Paralaxa - určování vzdáleností v astronomii

25. květen 2012 | 06.00 |

Pro určování vzdáleností nejenom v astronomii se používá metoda triangulace. Provádí se trigonometrickým výpočtem v trojúhelníku. Vezmou se dva body, které určují základnu trojúhelníku, a jejíž vzdálenost můžeme změřit. Třetí vrchol trojúhelníku je obvykle daleko v prostoru, proto nelze změřit jeho vzdálenost od základny přímo. Můžeme však zjistit oba úhly při základně a spolu s délkou základny je to dostatečný počet údajů, jak vypočítat zbývající prvky trojúhelníku.

Protože astronomické trojúhelníky jsou extrémně protáhlé (mají strany podstatně delší než je délka základny) musíme v astronomii uvažovat za základnu nějaký rozměr měřitelný na Zemi a tím může být zemský poloměr. Objekt, jehož vzdálenost chceme určit, pozorujeme z obou konců základny. Pokud je objekt dostatečně blízko, jeví se nám posunutý na pozadí vzdálenějších objektů. A tento zdánlivý posuv je paralaxa.

Paralaxa je slovo řeckého původu znamenající změnu. Je to úhel, který svírají přímky vedené ze dvou různých míst v prostoru k pozorovanému bodu. V astronomii se jedná vlastně o úhel, o který se pootočí zorný paprsek vedený k určitému objektu, pokud se změní pozorovací místo.

Paralaxu si můžeme jednoduše představit tak, že natáhneme ruku před sebe a svůj palec sledujeme nejdříve levým a pak pravým okem. Při vzdálenosti obou očí od sebe, což představuje základnu našeho trojúhelníku, se na vzdáleném pozadí bude palec promítat do různých míst. Čím blíž je pozorovaný předmět, tím větší je jeho zdánlivý posuv.

Horizontální paralaxou rozumíme úhel, pod kterým by pozorovatel ve vzdáleném bodě (jehož vzdálenost chceme zjistit) vidět poloměr Země. Čím je vzdálenost objektu od Země větší, tím je paralaxa menší.

Pokud bychom zemský poloměr "sledovali" ze Slunce, pak se jedná o paralaxu sluneční. Země se však kolem Slunce pohybuje po elipse, takže se její vzdálenost od mateřské hvězdy v průběhu roku mění. Pokud je tato vzdálenost rovna astronomické jednotce (AU) jedná se o střední ekvatoreální horizontální sluneční paralaxu. Ta má hodnotu 8,794143´´. 

Zpět na hlavní stranu blogu

Hodnocení

1 · 2 · 3 · 4 · 5
známka: 0.00 (0x)
známkování jako ve škole: 1 = nejlepší, 5 = nejhorší

Komentáře

RE: Paralaxa - určování vzdáleností v astronomii peters 28. 05. 2012 - 08:43