Ultrazvuková úprava slivovice

25. leden 2012 | 06.00 |

ultrazvukUltrazvuk má významné použití v lékařské a v technické praxi.  Jako zdroj ultrazvuku se používají elektronické generátory. Využívají toho, že ultrazvuk má menší vlnou délku než zvuk a proto je jeho šíření méně ovlivněno ohybem vlnění. Ultrazvuk se také výrazněji odráží od překážek a je méně pohlcován v kapalinách i v pevných látkách.  Proto se také využívá zejména v lékařské diagnostice na vyšetření vnitřních orgánů, kde nahrazuje ve větší míře škodlivé rentgenové záření, které se nesmí používat například při zobrazení plodu v těle matky.  Podobně se těchto vlastností využívá v průmyslu při zjišťování skrytých vad materiálu na základě šíření a odrazu ultrazvuku (ultrazvuková defektoskopie). Pomocí ultrazvuku lze dosáhnout dokonalejšího rozptýlení drobných částeček v kapalině (vytváření suspenze) nebo vytváření emulze např. tuku ve vodě. Ultrazvukem se také čistí v oční optice brýle nebo v klenotnictví šperky. Vibrace, které ultrazvuk v látkovém prostředí vyvolává, se uplatňují při vypuzování plynů z kapalin a pomáhají tak při výrobě valašského destilátu jehož sezóna práve vrcholí – slivovice.

Každý, kdo pálil slivovici, že čerstvá pálenka není ke konzumaci ta pravá a je ji nutné několik dní vyvětrat. Ne každý má možnost mít volně otevřené demižóny, kde by nerušeně zkvalitněla. A tak se poslední dobou v pálenicích rozšířilo používání ultrazvukových čističek. Ultrazvuková čistička tak během 12 minut trvajícího čistění ve své nerezové vaničce rozkmitá pálenku frekvencí 40 kHz. Ultrazvuk vyvolává akustickou kavitaci, při které dochází k odplynění nežádoucích plynů vzniklých při pálení ve slivovici. Slivovice tak zjemní svou chuť a "zestárne". Přitom na chemické složení ani na chuťovou kvalitu ultrazvuk žádný vliv nemá a slivovici pak není nutné odvětrávat. Ultrazvukové čističky pálenky jsou poměrně drahá zařízení (přes 20 000 Kč), přesto se v nich nachází jedno nedokonalé technické řešení. Výtokový otvor nemají ve dně sespádovaný a mají jej umístěný nesymetricky uprostřed dna, takže zbylou slivovici nelze snadno z čističky vypustit .

Zdroj obrázku: http://www.palenice.net/view.php?cisloclanku=2008060005

Zpět na hlavní stranu blogu

Hodnocení

1 · 2 · 3 · 4 · 5
známka: 1.57 (14x)
známkování jako ve škole: 1 = nejlepší, 5 = nejhorší

Komentáře