Byl autorem rovnice E=m.c2 skutečně Einstein?

14. listopad 2011 | 06.00 |

HasenoehrlPrvní zmínka o úměrnosti hmotnosti a energie se totiž objevuje v pracích Friedricha Hasenöhrla, profesora fyziky na vídeňské univerzitě. Byl to asi jeden z nejlepších fyziků počátku 20. století. V jeho rovnici byl však nesprávný koeficient úměrnosti. Měla totiž tvar E = ¾ mc2. Vycházela z principů klasické elektrodynamiky. A tak se nabízí celá řada spekulací. Znal tuto rovnici Albert Einstein?

Zřejmě ano, ale na cestě ke vzorci, který jej celosvětově navěky proslavil, postupoval od samého začátku. Když pak v roce 1905 publikoval v časopise Annalen der Physik článek "K elektrodynamice pohybujících se těles", kde je nastíněna speciální teorie relativity, objevil se zde vztah E = m.c2.

Podobnost mezi vzorci Hasenöhrla a Einsteina vedlo některé kritiky Einsteina (a to až do roku 1930), k tvrzení, že opsal vzorec od Hasenöhrla. Například  Phillip Lenard publikoval v roce 1921 článek, ve kterém určil prioritu vztahu  "E = mc2" Hasenöhrlovi. Nicméně Max von Laue rychle vyvrátil toto tvrzení tím, že setrvačnost elektromagnetické energie byla dlouho známa před Hasenöhrlem, zejména v dílech Henriho Poincaré (1900) a Maxe Abrahama (1902), zatímco Hasenöhrl používá pouze jejich výsledky pro své výpočty. Laue pak pokračoval tvrzením, že Einstein byl také první, kdo pochopil hluboké důsledky, které z tohoto vztahu vyplývaly. 

Friedrich Hasenöhrl (1874 -1915) byl rakousko-uherský fyzik. Narodil se ve Vídni, jeho otec byl právník a jeho matka patřila do prominentní šlechtické rodiny. Hasenöhrl  studoval přírodní vědy a matematiku na univerzitě ve Vídni pod vedením známých rakouských fyziků Stefana a Ludwiga Boltzmanna. Po škole pracoval v laboratořích nízkých teplot v Leidenu pod vedením Heike Kamerlingha Onnese

V roce 1907 se stal Boltzmannovým nástupcem na univerzitě ve Vídni jako vedoucí katedry teoretické fyziky. Měl mnoho slavných žáků, svým vlivem působil třeba na pozdějšího nositele Nobelovy ceny za fyziku Erwina Schrödingera

Během 1. světové války se Hasenöhrl  přihlásil jako dobrovolník do rakousko-uherské armády, kde bojoval na italské frontě v Tyrolsku. Byl zraněn, ze zranění se zotavil a vrátil se na frontu. Zahynul při výbuchu granátu při útoku na Mount Plaut dne 7.10.1915 ve věku 40 let.

Zdroj obrázku: http://en.wikipedia.org/wiki/File:Hasenoehrl.jpg

Zpět na hlavní stranu blogu

Hodnocení

1 · 2 · 3 · 4 · 5
známka: 1 (2x)
známkování jako ve škole: 1 = nejlepší, 5 = nejhorší

Komentáře