Úbytek ozonu nad Evropou

8. duben 2011 | 06.00 |

gomos

Zima se v minulých dnech doslova přelila do léta. Svědčí o tom nejenom vysoké denní teploty vzduchu, ale i to, že sluníčko nějak více opaluje. Aby ne, když Světová meteorologická organizace (WMO) ve svém tiskovém prohlášení zveřejnila, že množství ozonu během zimy až do konce března pokleslo nad Arktidou až o 40 %. Loni  ve stejném období byl naměřen pokles pouze o 30 %. Data poskytla družice Evropské kosmické agentury (ESA) Envisat.

Letos na jaře došlo k výraznému ztenčování ozonové vrstvy nacházející se ve výšce 25 až 35 km nad povrchem, která jako štít chrání život na Zemi před škodlivým ultrafialovým zářením. V atmosféře stále přetrvávají látky vznikající lidskou činností, které ničí molekuly ozónu. Zejména jde o freony - chlór-fluorované uhlovodíky (CFC), které byly vyřazeny z běžného používání v ledničkách sprejích či hasících přístrojích na základě tzv. Montrealského protokolu. K Montrealskému protokolu přijatému 16. 9. 1987  přistoupilo přes 180 států světa a jeho hlavním cílem bylo vyloučení výroby a spotřeby regulovaných látek (96 chemických látek), které pronikají do vyšších vrstev atmosféry. Tam chemickými reakcemi narušují ozónovou vrstvu Země, jež částečně pohlcuje UV záření. Chlór-fluorované uhlovodíky jsou chemicky velmi stálé a v atmosféře přetrvávají  až několik desítek let.

Navíc díky  meteorologickým podmínkám letošní zimy nad Arktidou došlo zřejmě vlivem nízkých teplot k urychlení chemických procesů vedoucích k rozkladu ozonu.

Tyto dva faktory spojené dohromady zesílily přirozený proces poklesu koncentrací ozonu, ke kterému dochází na konci zimy. Množství ozonu v atmosféře se totiž mění s intenzitou dopadajícího slunečního záření. Nejvyšší je během zimy, nejnižší v létě.

Okraj oslabené ozónové vrstvy začíná zasahovat i nad střední Evropu, kde je množství ozonu asi o 20 % nižší, než je dlouhodobý průměr. Takže už v současné době jsou nad naším územím hodnoty ozonu podobné už těm sníženým obvyklým letním hodnotám. Namístě je tedy začít používat sluneční brýle, opalovací krémy a řídit svůj čas strávený na slunci.

Zdroj. http://www.ava.fmi.fi/ jtammine/gomos_video.gif

Zpět na hlavní stranu blogu

Hodnocení

1 · 2 · 3 · 4 · 5
známka: 2 (3x)
známkování jako ve škole: 1 = nejlepší, 5 = nejhorší

Komentáře