Porucha vnímání barev - daltonismus

21. květen 2011 | 06.00 |
› 

V každém lidském oku je přes 100 miliónů receptorových buněk, které se starají o přijímání a zpracování vizuálních  informací. Tyto receptory se nazývají tyčinky a čípky. Na sítnici oka jsou rozloženy nerovnoměrně. Nejvíce čípků se nachází na žluté skvrně, jejich hustota od středu žluté skvrny postupně klesá a narůstá počet tyčinek. Tyčinky nejsou citlivé na vnímání barvy, slouží ke vnímání  předmětů při velmi slabém osvětlení a díky nim pak vidíme předměty pouze v odstínech šedi. Naopak čípky zprostředkovávají barevné vidění. Jejich dědičná porucha může být příčinou barvosleposti - neschopností rozlišovat některé barvy.

Jedním druhem barvoslepostí trpěl známý anglický přírodovědec John Dalton. Ten se touto chorobou natolik zabýval až v roce 1794  vysvětlil její podstatu. Podle jeho jména pak nese barvoslepost název - daltonismus. V závislosti na typu porušeného pigmentu barvoslepí lidé mají problém s rozpoznáváním některých barev, tyto barvy jim splývají. Tato vada se  zejména projevuje neschopností rozlišovat zelenou a červenou barvu.

Ve většině případů jde v případě barvosleposti  o genetickou poruchu. Příčinou barvosleposti jsou chybějící čípky nebo jejich defekt. Většina takto nemocných lidí má poškozený pouze jeden (ze tří) pigmentů a proto stále dokáží některé barvy rozlišovat. Závažnější poškození (dvou i všech tří druhů pigmentu) jsou velmi vzácná.

Barvoslepost však může vzniknout i díky působení nebezpečných toxinů v průmyslu (styren, karbon, bisulfid, n-hexan, některá rozpouštědla či hnojiva). U pracovníků s těmito látkami se objevila  zhoršená schopnost rozlišovat mezi žlutou a modrou barvou, které se postupně rozšiřuje i ve zhoršeném rozlišování zelené a červené barvy. 

Někteří lidé mají poškozené barevné vnímání pouze na jednom oku. S jejich se podařilo vytvořit modely vystihující, jak se u těchto lidí vnímání barev redukuje. A toho se používá při diagnostice této poruchy.

Zda netrpíte barvoslepostí si můžete zjistit  pomocí Ishiharova testu, kde je vaším úkolem přečíst číslo či písmeno z barevných teček obklopených jinou barvou.

Barvoslepost se nedá léčit, a proto některá povolání nemohou takto nemocní lidé vykonávat.Testy barevného vidění spolu s dalšími neurofyziologickými testy je potřeba úspěšně projít například pro vykonávání práce řidiče z povolání. Pro zjištění poruchy barevného vidění se používají pseudoizochromatické tabulky.

Zpět na hlavní stranu blogu

Hodnocení

1 · 2 · 3 · 4 · 5
známka: 3 (4x)
známkování jako ve škole: 1 = nejlepší, 5 = nejhorší

Komentáře