Detekce blesků

20. červen 2012 | 22.35 |

Sezóna blesků je v plném proudu. Ne každý  z nás je amatérským meteorologem a  má detektor na zaznamenávání blesků ve svém okolí. Mnozí se tak musí spokojit se systémem čidel sítě EUCLID. Tento systém je schopný v reálném čase rozlišit výboje typu mrak-mrak (CC) nebo mrak-země (CG). Čidla oficiálního systému detekce blesků jsou rozmístěna po převážné části území EU (kromě Rumunska a Bulharska). Jsou to čidla různých provedení, pracující na různých principech, tak jak byla postupně vyvíjena jejich technologie. Údaje z čidel jsou centrálně zpracovávány v německém Karlsruhe. Zpracovaná data jsou následně předávána účastníkům projektu prostřednictvím internetu. A jak tato detekce funguje?

Na území  Evropské unie je rozmístěno  velké množství čidel. V okamžiku bleskového výboje dochází k vyzařování elektromagnetického záření, které jsou tato čidla schopna zachytit. Čidla určí směr, ve kterém došlo k výboji, nebo dobu zachycení signálu synchronizovanou pomoci systému GPS. Některá čidla umožňují dokonce kombinaci těchto dvou metod. Informace z čidel jsou v reálném čase zasílány do centrálního zpracovatelského počítače, který je vyhodnotí a určí, zda šlo o blesk, a pokud ano, kde se vyskytl. Většinou je možno určit i typ blesku (CC nebo CG), polaritu a velikost elektrického proudu ve výboji.  Údaje o okamžité bleskové aktivitě jsou užitečné nejen v meteorologii, ale i v hydrologii, lesnictví, energetice, telekomunikacích, letectví, pojišťovnictví a v dalších oborech.

Systém detekce blesků najdete na stránkách: http://www.euclid.org/realtime.html

Zda tento systém pracuje spolehlivě, můžete ověřit na stránkách http://portal.chmi.cz/files/portal/docs/meteo/blesk/data_jsceldnview.html
nebo na některých amatérských stránkách:
http://www.blitzortung.org/Webpages/index.php

http://195.214.200.121/

Zpět na hlavní stranu blogu

Hodnocení

1 · 2 · 3 · 4 · 5
známka: 2.33 (3x)
známkování jako ve škole: 1 = nejlepší, 5 = nejhorší

Komentáře

RE: Detekce blesků atlantis 01. 07. 2012 - 22:17
RE: Detekce blesků atlantis 02. 07. 2012 - 01:59
RE: Detekce blesků davidhavel 03. 07. 2012 - 17:39