Egelyho kolečko konečně vysvětleno

8. duben 2013 | 06.00 |

Zařízení pod označením Egelyho kolečko (Egely whel) nesoucí jméno maďarského fyzika Georga Egelyho, je plastové kolečko o průměru 65 mm upevněné v suchém ložisku. Přitom osa kolečka se může kromě rotace i lehce sklánět. Toto zařízení bývá označováno jako přístroj, který se dá do pohybu působením mentální síly. Stačí k němu přiblížit levou ruku, která způsobí roztočení kolečka ve směru hodinových ručiček, v případě přiložení pravé ruky se kolečko otočí proti směru pohybu hodinových ručiček. Jaký je však skutečný fyzikální princip tohoto šarlatánského předmětu?

Autoři patentu zařízení György Egely a Magdolna Dus uvádí v patentové přihlášce z roku 1989, že jejich zařízení není možné roztočit silovými poli, působením teploty a podobně, ale blíže nespecifikovanými mentálním schopnostmi demonstrátora. Rychlost otáčení kolečka prý úzce souvisí se zdravotním stavem demonstrátora a jeho schopností koncentrovat svou mentální energii.

Přitom Egelyho kolečko v sobě neskrývá nic jiného než tepelný stroj, splňující zákony termodynamiky. Zařízení využívá rozdílu teplot mezi okolním vzduchem (chladič) a lidskou rukou (ohřívač). Při přiblížení teplé ruky k zařízení, se okolní vzduch zahřívá, stoupá vzhůru, na jeho místo postupuje chladnější  vzduch z okolí. Vhodně nasměrovaná ruka nasměruje proudění vzduchu směrem ke kolečku, které tak roztočí. Po chvíli dojde k rotaci kolečka s konstantní úhlovou rychlostí, tření v ložisku a brždění části obvodu kolečka o vzduch vyrovná hnací sílu vodorovné složky proudícího vzduchu. Stator Egelyho kolečka, který mění směr proudění vzduchu, je tvořen povrchem vnitřní strany ruky přiložené ke kolečku, přičemž je v tomto případě současně i zdrojem tepla zahřívajícího a uvádějícího v pohyb okolní vzduch.

Pokud lidská ruka během sekundy odevzdá okolnímu vzduchu teplo kolem 1 J a rozdíl teplot ohřívače (ruky t1 =  36 °C) a chladiče (okolní vzduch t2 = 18 °C) je například 18°C, vychází teoretická účinnost zařízení kolem 6 % a maximální mechanický výkon kolem 40 mW. Kolečko rotuje lépe v místnosti s minimálním pohybem vzduchu a když zabráníme vlivu vydechovaného vzduchu. Při optimálním ohnutí ruky, sklonu dlaně, pohybu prstů či dotyku ruky a podložky lze jistě docílit výraznější rotace kolečka.

Přikrytím kolečka a ruky pomocí průhledné plastové folie pozorujeme, že se kolečko své otáčení zpomaluje a nakonec se zastaví. Tímto způsobem totiž zamezíme proudění vzduchu v okolí kolečka a tak znemožníme kolečku přeměnu tepelné energie na pohybovou rotační energii a kolečko se přestane otáčet.

Zpět na hlavní stranu blogu

Hodnocení

1 · 2 · 3 · 4 · 5
známka: 1 (3x)
známkování jako ve škole: 1 = nejlepší, 5 = nejhorší

Komentáře

RE: Egelyho kolečko konečně vysvětleno hamish 29. 04. 2013 - 11:16