Přeprava ledových ker k Africe

27. srpen 2011 | 06.00 |

Povolání ledařů - pracovníků, kteří zajišťovali led pro chladící účely před vynálezem chladničky, by mohlo opět přijít do módy. Tentokrát ne kvůli zajištění konstantní teploty, která vydržela přes léto ve sklepech s nalámaným ledem až do dalších mrazů, ale kvůli zajištění pitné vody. Arktické ledovce při svém tání nenávratně mizí v oceánech a mořích, přitom obsahují sladkou vodu, která by se dala využít v oblastech, kde je nedostatek vody - například na Sahaře. Novodobí ledaři by odlomené obrovské kusy ledovců přepravovali od Arktidy až k Africe pomocí lodí. Ty by je pomocí lan upevněných na ledovci, za sebou táhly do určené lokality. Zprvu se zdál tento nápad velmi nereálný, ale během posledních 40 let se na něm zapracovalo natolik, že probíhají jeho reálné simulace.

Během roku se z polárních oblastí na moře zcela spotánně vydá kolem 20 000 ledovcových ker.  Z nich jsou ale některé vhodně velké k jejich odtažení. Samotný proces zapřažení ledovce za loď je předmětem dalších výzkumů.  Na ledovcové kře by byla upevněna speciální lana k jejímu tažení. Ledovec, ale během své pouti výrazně ztrácí na hmotnosti. Je to způsobeno především ohříváním od okolní mořské vody, ve které se pohybuje, a nemalý příspěvek může mít i teplota okolního vzduchu či sluneční záření. Proto je nutné, aby byla ledovcová kra pokryta či dokonce obalena vhodným izolačním materiálem, který by bránil rychlému odtávání ledu. Uvnitř ledovcové kry se však díky samotné špatné tepelné vodivosti ledu pohybuje teplota v rozmezí od –10°C do – 20°C.

Hustota sladkovodního ledu je asi 920 kg/m3, což mu podle Archimédova zákona umožňuje plovat v mořské vodě, jejíž hustota se pohybuje kolem 1020 kg/m3. Proto je obvykle kolem 90% objemu ledové kry ponořeno pod mořskou hladinou. Nad hladinou mají kry průměrnou výšku řádově v metrech, pod hladinou až v desítkách metrů, takže je poměrně obtížné určit skutečný tvar ledové kry pouze podle toho, co je vidět nad hladinou.

Od roku 2009 softwarová firma Dassault Systemes spolupracuje s autorem této koncepce Francouzem Mouginem na simulaci přepravy ledovce po moři.  Výzkumníci zjistili, že ledovcovou kru o hmotnosti 30 miliónů tun, by bylo možné pomocí lodě odtáhnout od břehů kanadského Newfoundlandu do oblasti Kanárských ostrovů asi za 5 měsíců. V rámci simulace odborníci testovali odtažení jen velmi malého sedmitunového ledovce při rychlosti jednoho uzlu, čili asi necelé 2 km za hodinu. Během transportu k rovníku uvedený ledovec přišel asi o 38% své hmotnosti. 

Zde by se pak z něj další technologií získala kvalitní pitná voda, jejíž stáří v ledovci se odhaduje na 15 tisíc let. Odborníci určili, že ledovec o hmotnosti 30 milionů tun by mohl poskytnout dostatek pitné vody 500 000 lidí po dobu jednoho roku. Cena za její dopravu (kolem 10 milionů dolarů)  by však nebyla zrovna zanedbatelná. Nejvíce nákladů by pohltily pohonné hmoty tažné lodi, izolační materiál na pokrytí kry a nutné je připočítat další cenu za další transport vody do afrického vnitrozemí. 

Zpět na hlavní stranu blogu

Hodnocení

1 · 2 · 3 · 4 · 5
známka: 1 (1x)
známkování jako ve škole: 1 = nejlepší, 5 = nejhorší

Komentáře