Jak vzniká mořský ledový krápník

29. listopad 2011 | 06.00 | rubrika: Termodynamika

Kameramani BBC natáčející seriál "Zamrzlá planeta" (Frozen Planet) zachytili dlouhodobým snímáním pod mořem u Antarktidy unikátní jev, který běžně nepozorujeme. Způsobila jej podchlazená slaná mořská voda, která se setkala s méně slanou a teplejší vodou pod ledovou krou. Vzniklý ledový krápník způsobil na mořském dně katastrofu pro vše živé, co mu přišlo do cesty. Taková mořská "berla mrazilka."

komentáře (1) | přidat komentář | hodnocení 2 (2x) | přečteno: 467x

Pevná látka s nejmenší hustotou na světě

27. listopad 2011 | 06.00 | rubrika: Veličiny a jednotky

Zatímco o největší hustotu pevné látky se perou vzácné kovy osmium (22,6 g/cm3), iridium (22,4 g/cm3) a platina (21,4 g/cm3), na opačném konci žebříčku bychom z běžně používaných látek hledali třeba molitan, pěnový polystyren nebo křemičitý aerogel (1,9 mg/cm3). Pevné látky s malou hustotou obsahují ve své struktuře vzduch, který má hustotu 1,29 mg/cm3. Znamená to tolik, že 1 cm3 vzduchu má hmotnost 1,29 mg (krychle vzduchu o straně 1 m a tedy objemu 1 m3 pak má hmotnost 1,29 kg). Nově vyrobený materiál, který představili vědci z Kalifornské univerzity, laboratoří HRL a Kalifornského technologického institutu v časopise Science má mezi pevnými látkami údajně nejmenší hustotu. A překvapivě obsahuje kov.

komentáře (6) | přidat komentář | hodnocení 1 (1x) | přečteno: 2.004x

Český vědec změřil světově uznávanou konstantu W0

25. listopad 2011 | 06.00 | rubrika: Veličiny a jednotky

vatrtMezi světově uznávané konstanty byla přijata konstanta W0, kterou určil český vědec Viliam Vatrt z Vojenského geografického hydrometeorologického úřadu. Tato konstanta stanovuje ideální střední výšku hladiny světových oceánů, od které je pak možné posuzovat nadmořskou výšku jednotně po celé Zemi. Dosud například skoro každý stát určuje nadmořskou výšku k jiné hladině moře – Česká republika vzhledem k Baltskému, Rakousko vzhledem k Jaderskému, Německo vzhledem k Severnímu moři. Sněžka má podle zavedených měření 1601 metrů, při použití konstanty by byla o metr vyšší. Proto také nadmořskou výšku nejvyšší hory světa bude možné určit podle stejných pravidel a nebude docházet k rozdílným výsledkům měření, která v minulosti dosáhli Číňané nebo Nepálci.

žádné komentáře | přidat komentář | hodnocení 0.00 (0x) | přečteno: 799x

NASA potvrdila kapalnou vodu na Europě

23. listopad 2011 | 06.00 | rubrika: Astronomie

Jupiterův měsíc Europu objevil v roce 1610 italský učenec Galileo Galilei. Spolu s měsíci Io, Ganymed a Callisto patří do skupiny galileovských měsíců. Europa je z těchto

žádné komentáře | přidat komentář | hodnocení 1 (1x) | přečteno: 300x

Je let ptáků v hejnu energeticky úsporný?

22. listopad 2011 | 06.01 | rubrika: Mechanika

U divokých husí je energetická výhodnost jejich letové formace známá. Husy letící při svém tahu v přísně zarovnaném šípu si ve svém letu vzájemně pomáhají. Vůdčí pták na hrotu celé formace vynakládá nejvíce sil a ostatní se vezou na vzdušných vlnách vytvářených těmi, kdo letí před nimi. Někteří ptáci však létají v neuspořádaných hejnech, která mají podobu proměnlivého oblaku. Známá jsou velká hejna špačků. Také v  holubím hejnu je pozice jednotlivých ptáků víceméně  libovolná. Let ptáků v hejnu je energeticky náročnější než let samotného ptáka. Proč se tedy holubi nebo špačci houfují?

