Rychlost neutrin zatím vítězí nad světlem

20. listopad 2011 | 09.25 |

OPERAV pátek 18. 11. 2011 informoval tým projektu OPERA o výsledcích opakovaných měření rychlosti neutrin, která v září překvapila svou nadsvětelnou rychlostí fyziky a vyvolala tak světovou senzaci. Nové testování bylo zaměřeno na vyloučení jedné možné chyby, která mohla vzniknout ovlivněním původního měření. Dvacet opakovaných měření prováděných se svazky neutrin vysílaných v krátkých pulsech trvajících 2 až 3 nanosekundy potvrdilo, že v souladu s předchozím experimentem neutrina přiletěla o 60 nanosekund dříve než světlo, s možnou chybou deseti nanosekund. Testování však není stále dokončeno, je nutné, aby měření provedlo více nezávislých laboratoří.

Výsledky opakovaných testů projdou recenzním řízením časopisu European Physics Journal. Někteří účastníci projektu mají stále o výsledcích experimentů pochybnosti. Z celkového počtu 180 účastníků projektu jich 15 už v září letošního roku s výsledky nesouhlasilo, pak 4 z nich změnili svůj názor, ale pochybovat začali i někteří další. Během měření je totiž nutné provádět obrovský počet korekcí, které se však  pohybují v řádově vyšších hodnotách než hledaná odchylka od rychlosti světla. Zpracování dat je proto extrémně náchylné k chybám.  Vědci zatím na hrubé pochybení měření nenarazili, ale jistota o správnosti výsledku stále chybí.

Především skutečnost, že testování probíhá na stejné měřící aparatuře, svádí k domněnkám, že se může jednat o systematické chyby měření, které se promítají do výsledků prvního a druhého opakovaného měření. Sice se vědci snažili synchronizovat atomové hodiny v místě vzniku neutrin a v místě jejich zachycení a stanovit vzdálenost mezi oběma místy s extrémní přesností, přesto zde může být opakující se problém.

Zřejmě nás čekají další nezávislá opakovaná měření, ke kterým se odhodlají další vědecká pracoviště a na opravení Einsteinovy teorie relativity si budeme muset ještě několik měsíců počkat. 

Zdroj obrázku: http://user.web.cern.ch/public/en/Spotlight/SpotlightCNGS-en.html

Zpět na hlavní stranu blogu

Hodnocení

1 · 2 · 3 · 4 · 5
známka: 1 (1x)
známkování jako ve škole: 1 = nejlepší, 5 = nejhorší

Komentáře