Nová definice Astronomické jednotky

26. září 2012 | 06.00 |

AUAstronomická jednotka (AU) je střední  vzdálenosti  Země od Slunce. Byla definována jako délka velké poloosy eliptické dráhy Země kolem Slunce a její hodnota je pro přibližné výpočty asi 150 miliónů kilometrů. Astronomům však takto definovaná jednotka zdaleka nestačila. Proto  AU odpovídala poloměru ideální kruhové oběžné dráhy, po níž by obíhal bod se zanedbatelně malou hmotností kolem Slunce úhlovou rychlostí 0,017 202 098 95 radiánu za den. Mezinárodní astronomická unie tuto definici přijala v roce 1938, a od r. 1976 se stala součástí Systému astronomických konstant. Zvýšením přesnosti  přímých měření vzdáleností ve Sluneční soustavě, bylo vhodné definovat jednotku v systému SI.

Na srpnovém XXVIII. Valném zasedání Mezinárodní astronomické unie v Pekingu  astronomové přijali novou definici AU jako 149 597 870 700 m, která nezávisí na jiných proměnných. Výpočet AU tak už nezávisí na experimentálních datech, naměřená hodnota nepodléhá relativistickým jevům (různí pozorovatelé mohli ve svých vztažných soustavách dospět k různým výsledkům) a nezávisí na hmotnosti Slunce, která se neustále zmenšuje. AU tak nyní závisí pouze na definici metru, která je také neměnná. Metr je definován jako vzdálenost, kterou ve vakuu urazí světlo za 1/299792458 sekundy. A protože rychlost světla je podle postulátu Einsteinovy speciální teorie relativity konstantní ve všech vztažných soustavách a relativistickými efekty se nemění, je možné tuto vzdálenost považovat za skutečnou konstantu.

Zdroj obrázku: http://astronomy.swin.edu.au/cosmos/A/Astronomical+Unit

Zpět na hlavní stranu blogu

Hodnocení

1 · 2 · 3 · 4 · 5
známka: 1 (1x)
známkování jako ve škole: 1 = nejlepší, 5 = nejhorší

Komentáře