Jízda v kouli smrti

17. prosinec 2009 | 06.00 |

Velkou atrakcí starých poutí nebýval jen zápas s medvědem, ale také takzvaná jízda smrti motocyklistů. Dnes se tato adrenalinová atrakce díky motocyklovým nadšencům vrací. Jeden nebo dokonce dva motocyklisté jezdí v kouli z pletiva. Co umožňuje motocyklistům takovou jízdu v kouli smrti?

Docela zřetelně si uvědomujeme sílu, kterou musíme působit, abychom přinutili obíhat těleso po kružnici. Sportovec, který při hodu kladivem roztáčí kladivo působí na upevnění kladiva v ruce poměrně značnou dostředivou silou. Pokud by kladivo držel přes siloměr, mohl by na něm pozorovat velikost dostředivé síly. Divák, který kladiváře pozoruje vidí, že rotující kladivo mu napíná svaly a tedy kladivář na kladivo působí silou, která směřuje do středu otáčení. Po odhození náčiní by se mělo kladivo pohybovat podle zákona setrvačnosti ve směru tečny ke kružnici, kterou při roztáčení kladivář s náčiním vykonává. Bez dostředivé síly by nebyl kruhový pohyb možný, tato síla vytrvale bojuje proti setrvačnosti tělesa, která se snaží udržet těleso na přímočaré dráze.

Z hlediska pozorovatele, který se nachází v rotující soustavě např. uvedeného kladiváře je roztáčené kladivo v klidu. Kladivář usuzuje, že výslednice sil působících na kladivo musí být nulová. Přitom však evidentně působí silou svých svalů na kladivo dostředivou silou. Kromě této síly však v těchto neinerciálních soustavách (rotujících, zrychlujících či zpomalujících) působí na  kladivo stejně velká setrvačná síla, která směřuje od osy otáčení. Obě síly se navzájem ruší, jejich výslednice je nulová. Tuto sílu právě označujeme jako setrvačná odstředivá síla.

Odstředivou sílu využívají i zmiňovaní motocyklisté, kteří jezdí v kruhu i po svislém obvodu koule. Odstředivá síla, která motocyklistu drží i motorkou "přilepeného" ke kouli závisí na hmotnosti motorky i řidiče, frekvenci kroužení motorky po vnitřním povrchu koule a na poloměru koule. Kolikrát je větší hmotnost a poloměr, tolikrát větší je i odstředivá síla. Zvlášť významnou roli má frekvence - odstředivá síla roste s její druhou mocninou. S frekvencí kroužení souvisí pochopitelně i rychlost motocyklisty, která se pohybuje kolem 50 km/h. Strmá stěna kole pak odstředivou sílu zachytí a jezdec může mít pocit, jako kdyby jel po vodorovné silnici. Skutečně také jezdec s motocyklem působí tlakovou silou kolmo na jízdní dráhu. Během jízdy se samozřejmě musí velmi dobře soustředit na předváděný výkon a také musí být odolný proti  motání hlavy a nevolnostem z toho plynoucím.

Návrat této atrakce popisuje článek s videem:
http://xman.idnes.cz/video-koule-smrti-se-vraci-zazijte-retro-plne-adrenalinu-pe7-/xman-adrenalin.asp?c=A091203_182901_xman-adrenalin_fro

Zpět na hlavní stranu blogu

Hodnocení

1 · 2 · 3 · 4 · 5
známka: 0.00 (0x)
známkování jako ve škole: 1 = nejlepší, 5 = nejhorší

Komentáře