Jak funguje termostatický ventil?

17. srpen 2012 | 06.00 |

Teplotní objemové roztažnosti se využívá k regulaci tepelného výkonu otopných těles v systémech vytápění. Běžnou součástí vytápěcích systému je termostatický ventil, který zabraňuje přetápění místností a reguluje průtok teplé vody podle vnější teploty. Tím výrazně přispívá k úsporám tepla a financí. Instalace termostatických ventilů oproti obyčejným ventilům přinést úsporu 5 až 15 % spotřebované energie. Jak termostatický ventil funguje a k čemu je dobrý?

Termostatických ventilů se dnes používá mnoho druhů, přesto je jejich základní fyzikální princip podobný.  Skládají se z ventilové části, která je napevno osazena v potrubí, kterou ovládá ovládací prvek různých podob a forem automatizace.

V hlavici termostatického ventilu je kapalina s vysokou hodnotou teplotního součinitele objemové roztažnosti, obvykle se používá líh. S narůstající teplotou vzduchu v místnosti se také zvětšuje objem této kapaliny. Tak vznikne díky narůstajícímu objemu kapaliny tlak, který se přenáší v těle ventilu na kuželku ventilu, která začne přivírat přívod teplé vody. Vlivem menšího množství teplé vody v otopném tělese se snižuje jeho výkon a reguluje se teplota vzduchu v místnosti na potřebnou nastavenou hodnotu.

Když teplota v místnosti poklesne, kapalina svůj objem zmenší, kuželka se z potrubí postupně vytahuje a tím pouští do otopného tělesa (radiátoru) ohřátou vodu z kotle.

Požadovanou teplotu v místnosti nastavíme přímo na termostatické hlavici se stupnicí s čísly 1 až 5, která odpovídá rozmezí teplot přibližně 12 °C až 28 °C. Nižší teplota se nastavuje třeba na noc nebo při delším opuštění bytových prostor. Při delším otevření okna je vhodné nastavit hlavici na číslo 0, aby byl ventil úplně zavřený. Hlavice ventilu by pak byla ochlazována venkovním vzduchem, radiátor by podával velký tepelný výkon, ale všechno teplo unikne oknem. Při delší nepřítomnosti je možné nastavit termostatický ventil na symbol hvězdičky ( vločky). Radiátor pak netopí vůbec, dokud teplota v místnosti neklesne pod asi 7 °C. Tím odpadne nebezpečí, že byt prochladne příliš a voda v potrubí zamrzne, zvětší svůj objem a roztrhne ho.

Hlavice termostatického by neměla být zakrytá závěsem nebo schovaná pod krytem tělesa, které brání proudění tepla a reaguje na nesprávnou teplotu. U podlahového vytápění nebo zakrytovaných těles se pak musí použít hlavice s odděleným teplotním čidlem, které se umístí tak, aby dobře reagovalo na teplotu vzduchu v místnosti. Během léta, kdy topení není v provozu, může dojít k tomu, že ventil zatuhne. Neuškodí, když jej několikrát během léta protočíte.

Termostatický ventil je jen základním regulačním prvkem v otopném systému, bývá dnes zautomatizován programováním nebo dálkovým ovládáním podle povahy vytápěných prostor.

Zpět na hlavní stranu blogu

Hodnocení

1 · 2 · 3 · 4 · 5
známka: 1.63 (8x)
známkování jako ve škole: 1 = nejlepší, 5 = nejhorší

Související články

žádné články nebyly nenalezeny

Komentáře

RE: Jak funguje termostatický ventil? radka 24. 10. 2015 - 09:48