Je let ptáků v hejnu energeticky úsporný?

22. listopad 2011 | 06.01 |

U divokých husí je energetická výhodnost jejich letové formace známá. Husy letící při svém tahu v přísně zarovnaném šípu si ve svém letu vzájemně pomáhají. Vůdčí pták na hrotu celé formace vynakládá nejvíce sil a ostatní se vezou na vzdušných vlnách vytvářených těmi, kdo letí před nimi. Někteří ptáci však létají v neuspořádaných hejnech, která mají podobu proměnlivého oblaku. Známá jsou velká hejna špačků. Také v  holubím hejnu je pozice jednotlivých ptáků víceméně  libovolná. Let ptáků v hejnu je energeticky náročnější než let samotného ptáka. Proč se tedy holubi nebo špačci houfují?

Při letu ohromného množství ptáků  v takovém uskupení jsou ptáci  schopni  vzájemně koordinovaného pohybu. Nápadné je to při prudkých obrátkách a změně směru letu. Ty provádí ptáci jakoby na povel. Popud k rychlým obratů zadávají nejzdatnější jedinci v hejnu.

Ale jaké výhody nese let v obrovitém hejnu?

Tým britských vědců vybavil holuby miniaturními přístroji GPS. S touto pomocí navigačních přístrojů sledovali výzkumníci let jednotlivých ptáků v hejnu. Ve studii zveřejněné ve vědeckém časopise Nature došli k závěru, že síly působící v trojrozměrně uspořádaném hejnu mohou let jednotlivým ptákům nejenom usnadňovat, ale také ztěžovat. Významným způsobem stoupá výdej energie ptáků při prudkých obratech, kdy je organismus ptáka vystaven poměrně velkému přetížení. V hejnu mává holub křídly rychleji než když letí sám, což s sebou nese rovněž zvýšený výdej energie. Frekvence mávání křídel roste i s tím, jak se zmenšuje vzdálenost ptáků mezi sebou v hejnu. To souvisí se zvýšenými nároky na koordinaci pohybu a s nutností reagovat na změny směru pohybu ostatních ptáků. Let v hejnu nezajišťuje holubům významnou energetickou úsporu.

Mezi výhody, které s sebou let v trojrozměrném hejnu nese, patří snazší nalezení cesty a lepší prostorová navigace ptáků, v hejnu jsou ptáci ve větším bezpečí. Také mohou snadno sledovat nebezpečí v podobě predátora.. Pokud k útoku dravce už dojde, rozloží se smrtelné nebezpečí na více jednotlivců. Nakonec může útočící dravec při útoku na tolik cílů zaváhat. 

Zdroj: ČRO

Zpět na hlavní stranu blogu

Hodnocení

1 · 2 · 3 · 4 · 5
známka: 1 (2x)
známkování jako ve škole: 1 = nejlepší, 5 = nejhorší

Komentáře