Tajemný Higgsův boson byl objeven urychlovačem LHC

12. červenec 2012 | 06.00 |

higgs01Téměř padesát let po jeho předpovězení fyzikem Peterem Higgsem jsou mu fyzikové na stopě. Pátráním po něm byl pověřen velký hadronový urychlovač LHC v CERN. Jde o klíčovou částici standartního modelu, bez které by ostatní částice neměly mít hmotnost, proto by se mohly pohybovat rychlostí světla a nemohly by z nich vzniknout atomy. Jde o božskou částici – Higgsův boson. První indicie o jeho skutečné existenci vědci začali získávat v minulém roce, na detektorech CMS a ATLAS, když se jim podařilo pozorovat náznaky existence Higgsova bosonu v oblasti klidové energie okolo 126 GeV. (Příběh Higgsova bosonu je zde: http://vimeo.com/41038445

Vědecké týmy pracující na LHC nemají při nalézání nových částic zrovna jednoduchou a snadnou cestu, protože takové částice mají jen krátkou dobu života a než doletí ke zmiňovaným detektorů CMS a ATLAS, tak se rozpadají na částice jiné. Vědci se tak musí zaměřovat na celé skupiny částic a jejich identifikaci. Podle zákona zachování energie a hybnosti se snaží získat určit hmotnost původní částice, která se jim před dorazením na detektor rozpadla. Pokud se takto rozpadl například Higgsův boson, musí fyzikové jeho příspěvek ve vzniklém pozadí složitě hledat. K tomu je nutné provádět obrovský počet srážek protonů, protože zachycení Higgsova bosonu má mimořádně nízkou pravděpodobnost.

V obou vědeckých týmech na detektorech CMS či ATLAS se při analýze v experimentech  nově získaných informacích fyzikové soustředili na dva typy rozpadů: rozpad na dva fotony gama s velmi vysokou energií a na rozpad higgse na dva bosony Z.

Nové výsledky experimentů byly  4. července 2012 s velkou slávou publikovány v  australském Melbourne v rámci konference částicové fyziky ICHEP.

Tým vedený Joe Incandelou, zpracovávající data z detektoru CMS, publikoval, že data ukazují na existenci Higgsova bosonu s hmotností 125,3 GeV (+/- 0,6) s pravděpodobností okolo 99,9999%.

Fabiola Gianotti z týmu detektoru ATLAS oznámila výsledek: 126,5 GeV (+/- 0,3) s pravděpodobností 99,9999426697%.

Z pozorovaných rozpadů je v současné době zřejmé, že se jedná o boson. Zda se jedná opravdu o "božského" higgse, bude jasné až po podrobnější analýze pravděpodobností různých rozpadů.  Do konce července chtějí oba týmy odeslat do některého z fyzikálních časopisů články se všemi detaily. Dále plánují, že do konce roku 2012 by měl Higgsův boson skutečně bezpečně nalezen a fyziku tak bude čekat další etapa v její historii – zjišťování vlastností této stále tajemné částice. 

Zpět na hlavní stranu blogu

Hodnocení

1 · 2 · 3 · 4 · 5
známka: 1 (3x)
známkování jako ve škole: 1 = nejlepší, 5 = nejhorší

Komentáře

RE: Tajemný Higgsův boson byl objeven urychlovačem LHC bára 13. 07. 2012 - 12:23