Výzkum u kádě s vánočními kapry

10. prosinec 2012 | 06.00 |

kapřiČeští vědci už v minulosti prosluli zjištěním, že stáda krav a srnců na pastvách se orientují  podle geomagnetického pole Země. Lišky loví svou kořist pod sněhem  severojižním směrem. Také prozkoumáním zálehů 3 000 jelenů a zálehů divokých prasat se podařilo prokázat, že se tato zvířata rovněž orientují v severojižním směru. Některá zvířata jsou citlivá na geomagnetické pole Země a tuto citlivost může například rušit přítomnost vedení vysokého napětí. Během loňského vánočního prodeje kaprů  se vědci s magnetometry vydali ke kruhovým kádím a k tomu ještě fotografovali rozložení ryb v kádích.

Během sedmi prosincových dnů roku 2011provedli vyšetření chování vzorku  14 537 kusů ryb rozdělených do 80 velkých kruhových kádí na 25 místech v České republice.  Nejprve okolí kádí prozkoumali, aby odstranili všechny rušící vlivy, které by jejich hypotézy znehodnotili.  Dočasně odstranili přívody vzduchu, aby nezkreslovaly výsledky, všímali si také, zda ryby v kádích neovlivňuje třeba pouliční osvětlení či jiné zdroje světla.

Nově zjistili, že kapři také vnímají magnetické pole Země a ve chvílích, kdy nejsou rušeni jinými vlivy, se podle tohoto pole většina z nich natáčí. Dokonce dodrželi magnetickou odchylku od přesného severojižního směru a směřovali ke skutečným magnetickým pólům. K vyhodnocování výsledků natočení ryb v kádích vědci použili PowerPoint. K fotografii přiložili kruh se stupnicí a směr orientace každé ryby označili barevnou šipkou.  Jakýsi průměrný výsledný směr všech přítomných ryb pak vyznačili  žlutou šipkou.

Zatímco magnetorecepce u ptáků a skotu je zkoumána, orientace kaprovitých ryb podle magnetického pole byl jev dosud nepozorovaný. Jeho další výzkum by tak napomoci k vysvětlení orientace tažných ryb ale také i jiných živočichů. Škoda jen, že výzkum neprobíhá přímo v terénu, ale v uměle vytvořeném prostředí.

Každopádně, až půjdete pro vánočního kapra k prodejci s kruhovou kádí, počkejte, až u kádí nebude delší dobu fronta a nebude jim puštěn přítok čerstvé vody. Pak je možné, že si tohoto chování ryb skutečně všimnete.

Zdroj: http://www.plosone.org/article/info:doi/10.1371/journal.pone.0051100?imageURI=info:doi/10.1371/journal.pone.0051100.g001

Zpět na hlavní stranu blogu

Hodnocení

1 · 2 · 3 · 4 · 5
známka: 1 (2x)
známkování jako ve škole: 1 = nejlepší, 5 = nejhorší

Komentáře