Suchý led v mikrovlnce

28. červen 2012 | 06.00 |

Oxid uhličitý je bezbarvý plyn bez chuti a zápachu, který je běžnou součástí zemské atmosféry. Jeho koncentrace  v ovzduší kolísá v závislosti na místních podmínkách, na výšce nad povrchem a na relativní vlhkosti vzduchu v ovzduší. Při ochlazení pod -78,5 °C mění plynný oxid uhličitý svoje skupenství přímo na pevné (desublimuje) za vzniku bezbarvé tuhé látky, nazývané suchý led. Suchý led se uchovává v izolované nádobě. Čím je izolace silnější, tím pomaleji sublimuje na plynnou fázi. V závislosti na klimatických podmínkách a tloušťce stěny nádoby vysublimuje denně asi 2 až 10 % suchého ledu. Při své sublimaci 1 kg suchého ledu vyprodukuje asi 500 litrů plynného CO2. Při koncentraci nad 7 % v dýchaném vzduchu způsobuje bezvědomí a při koncentracích nad 8 % dokonce hrozí nebezpečí zadušení. Protože je plynný CO2 asi 1,5krát těžší než vzduch, klesá k zemi, kde se může hromadit. Jak se suchý led chová v mikrovlnce?

Voda, do které suchý led nejprve vložíme, má daleko vyšší teplotu než suchý led. Při jejich vzájemném styku dochází k bouřlivé sublimaci  – zplynění suchého ledu v krásných kouřových efektech.

Pro zkoumání chování suchého ledu v mikrovlnce dáme jeho jeden kousek do sklenice s vodou, kterou vložíme do mikrovlnky a druhý kousek pro porovnání také vložíme do sklenice, kterou však do mikrovlnky nedáme. Při ohřívání suchého ledu ve vodě v mikrovlnce, dochází díky vodě k jeho rychlejší sublimaci než ve sklenici s vodou mimo mikrovlnku. Mikrovlny totiž způsobují rozkmitání molekul vody,  které tak získávají dostatečnou kinetickou energii, kterou předávají ponořenému kousku suchého ledu ve vodě.

Pokud však suchý led nevložíme do vody a budeme jej ohřívat v mikrovlnce na talíři, pak je tento kousek ledu srovnatelný co do tvaru i do velikosti s kouskem suchého ledu, který jsme ponechali mimo mikrovlnku.  Důvodem je to, že oxid uhličitý je lineární molekula (O=C=O), která nemá elektrickou polaritu jako voda, která tvoří svým uspořádáním atomů elektrické dipóly.

Zpět na hlavní stranu blogu

Hodnocení

1 · 2 · 3 · 4 · 5
známka: 1.33 (3x)
známkování jako ve škole: 1 = nejlepší, 5 = nejhorší

Komentáře