou kontrolu nakládání s radioaktivním materiálem na všech švédských klinikách. Na základě jeho iniciativy přijala v roce 1941 švédská vláda první švédský zákon o radiační ochraně. Mezi lety 1920 a 1940 Sievert položil základy výpočtů absorbované dávky nádorem a vyvinul zařízení pro léčebné ozařování a měření. Ve 30. letech 20. století Sievert zkoumal následky ionizujícího záření na živé organizmy (mj. studoval následky nízkých dávek záření na radiology, které na ně působí během jejich každodenní práce).

Zpět na hlavní stranu blogu

Hodnocení

1 · 2 · 3 · 4 · 5
známka: 1.83 (12x)
známkování jako ve škole: 1 = nejlepší, 5 = nejhorší