Projde zvuk vakuem?

3. listopad 2011 | 06.00 |

zvukK šíření zvuku je nutné látkové prostředí. Zvuk se tedy nešíří vzduchoprázdnem (vakuem), protože se v něm nenacházejí částice (například atomy kovu nebo molekuly vzduchu či molekuly vody), které by zvukové vlnění dále přenášely. Zvukovým vlnění nedochází k přenosu částic látky (pouze kmitají kolem svých rovnovážných poloh), ale k přenosu energie. Přesto podle teoretické analýzy finských vědců Mika Prunilla a Johanna Meltause je možné, aby zvuk za jistých okolností přeskočil i mezi objekty ve vakuu.

Analýza finských vědců předpokládá, že je možné zvuk přenést skrz vakuum, které odděluje dva objekty z piezoelektrických krystalů. Takové krystaly mohou vytvářet elektrické pole, když na ně působí jiná tělesa silou nebo když by na něj působila energie zvukových vln. Pokud se zvuková vlna dostane na okraj jednoho z krystalů, elektrické pole, které s ní souvisí se může natáhnout přes vakuum a deformovat tím krystal na druhé straně, kde deformací vznikne zvuková vlna.  Jako kdyby ani zvukové vlny nezjistily, že procházejí vakuem. 

Vědci tvrdí, že mezera nemusí být příliš malá a že efektivita přenosu zvuku tímto způsobem se mění v závislosti od vlnové délky vlny a úhlu, který svírá vlna s hranou krystalu. Při některých kombinacích při "přeskoku" vakua vlny dokonce téměř neztrácí svou energii. 
Finští vědci se chtějí vhodným experimentem svoji teorii ověřit.

Zdroj: http://www.newscientist.com/article/mg20827804.600-sound-can-leap-across-a-vacuum-after-all.html
Obrázek: http://www.mediacollege.com/audio/01/sound-waves.html

Zpět na hlavní stranu blogu

Hodnocení

1 · 2 · 3 · 4 · 5
známka: 1 (2x)
známkování jako ve škole: 1 = nejlepší, 5 = nejhorší

Komentáře

RE: Projde zvuk vakuem? jarda4 15. 11. 2011 - 20:44