Radioaktivní orchestr

1. srpen 2011 | 06.00 |

Už jste někdy slyšeli zvuk rozpadajícího se atomu? Seznamte se s orchestrem, který transformuje ionizující záření do hudby. DJ Axel Boman vydává album s neobvyklým hráči -  radioaktivními izotopy. Při názvech skladeb jako "Rubidium88 obsahující kobalt60", slibuje, že to bude něco, co jste ještě neslyšeli. Tento zajímavý koncept byl umožněn "Radioaktivnímu orchestru", švédskému projektu, který přetransformoval radioaktivní záření tisíce izotopů na jednotlivé hudební sekvence. V důsledku fukushimské jaderné krize jsou podle hudebníků  melodie radioaktivního orchestru alternativním prostředkem pro zahájení diskuse kolem ionizujícího záření a podporují zájem lidí zjistit si více informací o radioaktivním záření.  

Radioaktivní rozpad je samovolná přeměna jader nestabilních nuklidů na jádra jiných prvků, při  kterém vzniká ionizující záření. Prvky vyskytující se v přírodě jsou zpravidla směsí více izotopů v jistých poměrech. Jádra atomů izotopů jednoho chemického prvku mají stále stejný počet protonů v jádře, liší se ale počtem neutronů. Některé izotopy jsou  proto nestabilní a snaží se získat stabilitu uvolněním částic nebo energie. Tato forma  energie se nazývá ionizující záření, neboť může vyrážet elektrony z jiných atomů nacházejících se v jeho cestě. Radioaktivní záření může  být (i když ne vždy) škodlivé pro živé organismy. Nestabilní izotopy v přírodě se vyskytují všude kolem nás: slunce, horniny, atmosféra, živé organismy, včetně lidského těla. Ty všechny vysílají ionizující záření. Zatímco vysoké úrovně ionizujícího záření jsou škodlivé, naše organismy jsou schopny vyrovnat s radioaktivitou přirozenou, která je součástí přírody. Naše obavy z ionizujícího záření jsou asi zesíleny tím, že to není vidět, cítit nebo nelze zjistit našimi smysly. Proto radioaktivní orchestr je jen jedním ze způsobů, jak si radioaktivní záření představit.

Tým "radioaktivního orchestru" zahrnující hudebníky Axela Bomana a Kristofera Hagbarda převedl charakteristický vzor záření z několika tisíc nestabilních izotopů do zvuku. Energie záření určuje přitom určuje jeho frekvenci. Některé izotopy tak produkují abstraktní, nesouvislé pípnutí, zatímco jiné vytvářejí složitější harmonie.  Fyzici obvykle "vidí" záření, známé jako grafy energie spektra, takže sluch izotopů je zcela nový zážitek i pro ně.

Vlastní orchestr z radioaktivních nuklidů si vyberete myší z grafu nuklidů. Nastavíte si v záložkách vybraných nuklidů jejich hlasitost, výšku, tempo a druh generované zvukové vlny. A když se vám vaše radioaktivní symfonie bude zamlouvat, můžete si ji dokonce uložit. Během přehrávání můžete pozorovat grafické znázornění radioaktivních přeměn a zjišťovat tak zajímavé údaje ze života vybraných nuklidů.

Zdroj: http://www.physics.org/explorelink.asp?id=5342

Zpět na hlavní stranu blogu

Hodnocení

1 · 2 · 3 · 4 · 5
známka: 1 (1x)
známkování jako ve škole: 1 = nejlepší, 5 = nejhorší

Související články

žádné články nebyly nenalezeny

Komentáře

RE: Radioaktivní orchestr olomouc 25. 08. 2011 - 00:40