Co je to kompozit?

18. červenec 2012 | 06.00 |

kompozit2Moderním slovem se stává slovo kompozit. Kompozitové jsou například hokejové hole nebo profesionální silniční kola. Kompozitem přitom rozumíme materiál složený ze dvou, nebo více chemicky či fyzikálně odlišných složek s rozdílnými vlastnostmi, které dohromady dávají vzniklému materiálu nové vlastnosti, které nemá sama o sobě žádná z jeho součástí. Pro kompozitní materiály je dále charakteristické, že se vyrábějí mechanickým mísením jednotlivých složek.

Tvrdší, tužší a pevnější nespojitá složka, které v kompozitu musí být více než 5 %, se nazývá výztuž, spojitá a obvykle poddajnější složka, která zastává funkci pojiva výztuže, se nazývá matrice. Kompozitní materiály mohou obsahovat vyztužující fáze různých rozměrů. V průmyslu mají největší význam  mikrokompozitní materiály (příčné rozměry výztuže tvořené vlákny nebo částicemi jsou v rozmezí 1 – 100 mikrometrů), makrokompozity (obsahují výztuž o velikosti příčného rozměru 1 – 100 mm). Nanokompozity  jsou kompozitní materiály, které mají rozměr výztuže (délka částice nebo průměr vlákna) v nanometrech.

Podle geometrického tvaru výztuže dělíme kompozity na:
- částicové: jeden rozměr útvarů výztuže nepřesahuje výrazně rozměry ostatní. Vyztužující částice pak mohou mít tvar kulovitý, destičkovitý, tyčinkovitý i nepravidelný.
- vláknové (s krátkými nebo dlouhými vlákny). Výztuž je v jednom směru výrazně rozměrnější Vlákna mohou být v kompozitu vedena stejným směrem nebo vzájemně spletena do rohoží (laminát).

Kompozity se dlouhou dobu využívají ve stavebnictví. Například beton je kompozit z kameniva a cementu, železobeton je kompozit betonu a z ocelových drátů a betonu. Skelný laminát je kompozit ze skleněných vláken a polyesterové pryskyřice. Na výrobu silnic se používá asfaltová směs, což je rovněž kompozitní materiál.

Dnešní doba přinesla pojem kompozit zejména v souvislosti s uhlíkovými a aramidovými vlákny, ze kterých se vyrábějí extrémně pevné a lehké díly pro konstrukce raket, letadel, automobilů a sportovních potřeb.

Jednou z předností kompozitních materiálů je jejich hmotnost. Kompozitní materiály se výrazněji nedeformují (jejich mez elasticity odpovídá mezi pevnosti). Mají velmi vysokou mez únavy a jsou stabilní a spolehlivé

Kromě vynikajících mechanických a pevnostních charakteristik mají kompozitní materiály odolnost proti korozi i v agresivním prostředí, včetně UV záření a výborné tepelně izolační vlastnosti. Kompozitní materiály jsou často stálobarevné.

Zpět na hlavní stranu blogu

Hodnocení

1 · 2 · 3 · 4 · 5
známka: 0.00 (0x)
známkování jako ve škole: 1 = nejlepší, 5 = nejhorší

Komentáře