Nejmenší film světa: Chlapec a jeho Atom

2. květen 2013 | 06.00 |

V roce 1989 se firma IBM stala první společností, která vytvořila nejmenší nápis vytvořený z jednotlivých atomů. Bylo to přímo logo IBM o velikosti cca 20 nanometrů vytvořené z 35 atomů xenonu na povrchu niklu. Včera přišla stejná společnost s filmem, který se svým miniaturním provedením zapsal do Guinness World Records ™ . Tímto videem chce přitáhnout mládež k vědě a představit svůj program zmenšování používaných technologií.

Animovaný film "Chlapec a jeho atom" tvoří 242 snímků vytvořených za pomocí  řádkovacího tunelového mikroskopu STM (Scanning Tunneling Microscop). Ve filmu účinkuje přes 10 000 molekul oxidu uhelnatého na měděné destičce. Každý ze snímků má velikost 25 x 45 nm a je zvětšený stomilionkrát.

S jednotlivými částicemi manipuluje hrot řádkovacího tunelového  mikroskopu prostřednictvím změny průběhu potenciálu, či proudu při pohybu vodivé sondy nad vzorkem. Nejdříve se hrot přiblíží do těsné blízkosti vzorku , a když nastane jev tunelování, piezoelektrické převodníky posouvají hrot ve třech směrech. Tímto způsobem se rastrováním získá i informace o elektronické struktuře vzorku.

Při tvorbě filmu manipuluje hrot sondy s jednotlivými atomy kyslíku v molekule oxidu uhelnatého (CO) prostřednictvím silového působení, ovšem bez možnosti jednotlivé atomy spatřit, pouze si je touto pracnou a zdlouhavou metodou výroby charakteristickým zvukem nahmatat a zafixovat do předpokládaného místa na určitou pozici. Mezi atomy na hrotu sondy mikroskopu a posouvaným atomem vznikne chemická vazba a tak je možné s ním manipulovat. Jednotlivé sestavování videosekvencí z přesně natočených atomů v daných pozicích se odehrává za teplot kolem -268°C.

Schopnost pohybovat s jednotlivými atomy - nejmenších částic jakéhokoliv chemického prvku ve vesmíru - je důležité pro další výzkumu IBM v oblasti atomové paměti.

Více si můžete přečíst o atomové paměti či o ukládání velkých dat na: http://www.ibm.com/madewithatoms

Zpět na hlavní stranu blogu

Hodnocení

1 · 2 · 3 · 4 · 5
známka: 0.00 (0x)
známkování jako ve škole: 1 = nejlepší, 5 = nejhorší

Komentáře