Abeceda v kapkách

5. leden 2012 | 06.00 |
› 

S lomem světla si po svém pohrává Jesse Zanzinger. Do stojanu upevní kádinku zřejmě s vodou  a pod ní rozsype kartičky s písmeny abecedy a číslicemi. Do kádinky nalije trochu olejovité kapaliny a výsledek svého snažení  pak zachytil objektivem kamery.  Vznikla zajímavá optická animace.

Vhodně průhledná olejovitá kapalina vytvoří ve vodě emulzi. Drobné olejovité kapičky fungují jako miniaturní spojné čočky. Vhodným umístěním zobrazovaných kartiček a zaostřením objektivu dosáhne umělec zobrazení písmenek v jednotlivých olejových bublinkách. Bublinky se díky neustálému pohybu molekul vody pohybují, díky menší hustotě oleje se zpočátku vznášejí v kapalině než se začnou vlivem Archimédova zákona pohybovat vzhůru k hladině.  Při vzniku emulze (proces se nazývá emulgace) dochází k silovému působení na fázové rozhraní a vytvářením malých kapiček oleje ve vodě se zvětšuje povrch olejové fáze. Jelikož je olej  hydrofobní kapalina, tak jsou tyto kuličky oleje velmi nestálé a mají tendenci se shlukovat do větších celků, až dojde opět k vytvoření původní plovoucí vrstvy oleje. Známe to z mastných ok plovoucích na hladině polévky.

Zpět na hlavní stranu blogu

Hodnocení

1 · 2 · 3 · 4 · 5
známka: 1 (1x)
známkování jako ve škole: 1 = nejlepší, 5 = nejhorší

Komentáře