Antihmota kousek nad Zemí

8. srpen 2011 | 06.00 |

Antihmota ve vesmíru se prý objevuje jen zcela výjimečně. Dočasně se vyskytuje například ve sprškách kosmického záření či v radioaktivních látkách. Například pozitrony vylétají z některých radioaktivních zářičů. Přesto není jen doménou obrovských urychlovačů částic, kde ji vědci vyrábějí a zkoumají. Dokonce se s ní můžeme setkat v nemocnicích při emisní pozitronové tomografii (PET). Do těla lékař vpraví malé množství radioaktivní látky, při jejímž rozpadu vznikají  antielektrony neboli pozitrony. Další zdroj antihmoty byl kupodivu objeven ve výškách od 350 km do 600 km nad zemským povrchem.

Antiprotony zde objevila sonda PAMELA, která má za úkol detekovat částice a antičástice kosmického záření. Antiprotony zde vznikají interakcí kosmického záření a zemské atmosféry a jsou zachycovány v magnetické pasti tvořené Van Allenovymi radiačními pásy. Magnetické pole vnitřního radiačního pásu je natolik silné, že jim zde brání vstoupit do nižších vrstev atmosféry, kde by anihilovaly při kontaktu s hmotou. Takto sonda PAMELA detekovala nad malou částí jižního Atlantiku 28 "uvězněných" antiprotonů. Jejich počet však vědci v atmosféře Země odhadují na miliardy neboť se dá předpokládat, že antiprotony se vyskytují v celém vnitřním radiačním pásu. 

Zpět na hlavní stranu blogu

Hodnocení

1 · 2 · 3 · 4 · 5
známka: 1 (1x)
známkování jako ve škole: 1 = nejlepší, 5 = nejhorší

Komentáře