Airzooka - vzduchová zbraň

2. duben 2013 | 06.00 |

Airzooka patří mezi další domácí hračky založené na fyzikálním základu. Vlastně je to taková vzduchová zbraň, která vystřeluje vzduchové dávky na vzdálenost až 6 metrů. Sestavíte si ji teleskopickým způsobem a pak vypadá jako barevný kbelík s držadlem. Ve svém dnu má fólii spojenou gumou, kterou můžete rukou natáhnout, zamířit a nakonec vystřelit dávku vzduchu.

Airzooka vytváří díky svému zužujícímu se kuželovitému tvaru toroidální (prstencové) proudy vzduchu. Takovýto typ vln je při svém pohybu velmi stabilní na poměrně velkou vzdálenost.

Počáteční tlaková vlna vznikne uvolněním objemu vzduchu z airzooky pomocí napjaté fólie, která jej při svém pohybu uvádí do pohybu směrem dopředu. Připomíná to blánu bubnu, která při úderu paličkou vytváří navíc ještě pořádný zvuk. Uvnitř airzooky se generuje tlaková vlna, ale protože airzooka je zúžená směrem dopředu, dojde k jejímu značnému zrychlení. To je přímým důsledkem Bernoulliho principu, který popisuje, jak se pohyb tekutiny v zúženém profilu zrychluje.

Širokým otvorem airzooky se dopředu šířící a rychle se pohybující tlaková vlna zasáhne u svého ústí nepohybující se vzduch, což má za následek vznik kruhovitých vírů, které se snadno dál šíří bez většího porušení svého tvaru prostorem. Rychlost víru je relativně malá, ale v okolí prstence registrujeme rychlý rotační pohyb. Dokumentovat by to mohl kouř, který by byl airzooky vystřelován.

Protože vyletující vzduch má poměrně vysokou rychlost  a má svou jistou hmotnost, má také setrvačnost. Setrvačností se pak může šířit poměrně daleko, než zasáhne určený cíl. Při svém šíření však interaguje s okolím a při minutí cíle postupně ztrácí svou energii, dokud se nerozpadne.

Zpět na hlavní stranu blogu

Hodnocení

1 ˇ 2 ˇ 3 ˇ 4 ˇ 5
známka: 1 (1x)
známkování jako ve škole: 1 = nejlepší, 5 = nejhorší

Komentáře