Haidengerův snop - oko vidí polarizované světlo

5. srpen 2012 | 06.00 |
› 

Udává se, že lidské oko nedokáže rozpoznat polarizované světlo. Rakouský fyzik a mineralog Wilhelm Haidinger si v roce 1844 při studiu minerálů v polarizovaném světlu všiml zvláštního obrazce, který má zřejmě s polarizovaným světlem souvislost. Slaboučký obrazec má tvar žlutomodrého "čtyřlístku", který je složen ze dvou částí podobných tvarem přesýpacím hodinám. Jedna část má nažloutlou barvu, druhá má barvu světlounce modrou. Rovina polarizace lineárně polarizovaného světla je kolmá na žlutou část obrazce. Tento efekt dostal název Haidengerův snop.

Německý fyziolog a fyzik Hermann von Helmholtz přišel s prvním vysvětlením fyziologie vzniku Haidingerova snopu. Vjem obrazce se vytváří přímo v oku. Způsobují ho rovnoběžně uspořádané dlouhé molekuly luteinu, žlutého barviva, které pohlcují více modrého záření polarizovaného rovnoběžně s dlouhou osou molekuly než záření s kolmou polarizací. Barevná povaha tohoto jevu napovídá, že jej detekují čípky na sítnici ve žluté skvrně, kde je barevné vidění nejcitlivější a nejostřejší.

Část molekul luteinu je uspořádáno tak, že když je záření polarizováno kolmo k horizontu, budou molekuly luteinu absorbovat jen málo záření. Další část molekul luteinu je orientována paralelně s rovinou polarizace, a proto pohlcují modrou složku záření. Oko spatří žlutý tvar přesýpacích hodin, který je kolmý na rovinu polarizace. Mozek vyhodnotí modrou část obrazce jako psychofyziologický efekt kontrastu v odpovědi na žlutý útvar.

Přesto, že člověk je pomocí Haidengerova snopu schopný detekovat kruhově polarizované záření a určit i zda-li jde o levotočivě či pravotočivě kruhově polarizované záření, není dodnes tento jev uspokojivě vysvětlen.

Pro spatření Haidingerova snopu se doporučuje  trénovat s polarizačním filtrem ve slunečních brýlích. Díváme se v ranních či večerních hodinách proti obloze směrem asi 90° od Slunce či proti bílému papíru nebo ploše LCD monitoru a vždy po několika sekundách otáčíme filtrem o 90° tam a zpět. V určité pozici je možné tento obrazec detekovat a pak jej sledovat i bez polarizačního filtru.

Zpět na hlavní stranu blogu

Hodnocení

1 · 2 · 3 · 4 · 5
známka: 1 (1x)
známkování jako ve škole: 1 = nejlepší, 5 = nejhorší

Komentáře