Jaký je profil gravitační síly podél Země?

4. duben 2011 | 06.00 |

Naše Země není zdaleka tak kulatou planetou, jak se domníváme. Její tvar podléhá rotaci, její složení není homogenní (jiné má složení ve svém nitru a jiné na povrchu), působí na ni  další gravitační síly okolních těles... A tak bylo zavedeno fyzikální těleso zvané geoid jako model reálné Země. Geoid se definuje jako těleso, omezené k atmosféře střední klidnou hladinou oceánů a moří, probíhající i pod kontinenty. Střed geoidu určíme spuštěním olovnice kdekoli na zemském povrchu. Tím vznikne těžnice směřující do jeho středu. Jednotlivé těžnice se v těžišti protínají. Povrch geoidu je definován tečnou rovinou k povrchu geoidu v daném bodě, přičemž těžnice je na danou rovinu kolmá. Pro úlohy geografické a kartografické spojené se zobrazováním zemského povrchu se zavádí matematické těleso s umělým povrchem nazývané rotační elipsoid. Mezi geoidem a elipsoidem je následující rozdíl: těžnice a normála jsou kolmé na tečnou rovinu na povrchu geoidu nebo elipsoidu. Úhel, který svírá normála s těžnicí právě zachycuje rozdíl mezi elipsoidem a geoidem. S tím samozřejmě souvisí i velikost gravitační síly na jednotlivých místech Země. Dosud nejpřesnější gravitační mapa Země byla nyní zveřejněna pomocí dat získaných z orbitální sondy GOCE.

Družice ESA GOCE (Gravity field and Steady-state Ocean Circulation Explorer) byla vypuštěna v březnu roku 2009. Pohybuje se na téměř kruhové a skoro  polární dráze  v "extrémně malé kosmické" výšce asi 260 km. Poskytuje data pro určení parametrů statického gravitačního pole Země s úžasnou přesností a rozlišovací schopností pomocí gradiometru. Ten je tvořen sestavením mikroakcelerometrů.

Vědci z ESA ze získaných údajů získaných za uplynulý rok sestavili doposud nejpřesnější model gravitační síly na povrchu zeměkoule. Ten pomocí gravitačního rozložení hmoty Země umožní detailnější studium pohybu vodních mas v oceánech, zejména mořských proudů. Možná, že získaná data umožní vědcům  také lépe pochopit procesy v zemském nitru, které vedou k zemětřesením a dalším tektonickým aktivitám. Mapa ukazuje nepravidelnosti zemské kůry, tektonické zlomy, oceánské proudy a lze z ní odhadnout i ložiska nerostných surovin.

Zpět na hlavní stranu blogu

Hodnocení

1 · 2 · 3 · 4 · 5
známka: 0.00 (0x)
známkování jako ve škole: 1 = nejlepší, 5 = nejhorší

Komentáře