Srovnejte si velikosti objektů okolního světa

3. březen 2012 | 06.00 |

scaleLidské smysly, kterými pozorujeme a vnímáme svět, neobsáhnou zcela všechno reálně existující. Celý svůj život získáváme přehled o velikosti nás obklopujících makroskopických těles, stále nás udivuje jejich porovnávání na základě osobních prožitků. Vždyť kdo z nás podnikl cestu kolem světa, aby si někde v sobě uvědomil, jak je skutečně veliký. Mimo naši planetu se dostalo jen několik desítek lidí, kteří si udělali lepší představu o našem okolním světě.  Většina z nás nedohlédla do světa mikroskopických rozměrů jinak než pomocí elektronových mikroskopů a jimi zprostředkovanými fotografiemi zachycující rozměry bacilů, virů či jednotlivých atomů. Rozměry našeho světa jsou pro nás zcela neuchopitelné a fascinující, o tom nás přesvědčuje i zajímavá a úžasně názorná webová aplikace.

Aplikaci, která nás přenáší neskutečnými 63 řády, vytvořili Cary a Michael Huang. Na základě jednoduchých animací porovnává webová aplikace známé objekty našeho mikrosvěta, makrosvěta a megasvěta.  Aplikace nás před svým spuštěním upozorní na své ovládání, kdy pohybem myši můžeme zoomovat požadovaným směrem a při kliknutí na zobrazený objekt se nám dostane základní informace o něm, včetně zmiňovaného rozměru.

Po startu aplikace se objeví lidská postava a předměty, které jí řádově odpovídají. Teď je na nás, abychom se vydali například na cestu do mikrosvěta.

Na své cestě potkáváme objekty srovnatelné ve svých rozměrech uvnitř šedého kruhu. Velmi rychle se dostáváme k objektům, které ještě můžeme pozorovat běžně svým okem. Najednou se před námi objeví svět, kde můžeme například srovnat velikost zrnka soli a LCD pixelu,  tloušťky lidského vlasu s rozměrem lidského vajíčka, polovodičového tranzistoru s virem hepatitidy B, atomu uhlíku či molekuly vody. Zde se už začínají projevovat některé nepřesnosti aplikace související s měřítkem zobrazování jednotlivých částí zobrazované struktury. Neodpovídá například velikost elektronu v elektronovém obalu atomu ve srovnání s velikostí atomového jádra. Aplikace nás přivádí postupně k jádrům atomů různých chemických prvků, k jejich stavebním částicím – protonům a neutronům (který je větší není v popisku sděleno), elektronům srovnávaným velikostně s kvarky up a down až k neutrinu.  Na cestě k nejmenšímu předpokládanému rozměru – Planckově délce, kvantové pěně či strunám nás čeká mnoho a mnoho "prázdného" místa.

Směrem k megasvětu nás nejprve provází zvířata a stromy, později stroje a stavby, až nás překvapí srovnání velikosti průměru neutronové hvězdy s Marsovským měsícem Phobos či délkou maratónského běhu. Velikosti některých států by se docela v pohodě celé vešly na měsíce trpasličí planety Pluto. Následuje srovnání naší Země s jinými planetami a hvězdou Sírius B, sluneční soustavy a Slunce s velikostí odpovídajícími hvězdami. Kapitolou samou pro sebe je vybudování si názorné představy o rozměrech hvězdných obrů, vesmírných mlhovin a zejména galaxií. Na konci našeho výletu je temné Hubbleovo pole zachycené Hubbleovým dalekohledem.

Zpět na hlavní stranu blogu

Hodnocení

1 · 2 · 3 · 4 · 5
známka: 1 (3x)
známkování jako ve škole: 1 = nejlepší, 5 = nejhorší

Komentáře