žádné komentáře | přidat komentář | hodnocení 1 (2x) | přečteno: 670x

Rychlost neutrin zatím vítězí nad světlem

20. listopad 2011 | 09.25 | rubrika: Spec. teor. relativ

OPERAV pátek 18. 11. 2011 informoval tým projektu OPERA o výsledcích opakovaných měření rychlosti neutrin, která v září překvapila svou nadsvětelnou rychlostí fyziky a vyvolala tak světovou senzaci. Nové testování bylo zaměřeno na vyloučení jedné možné chyby, která mohla vzniknout ovlivněním původního měření. Dvacet opakovaných měření prováděných se svazky neutrin vysílaných v krátkých pulsech trvajících 2 až 3 nanosekundy potvrdilo, že v souladu s předchozím experimentem neutrina přiletěla o 60 nanosekund dříve než světlo, s možnou chybou deseti nanosekund. Testování však není stále dokončeno, je nutné, aby měření provedlo více nezávislých laboratoří.

žádné komentáře | přidat komentář | hodnocení 1 (1x) | přečteno: 421x

Jak mohl Airbus viset ve vzduchu?

18. listopad 2011 | 06.00 | rubrika: Mechanika

Airbus A330 je velkokapacitní dopravní letoun používaný pro střední a dlouhé lety. Vyrábí se v několika variantách, které se od sebe liší nejrůznějšími parametry: délka varianty A330-300 je 63,6 m a jeho dolet je až 10 500 km. A330-200 má zase kratší trup o délce 59 m a doletí do vzdálenosti až 12 500 km. Tento dopravní kolos dosahující při plném zatížení hmotnosti 230 tun byl zachycen na videu v nezvyklé situaci. Krátce po startu zůstal viset téměř bez pohybu ve vzduchu.

žádné komentáře | přidat komentář | hodnocení 1 (3x) | přečteno: 889x

Vodní míček Waboba

16. listopad 2011 | 06.00 | rubrika: Mechanika

Ve vodě se dají provozovat nejrůznější házecí  hry s nafukovacím míčem, míčem na vodní pólo či s obyčejným tenisákem. Všechny jmenované a známé  míče předčí právě ve vodě míček Waboba, který se dokáže neskutečně odrážet od vodní hladiny!  Míček o obvyklém průměru 5,5 cm a hmotnosti kolem 82 gramů je vyroben ze směsi polyuretanů s potažením z lycry.  Jak tento míček funguje?

žádné komentáře | přidat komentář | hodnocení 2 (1x) | přečteno: 509x

Byl autorem rovnice E=m.c2 skutečně Einstein?

14. listopad 2011 | 06.00 | rubrika: Spec. teor. relativ

HasenoehrlPrvní zmínka o úměrnosti hmotnosti a energie se totiž objevuje v pracích Friedricha Hasenöhrla, profesora fyziky na vídeňské univerzitě. Byl to asi jeden z nejlepších fyziků počátku 20. století. V jeho rovnici byl však nesprávný koeficient úměrnosti. Měla totiž tvar E = ¾ mc2. Vycházela z principů klasické elektrodynamiky. A tak se nabízí celá řada spekulací. Znal tuto rovnici Albert Einstein?

žádné komentáře | přidat komentář | hodnocení 1 (2x) | přečteno: 787x

Zvýšená radioaktivita nad Českou republikou

12. listopad 2011 | 06.01 | rubrika: Atomová a jaderná

iodidMěřením radioaktivity v ovzduší se zabývá Státní úřad pro jadernou bezpečnost (SÚJB), který v minulých dnech naměřil zvýšený výskyt radioaktivního jódu. Příčina zvýšeného výskytu radioaktivity není zatím známa a jeho koncentrace v ovzduší by neměla způsobovat zvýšená zdravotní rizika. Státní úřad pro jadernou bezpečnost se přesto obrátil na Mezinárodní agenturu pro atomovou energii (MAAE), aby mu pomohla zdroj radiace odhalit.

komentáře (1) | přidat komentář | hodnocení 0.00 (0x) | přečteno: 755x

Bude se měřit čas ještě podle Greenwiche?

10. listopad 2011 | 06.00 | rubrika: Veličiny a jednotky

greenwich timeNejdříve lidé používali sluneční čas, který však závisí na poloze místa na Zemi a tak se s rozvojem cestování přešlo na pásmový čas. Ten platí pro oblast obklopující 15° od daného poledníku a je určen svým posunem od koordinovaného světového času UTC. Základní časové pásmo (UTC) se rozkládá kolem nultého poledníku, který prochází londýnskou Královskou observatoří v Greenwichi. Bývá označován jako Greenwichský čas (GMT) a platí od mezinárodní konference ve Washingtonu v roce 1884.  Tento způsob určení času, založeného na rotaci Země kolem své osy, má být nahrazen univerzálním koordinovaným časem (UTC), který bývá označován jako čas atomový a používá se už od roku 1972. Na konferenci v Londýně minulý týden řešilo 50 vědců z celého světa problém, jak přejít celosvětově na přesnější atomové měření času.  Tento způsob měření času je pro konzervativní Brity stále jezdící vlevo, měřící v loktech, stopách či librách zatím nepřijatelný.

