Český vědec změřil světově uznávanou konstantu W0

25. listopad 2011 | 06.00 |

vatrtMezi světově uznávané konstanty byla přijata konstanta W0, kterou určil český vědec Viliam Vatrt z Vojenského geografického hydrometeorologického úřadu. Tato konstanta stanovuje ideální střední výšku hladiny světových oceánů, od které je pak možné posuzovat nadmořskou výšku jednotně po celé Zemi. Dosud například skoro každý stát určuje nadmořskou výšku k jiné hladině moře – Česká republika vzhledem k Baltskému, Rakousko vzhledem k Jaderskému, Německo vzhledem k Severnímu moři. Sněžka má podle zavedených měření 1601 metrů, při použití konstanty by byla o metr vyšší. Proto také nadmořskou výšku nejvyšší hory světa bude možné určit podle stejných pravidel a nebude docházet k rozdílným výsledkům měření, která v minulosti dosáhli Číňané nebo Nepálci.

Ke stanovení hodnoty W0 bylo nutné vyhodnotit obrovské množství družicových dat aktuální polohy mořské hladiny. Zejména bylo nutné zjištěné údaje korigovat natolik, aby byl v potaz brán příliv a odliv, výška vln, síla větru, rozdílná salinita vody a podobně. Při měření bylo nutné vyloučit odrazy od mělčin, kde by díky zalednění povrchu mohl být signál vysílaný z družice zkreslený.

Opakovanými měřeními po dobu několika let od roku 1993 se stanovila hodnota uvedené konstanty W0, která může sloužit ke korigování atomových hodin umístěných na družicích ve určité nadmořské výšce.

K jejich synchronizaci je důležité stanovit jejich nadmořskou výšku právě podle celosvětově uznané konstanty W0 odvozené s přesností na setinu milimetru. To může ovlivnit i  činnost navigace GPS, které ukazují nadmořskou výšku, která se může dosud lišit podle různých modelů výpočtů výšek

Konstantu W0 již delší dobu používá astronomická unie.

Zdroj: www.army.cz

Zpět na hlavní stranu blogu

Hodnocení

1 · 2 · 3 · 4 · 5
známka: 0.00 (0x)
známkování jako ve škole: 1 = nejlepší, 5 = nejhorší

Komentáře