Deskriptivní geometrie

10. červenec 2011 | 06.00 |
› 

V technické praxi se setkáváme s potřebou zobrazování prostorových útvarů. I když dnes existují počítačové programy, které to pohodlně umožňují, je nutné se seznámit s pravidly zobrazování. Věda, která se zabývá zobrazováním prostorových útvarů do roviny (průmětny) se nazývá deskriptivní geometrie. Její počátky souvisejí se znázorňováním staveb na nákresy a plány.  Už před 4300 lety používali Chaldejci pravoúhlé promítání na jednu průmětnu při stavbách silnic, akvaduktů, chrámů apod. i pyramid. zobrazovací metody byly zdokonalovány nejenom pro potřeby stavitelství, ale také pro potřeby malířství. Od 15. století se začala používat  lineární perspektiva a po ní  dochází k rozvoji rovnoběžného promítání, a to nejdříve kosoúhlého. To bylo využíváno především ve vojenství, a to hlavně k zobrazování celých měst nebo jejich významných částí.

Zakladatelem deskriptivní geometrie bývá  označován francouzský inženýr a matematik Gaspard Monge (1746-1818), který v díle Géometrie descriptive (1799) popsal kolmé promítání na dvě vzájemně kolmé průmětny. Tak vznikla projekce nazývána po něm jako Mongeovo promítání.

I když je deskriptivní geometrie v poslední době poněkud opomíjenou disciplínou ve středoškolském studiu na některých typech škol, má také svůj význam při rozvíjení prostorové představivosti a v logickém uvažování.

V poslední době se i na internetu objevilo několik docela dobře provedených interaktivních učebnic deskriptivní geometrie.
http://www.sadsam.cz/dg/
http://www.deskriptiva.com/
http://www.deskriptivnigeometrie.ic.cz/

Na internetu jsou i řešené příklady: 
http://deskriptiva.webzdarma.cz/resprikl/resene_prikladyDG.pdf

Zpět na hlavní stranu blogu

Hodnocení

1 · 2 · 3 · 4 · 5
známka: 2 (1x)
známkování jako ve škole: 1 = nejlepší, 5 = nejhorší

Komentáře