Povrchové napětí kapaliny při výrobě broků

13. březen 2012 | 06.00 |

brokárenská věžOlověné broky, které používali myslivci ve svých nábojích, musely mít především z dobrých balistických důvodů přesný kulatý tvar. Vyrobit tak malé olověné kuličky o přesném tvaru vyžadovalo najít správnou výrobní technologii. Olovo má velkou hustotu (11,3 g/cm3) a nízkou teplotou tání (328°C), proto se snadno taví. Při výrobě olověných broků se využívalo povrchové napětí roztavené olověné kapaliny.

Výroba broků probíhala v brokárenské věži. Olovo se roztavilo v tavícím kotli a odlévacím zařízením se lilo přes cedník z výšky kolem 50 metrů! Při volném pádu olověných kapek se vytvarovalo olovo do kulových kapiček. Kapalina při svém volném pádu ve stavu beztíže zaujme přesně tvar koule. Kapalina totiž nabývá takového tvaru, aby její povrch byl co nejmenší a tím byla minimalizována její povrchová energie. A právě koule má ze všech geometrických těles nejmenší obsah svého povrchu.

Padající kapičky olova se během průchodu okolním vzduchem ochlazují a ztuhnou na pevný olověný brok. Olovo je ale měkké a jeho dopadem na tvrdý povrch by se broky příliš deformovaly, proto padají do nádrže s vodou, kde ztuhly při zachování kulového tvaru. Pro zvýšení povrchového napětí se do roztaveného kovu přidává arzen (jinak by takto vyráběné broky neměly kulovitý, ale kapkovitý tvar).

Touto formou se vyráběly broky pouze do jisté velikosti. U větších broků má již podstatný vliv při pádu odpor vzduchu, a proto by broky neměly kulový tvar, ale deformovaný do kapky.

Zákon o myslivosti č. 449/2001 Sb. zakazuje s účinností od 31. prosince 2010 používat k lovu vodního ptactva "olověné brokové náboje".  Důvodem je zamezení kontaminace přírody jedovatým olovem. K použití se tak nabízejí kovy jako vizmut, wolfram, zinek, a železo. Vizmut a wolfram používají pouze některé zahraniční zbrojovky, náboje se zinkovými a ocelovými broky se vyrábí i u nás. Ocelové broky se vyrábí z měkkého železa, které má nižší hustotu (7,8 g/cm3) než olovo, a to znamená, že ztrácejí na své dráze rychleji rychlost. Střelecké úspěchy se však dostaví, až když si střelec na nové střelivo zvykne. Je třeba mít na paměti, že účinný dostřel bude kratší. Máte-li například brokovnici ráže 12 bez vyšší zkoušky, můžete použít, bez rizika jejího poškození, největší brok o průměru 3,25 mm. Na své dráze však tento bude rychleji ztrácet rychlost a tedy i kinetickou energii než olověný brok stejné velikosti a stejné počáteční rychlosti.

Zdroj obrázku: http://www.finlandinsider.com/tampere-in-september.html

Zpět na hlavní stranu blogu

Hodnocení

1 · 2 · 3 · 4 · 5
známka: 1.5 (2x)
známkování jako ve škole: 1 = nejlepší, 5 = nejhorší

Komentáře