Chování skořápkových lodiček

24. prosinec 2011 | 10.50 |

lodičkyK obvyklým vánočním tradicím patří pouštění lodiček zhotovených ze skořápek rozlousknutých vlašských ořechů, vybavených maličkou zapálenou dortovou svíčkou. Vybraný větší vlašský ořech opatrně rozloupneme nožem na dvě části a vydlabeme obsah. Vhodnou svíčku nakrájíme asi na 3 cm kousky a odstraníme vosk kolem knotu. Zapálením knotu se mění vosk na kapalný. Vosk nemá určitou teplotu tání, proto patří mezi amorfní látky. Roztátý vosk rychle odkápneme dovnitř ořechu, abychom při jeho ztuhnutí do něj postavili hořící svíčku. Svíčka by neměla být příliš vysoká, aby lodička měla od samého počátku větší stabilitu. Odhoříváním knotu a stékáním vosku do podpalubí lodičky se snižuje těžiště plavidla a loďka se pak na hladině snadno nepřevhrne. Důkladnou přípravou lodičky a praktickou znalostí Archimédova zákona si tak můžete podle pověr zajistit dlouhý a spokojený život.

Každý člen rodiny si totiž podle tradice musí zhotovit lodičku sám, neboť chování jeho skořápky představuje proroctví, zda rodina bude následující rok držet při sobě nebo zda se rozdělí. Lodičky nám také mohou dát odpovědi  na naše otázky. Smí se položit pouze jedna - jasně vyřčená a to v okamžiku, kdy v lodičce ze skořápky zapálíte svíčku a pustíte ji na vodu. Otázka se může týkat všeho, co nás zajímá např. lásky, rodiny, práce, úspěchů.

Z fyzikálního pohledu je chování lodiček na hladině vody v nádobě předvídatelné. Většina z nich se vlivem povrchového napětí vody o vhodné teplotě začne k sobě přitahovat nebo se přitáhnou ke stěnám nádoby. Povrchové napětí kapaliny můžeme snížit vyšší teplotou vody nebo kápnutím saponátu. Studená voda v nádobě má naopak menší povrchové napětí. Vyplatí se také delší dobu po nalití vody počkat než ustane proudění vody a pak teprve začít lodičky pokládat na hladinu.

Ovlivníte tak tradiční vykládání vánočních pověr podle chování lodičky?
- když se lodička hned potopí, bude jakákoliv snaha zlepšit vlastní situaci marná.
- pokud se potopí až kousek od břehu znamená to, že vlastní neuvážeností, shodou okolností či náhod se naše snažení i přes dobrý začátek mine účinkem. Obvykle se tvrdí, že když se se lodička některého člena potopí, znamená to většinou odchod člověka z domu.
- pokud lodička zůstane u stěny nádoby, tak v příštím roce vás nečeká žádná změna. Majitel plavidla nejspíše zůstane doma. Pokud skořápka pluje ke středu nádoby, pak se její majitel vydá do světa.
- když se při plavbě dotýká jiné lodičky, znamená to lásku a přátelství, dobrou obchodní spolupráci. Čím dřív se dotknou, tím rychleji k sobě najdou jejich majitelé cestu. 
- pokud vznikne z lodiček kruh s ostatními, vykládá se to jako bezproblémové soužití, vzájemná úcta, přátelství a tolerance 
- když  se lodička ocitne uprostřed ostatních, znamená to, že majitel lodičky potřebuje ochranu a pomoc, je zranitelný a citlivý 
- když se lodička ocitne mimo kruh - majitel lodičky v nadcházejícím roce rodinu opustí 
- pokud se lodička točí v kruhu - jde o nerozhodnost, nevíte co od života chcete 
- když svíčka zhasne, znamená to neupřímnost, komplikovaný citový vztah 
- pokud skořápka dopluje sama k druhému břehu, pak získáte, po čem toužíte 
 - když nabere vodu, ale zároveň dorazí k protějšímu břehu – dojde k uskutečnění vašeho záměru, ale s odřenýma ušima 

No a na závěr,  komu se lodička nepotopí a vydrží dlouho svítit, toho čeká dlouhý a šťastný život, protože je zručný a umí používat fyzikální zákony. Hezké Vánoce!

Zdroj: http://www.etescoma.cz/vanocni-zvyky-a-tradice-213567

Zpět na hlavní stranu blogu

Hodnocení

1 · 2 · 3 · 4 · 5
známka: 1 (4x)
známkování jako ve škole: 1 = nejlepší, 5 = nejhorší

Komentáře