Index lomu skla v kriminalistice

23. duben 2011 | 06.00 |
› 

sklo2Kriminalistika využívá při zkoumání úlomků skla fyzikální principy z optiky.  Kriminalisté například zajistí na místě činu nebo z pachatelova oděvu drobné úlomky skla, které následně v laboratoři vloží do kapaliny, jejíž index lomu výrazně závisí na teplotě. Používá se vhodná olejová lázeň, kde se zajištěné úlomky sledují mikroskopem.

Změnou teploty kapaliny je možné měnit její index lomu v určitém rozpětí hodnot. Tak je možné pomocí indexu lomu kalibrovaného oleje nalézt nulový bod, kdy se index lomu skla rovná indexu lomu oleje při dané teplotě. Skleněný úlomek se v tomto okamžiku stává neviditelným. Závislost indexu lomu kapaliny na teplotě je podle tabulek známá  s přesností až na 6 desetinných míst, což umožňuje velmi přesná měření.

Moderní kriminalistické přístroje nejprve vyhledají automaticky nulový bod pomocí sledování hrany ponořeného úlomku při ohřívání a chlazení olejové lázně. Při minimálním kontrastu hrany je dosaženo nulového bodu a je uložena teplota oleje. Pro zvýraznění hrany je využíváno fázového kontrastu. Každý uložený nulový bod je automaticky označen procentuelní hodnotou úrovně ostrosti nebo rozlišení  a vypovídá o přesnosti měření pro výkazy měření. Během jediného měření umožňuje přístroj měření několika hran úlomku najednou, což zkracuje celé měření a čas potřebný pro obdržení výsledků. Výsledky měření jsou uloženy s informacemi identifikující každý jednotlivý úlomek, zahrnující informace o zdroji, referenční označení a identifikaci operátora. Každá manipulace se vzorkem je zaznamenávána a ukládána.

Podobnou situaci lze pozorovat i ve školní laboratoři, když použijeme vhodnou kapalinu a sklo, které mají přibližně stejný index lomu. Kapalinou může být tetrachlormetan (n = 1,4607) a jako sklo je nutné použít křemenné sklo například z vyřazené lampy meotaru, které má index lomu přibližně 1,458. Vložíme-li úlomek křemenného skla do tetrachlormetanu dojde k jeho zmizení. Nevýhodou této formy pokusu je použití škodlivé kapaliny s karcinogenními účinky. Pokus je nutné provést rychle a to tak, aby se tetrachlometan co nejméně odpařoval.

Zdroj obrázku: http://www.123rf.com/photo_873916_dirty-shattered-greenish-glass-shards-on-a-dark-background.html

Zpět na hlavní stranu blogu

Hodnocení

1 · 2 · 3 · 4 · 5
známka: 0.00 (0x)
známkování jako ve škole: 1 = nejlepší, 5 = nejhorší

Komentáře