Změny v základních jednotkách soustavy SI

3. prosinec 2011 | 06.00 |

V nejbližších letech nás zřejmě čeká další přepisování učebnic fyziky. A začne se gruntu - od základních jednotek soustavy SI. Zatímco některé z nich jsou stanoveny poměrně precizně jako například metr, s jinými jsou neustálé problémy. Tou nejproblematičtější jednotkou zůstává kilogram. Definován je na základě hmotnosti  Mezinárodního prototypu kilogramu, který vyroben ze slitiny tvořené 90 % platiny a 10 % iridia a uloženého spolu se 6 svými kopiemi ve speciálních kontejnerech v  Mezinárodním úřadu pro míry a váhy v Sèvres u Paříže. Neustálé přeměřování hmotnosti prototypu totiž ukázalo, že vlivem  reakce povrchu prototypu s okolím došlo ke zmenšení jeho hmotnosti o 50 mikrogramů během posledních 100 let. Vypadá to, jako zanedbatelná hmotnost, ale pro fyziky je to vážný problém. Během říjnové Mezinárodní konference o mírách a váhách v Paříži se vědci shodli na největších změnách v mezinárodním systému měr a vah za poslední desítky let.

Definice kilogramu bude nahrazena pomocí  Planckovy konstanty vyjadřující závislost mezi energií elektromagnetického záření a jeho frekvencí.  A tak v současné době vědci usilují nejrůznějšími experimenty k tomu, aby Planckovu konstantu změřili co možná nejpřesněji. Mají na to dobu do příštího schvalovacího procesu na zasedání  Mezinárodní konference pro míry a váhy za 4 roky.  Stanovení přesné definice nového kilogramu  přinese paradoxně do hodnoty této jednotky  jistou odchylku v řádech stomiliontin kilogramu. Opustíme tedy definici kilogramu, která je doposud stanovena bez jakékoliv odchylky od dosud platného prototypu kilogramu. Novou definicí si však členské státy, které disponují dostatečným vybavením, svůj nový kilogram stanoví natolik přesně, že nebude nutné jeho dosavadní porovnávání s hmotností prototypu.

Změna definice kilogramu však spustí lavinu dalších změn základních jednotek. Na řadě budou mol, ampér a kelvin.U kelvinu se třeba bude jeho definice odvíjet od stanovení  přesné hodnoty  Boltzmannovy konstanty. Nová definice ampéru zase zřejmě stanoví počet elektronů, které projdou  vodičem za určitou dobu.

Zpět na hlavní stranu blogu

Hodnocení

1 · 2 · 3 · 4 · 5
známka: 0.00 (0x)
známkování jako ve škole: 1 = nejlepší, 5 = nejhorší

Komentáře

RE: Změny v základních jednotkách soustavy SI sargo 07. 12. 2011 - 20:07