žádné komentáře | přidat komentář | hodnocení 0.00 (0x) | přečteno: 346x

Dnes v noci proletí mezi Zemí a Měsícem planetka

8. listopad 2011 | 06.00 | rubrika: Astronomie

Nebývá zvykem, že mezi Zemí a Měsícem si každou chvíli proletí asteroid.  Stává se to tak průměrně jednou za 30 let. Dnes v noci z úterý  8. na středu 9. listopadu 2011 proletí  mezi Zemí a Měsícem planetka s označením 2005 YU55. Asteroid má průměr asi 400 metrů, přesto by nám na Zemi neměl být nebezpečný neboť proletí ve vzdálenosti 325 000 km od Země.

žádné komentáře | přidat komentář | hodnocení 1 (1x) | přečteno: 320x

Má zaplněná čtečka větší hmotnost než prázdná?

7. listopad 2011 | 06.00 | rubrika: Spec. teor. relativ

Zajímavý výsledek přinesl výzkum týkající se hmotnosti čtečky knih, který podle deníku New York Times provedl profesor Kubiatowicz. Čtečky knih se brzy stanou velmi užitečnými a běžně používanými nástroji na organizaci dokumentů a zejména na čtení knih, novin  a časopisů. Ušetří nám čas běhat pro knihy do knihoven a obchodů  či  kupování novin v novinových stáncích. Do své paměti uloží stovky až tisícovky knih, které nemusíme fyzicky přenášet. Podle profesora Johna Kubiatowitze však každé stažení knihy do čtečky má vliv na její hmotnost. Znamená to, že čím více knih je ve čtečce uloženo, tím je její hmotnost větší? Ano, ale tento vliv je sice nepatrný ale údajně měřitelný.

komentáře (2) | přidat komentář | hodnocení 1 (4x) | přečteno: 751x

Pokus o plášť neviditelnosti

5. listopad 2011 | 06.00 | rubrika: Optika

Kouzelníci tento trik často používají - nechají viditelný předmět zmizet. Jejich iluze často spočívá ve vhodném zamaskování předmětu, používání černého podkladu nebo zrcadel k tomu, aby nám ošálili zrak. Také vědci se snaží nejrůznějšími experimenty vyrobit něco jako plášť neviditelnosti.a částečně se jim to podařilo zatím v kapalině.

žádné komentáře | přidat komentář | hodnocení 1 (1x) | přečteno: 457x

Projde zvuk vakuem?

3. listopad 2011 | 06.00 | rubrika: Kmitání a vlnění

zvukK šíření zvuku je nutné látkové prostředí. Zvuk se tedy nešíří vzduchoprázdnem (vakuem), protože se v něm nenacházejí částice (například atomy kovu nebo molekuly vzduchu či molekuly vody), které by zvukové vlnění dále přenášely. Zvukovým vlnění nedochází k přenosu částic látky (pouze kmitají kolem svých rovnovážných poloh), ale k přenosu energie. Přesto podle teoretické analýzy finských vědců Mika Prunilla a Johanna Meltause je možné, aby zvuk za jistých okolností přeskočil i mezi objekty ve vakuu.

komentáře (1) | přidat komentář | hodnocení 1 (2x) | přečteno: 1.750x

Experiment Opera byl upraven

1. listopad 2011 | 06.00 | rubrika: Spec. teor. relativ

Nebylo pro vědce jednoduché publikovat překvapivé zjištění o nadsvětelné rychlosti neutrin. Neutrina měla světlo (na stejně dlouhé trase ale ve vakuu, ne skutečné fotony pohybující se současně s nimi) při cestě z CERN do areálu pod Gran Sassem předběhnout o pouhých 60 miliardtin sekundy. Tedy dobu zhruba 170krát kratší, než je trvání jednoho vyslaného pulzu částic. Experiment Opera, který probíhá ve spolupráci střediska CERN s laboratoří v italském Gran Sassu, byl na základě šokujících výsledků experimentů upraven natolik, aby se vyloučilo, že nedošlo k chybě v určení délky času letu neutrin ze Švýcarska do Itálie. Nyní už nejsou neutrina vysílána ve svazcích trvajících 10 500 nanosekund, ale přelétávají pod masivem Alp v krátkých pulzech o délce jedné až dvou nanosekund. Jednotlivé vysílané dávky jsou od sebe odděleny 500 nanosekundami klidu, aby je bylo snadné od sebe odlišit.

žádné komentáře | přidat komentář | hodnocení 2 (2x) | přečteno: 427x